Home

gezin50 jaar geleden, in 1964 kwamen de eerste niet-Europese gastarbeiders uit Turkije en Marokko naar België. Intussen vormen deze gemeenschappen een belangrijk deel van de Belgische samenleving.

Migratie is van alle tijden en het blijft een druk besproken thema. Iedereen heeft een mening over migratie en over mensen met een migratieachtergrond. Maar wat weten we over de migranten met wie we onze steden en dorpen delen? Over de gastarbeiders die elk stuk van België mee hebben gebouwd?

Naar aanleding van 50 jaar Turkse en Marokkaanse migratie lanceert politiek filosoof en Brusselaar Bleri Lleshi samen met Knack.be de reeks Migratie, toen en nu. In deze reeks komen jongeren met een migratieachtergrond tussen 15 en 30 jaar aan het woord. Ze vertellen over het migratieverhaal van hun ouders of grootouders, maar ook wat dat verhaal vandaag voor hen betekent.

Via deze reeks willen we niet alleen inzicht bieden in de verhalen van de eerste gastarbeiders, maar ook van de jongere generatie. Vaak kennen de jongeren het migratieverhaal van hun ouders of grootouders niet. Dit is een kans voor deze jongeren om het verhaal en de ervaringen van hun ouders te achterhalen.

Tegelijk is dit ook een opportuniteit om de visie van de jongeren te leren kennen en ook te horen wat hun toekomstplannen zijn. Welke rol speelt hun migratieachtergrond? Wat zijn hun ervaringen? Hoe engageren ze zich voor een betere samenleving? Zijn ze van plan om in België te blijven of willen ze naar het land van hun ouders terugkeren? Of misschien migreren naar elders?

De Turkse en Marokkaanse gemeenschappen zijn niet de enige migranten in België. Voor en na hen zijn andere migrantgemeenschappen naar België aangekomen.  De focus op de reeks Migratie, toen en nu ligt op die twee gemeenschappen, maar we willen ook jongeren met andere migratieachtergrond aan het woord laten. Jongeren uit Afrikaanse landen, Azië, Latijns-Amerika, Balkan… Alle jongeren met een migratieachtergrond mogen deelnemen aan deze reeks.

20 weken lang publiceert Bleri Lleshi de brieven wekelijks op zijn blog. Op Knack.be verschijnt een selectie van 10 brieven.

Procedure

–         Je bent tussen 15 en 30 jaar oud en hebt een migratieachtergrond

–         Je brief is maximum twee bladzijdes.

–         De brief mailen jullie naar ovbrussels@gmail.com

–         Als je een degelijke brief hebt geschreven, zal Bleri Lleshi je contacteren met de nodige feedback om die klaar te maken voor publicatie.

–         Elke week verschijnt een brief op Lleshi’s blog, 20 weken lang.

–         Tien brieven verschijnen op Knack.be, ook op wekelijkse basis.

Tips bij het schrijven

–         Vertrek vanuit je ervaringen, verhaal en eigen inzichten.

–         Ga na wat het migratieverhaal is van je ouders/grootouders

–         Schrijf duidelijk en zo helder mogelijk.

–         Schrijf zo juist mogelijk, dat het geen perfect Nederlands is, is geen probleem. We zorgen wel voor de taalkundige verbetering.

Een samenwerking van Bleri Lleshi en Knack.be

https://blerilleshi.wordpress.com/

https://www.facebook.com/Bleri.Lleshi

@blerilleshi

4 thoughts on “Migratie, toen en nu // Reeks op Bleri Lleshi’s blog en Knack.be

  1. Het is geschiedkundig wel onjuist dat pas in 1964 de eerste Turken naar de Limburgse mijnen zouden gekomen zijn. Ik zat al in 1963 met Turkse mijnwerkerskinderen in de lagere school. Zij waren toen al gemigreerd en er waren ook voordien al Turken in Limburg. Het is wel zo dat pas in 1964 het akkoord tussen België en Turkije hieromtrent ondertekend werd en de regularisatie er dan pas was. Als het over dat politiek aspect gaat, dan interesseert mij de reeks uiteraard niet. Maar als het over de gevoelens en de impressies van de huidige jongeren met een migratieachtergrond gaat, dan ben ik erg geïnteresseerd. Ik heb deze geschiedenis meebeleefd, heb samengeleefd met deze mensen en was erg betrokken. Ikzelf had klasgenoten, ging als jeugdig vrijwilliger werken in de huizen van de Turkse migranten, nodigde hen uit in onze (katholieke) school, had nauw sociaal contact in hun eigen cafés, mijn moeder verzorgde vanaf den beginnen opvang voor toekomstige moeders en pasgeboren kinderen enz.. Ik kijk daarom ook erg uit naar deze reeks en om eerlijk te zijn ben ik ook een beetje benieuwd of mijn engagement van toen nu nog bekend is en of er geschiedkundig in de overlevering nog positieve dingen van overblijven.

  2. En mijn Engagement is nog steeds wat het altijd geweest, ook nu voor de laatstgekomenen, de meest zwakken: de Roma en de Afghanen. En dan vind ik het wel héél erg pijnlijk dat uitgerekend, een bijzonder goed geintegreerde Turkse Burgemeester van de Brussels gemeente St-Josse het aandurft op de meest brutale Manier deze laatstgekomen als beesten te verjagen uit hun toevluchtsoord. En waarom die zo verregaande wreedheid. Is Emir Kir zelf zo wreedaardig? Néén ,hij doet dit op aanvraag van zijn electoraat: de Turkse bevolking van St-Josse die het daar nu naar hun zin hebben en helemáál niet gediend blijken te zijn van nieuwkomers en armoezaaiers in hún wijk: zo zie je Maar. Gilbert

    • @Gilbert. Ik weet niet waarom je dit op mijn comment repliceert, maar ik ga volledig met je akkoord als het over Emir Kir gaat. Emir Kir komt van de Waalse mijngebieden en is een PS-politieker. Ik ben echter helemaal geen politieker en had het over mijn Limburgs engagement van toen, dat toen veel minder evident was dan nu. Wat ik toen deed voelde aan als pionierswerk en voorbeeld voor anderen. Dat was echter toen ik minder dan 18 jaar was, want sindsdien woon ik niet meer in Limburg. En nu werk ik in Borgerhout en wat het engagement naar en de diversiteit van de nieuwkomende migranten daar nu betreft, kan ik uiteraard ook zeggen dat die nu in Borgerhout veel groter zijn dan toen in Limburg. Ik lees dat dat voor jou evenzo het geval is en juich dat erg toe hoor.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s