Home

amina belorf“Er is een attitudeprobleem bij allochtonen. Ze wentelen zich in zelfbeklag dat gevoed wordt door de overheid. (applaus) De overheid die telkens opnieuw meegaat in het verhaal van discriminatie, racisme en gebrek aan kansen. Dat is er niet, we hebben een schitterend onderwijs ten aanzien van allochtonen, we hebben een beleid dat te ver gaat ten aanzien van positieve acties naar allochtonen en daar moeten we juist vanaf. In plaats van het krullenbollenaaien moeten we ze nu en dan ook eens een stamp onder hun kont durven geven!” (applaus)

We zijn anno 2013 en dit zijn woorden van Filip Dewinter in het Vlaams Parlement. We zijn anno 2013 en er is gewenning opgetreden. Er zijn tijden geweest waarin een uitspraak als deze het tot headlines van het Journaal schopte. Met beelden waarin een jonge Dewinter triomfantelijk bokshandschoenen aan een touwtje doet bengelen. Er zijn tijden geweest waarin we gechoqueerd waren, we leven in tijden waarin we schouders ophalen, of erger nog: applaudisseren.  ‘Woorden die nooit vergeten mogen worden’ en ‘tijden die nooit meer mogen terugkeren’: standaardzinnetjes die we één keer per jaar aframmelen, op 11 november, aan het Graf van de Onbekende Soldaat. Tijdens een werkonderbreking, daarna weer over tot de orde van de dag.

Zwijgen klinkt te cynisch. Ik spreek me uit. Ik voel nog steeds ontzetting, walging, afschuw, Filip Dewinter, racisme, domheid. Zo: hopelijk zijn deze termen voortaan bijeengetagd in een cloud. Alle rotzooi bijeengegoogled, dat hij maar naar adem hapt in zijn ijle wolk. Filip Dewinter, Filip Dewinter, racisme, domheid, Filip Dewinter, walging, ontzetting, Filip Dewinter. Zo, nu zijn we zeker van vereeuwiging in de shortlist van kortzichtigheid.

Met deze intro liep Dewinter zich warm, zo klonk de aanloop naar zijn racismehoogtepunt:

“Kmo’s en bedrijven worden afgespiegeld als racistisch. Wie werkt en moeite doet, krijgt wel degelijk een job. Het is altijd de schuld van racisme, van derden. Er wordt TE VEEL toegespitst op positieve actie, zeg maar positieve discriminatie en te weinig op het responsabiliseren van de betrokken vreemdelingen, van de betrokken allochtonen. De bedrijven zijn goed bezig,  ze doen hun best. Er wordt te veel toegespitst op positieve actie naar allochtonen toe, zeg maar teveel positieve discriminatie. En te weinig op het responsabiliseren van de betrokken vreemdeling, van de betrokken allochtoon.  Mijn vraag is:  niet wat gaat u doen om die acties te versterken maar wat gaat u doen om de bedrijven uiteindelijk duidelijk te maken dat zij goed bezig zijn, dat zij geen racistische, discriminerende politiek voeren maar uiteindelijk hun best doen, een inspanning doen om ook die allochtonen die meedoen, die zelf ook inspanningen willen doen, te integreren en een job te geven.”

Hiermee is voor mij genoeg gezegd. Ik wil geen energie steken in uit te leggen hoe elke zin als een slag in mijn gezicht belandde. Ik weet niet eens in welke volgorde, ik weet niet eens of zijn ellenboog, zijn kopstoot of bokshandschoen me eerst raakte. Ik lag verslagen in de touwen en het werd al even zwart voor de ogen van vele middenveldorganisaties en onderzoekers die het tegendeel bewezen in brave rapporten, veel te genuanceerd om het ooit tot het Vlaams halfrond te schoppen. Die tribune waar onder meer racistisch aangebrande politici zich een carrière lang van werk verzekerden langs grofbekkerij en borstgeroffel, zonder ooit een schop op onder hun kont nodig te hebben gehad. Daar mag je fier op zijn. Geniet, drink een bolleke, geef een tournée générale tussen Marokkanen- en Turkenmoppen door. Leg je valse grijns in een plooi, triomfeer rond gekwetste zielen, verpletterd door jouw glans. Play with my world like it’s your little toy. Met je haar in een zijstreep, verdeeld in twee kampen.

Amina Belorf is columniste. Haar column In licht verzet verschijnt maandelijks op Bleri Lleshi’s blog.

Volg de columns op

https://blerilleshi.wordpress.com/

https://www.facebook.com/Bleri.Lleshi

@blerilleshi

3 thoughts on “In licht verzet // Onder uw eigen kont eerst

 1. Weer doe je me versteld staan met je intelligente column. Het is erg jammer dat feiten en bevindingen van onderzoek inderdaad veelal te genuanceerd zijn om door de gemene menigte te worden begrepen (of aan mensen wordt toegelicht?). Het is beangstigend dat zulks ook geldt voor (populistische) politici. Het toont, m.i. (en al is het niet politiek correct dat te stellen), aan dat ook een democratisch stelsel gebreken en nadelen vertonen kan, als het niet voortdurend bewaakt en vernieuwd wordt.

 2. Toeval wil dat ik ook een stuk van die speech heb gehoord op de radio.

  Wat De Winter betreft, denk ik niet dat het zo eenvoudig is als zeggen dat hij deze rapporten niet begrijpt. Iemand als hij heeft zijn leven gebouwd rond een overtuiging. Deze overtuiging is niet gestoeld op rede of argumenten, maar op een gevoel. Een gevoel dat hij zijn problemen en de problemen van de maatschappij de baas kan door ze een naam te geven. In dit geval “de allochtoon”.

  Het is het eeuwenoude verhaal van een mens die de complexiteit van de wereld niet aankan en ze wil vereenvoudigen tot één, ‘te beheersen geheel’. Vijandsbeelden vinden we terug vanaf de eerste mens een stok kon oprapen om de andere stam op het hoofd te kloppen. We vinden het terug in voetbalsupporters die elkaar naar het leven staan, omdat ze niet hetzelfde kleurtje dragen.

  Het is simplistisch, het is zielig, het is niet meer dan een poging om controle te krijgen op een wereld waar ieder verstandig mens weet dat controle een illusie is.

  Filip De Winter, je bent een bang jongetje dat om zich heen zwaait in het donker en weigert te stoppen tot hij over zijn eigen voeten struikelt. Je bent een plaat die blijft hangen. Een duizendmaal oversabbelde pruim.

  Ik heb de radio afgezet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s