Home

Van september 2022 tot september 2023 bied ik drie vormingen aan voor organisaties. Deze vormingen kunnen eenmalig plaatsvinden, maar best op verschillende momenten zodat er meer verdieping en verankering kan ontwikkeld worden.

Wie graag meer informatie wil of een vorming boeken kan emailen naar: blerilleshi@gmail.com

Vorming 1: Basis Interculturele Communicatie

INHOUD

In deze vorming krijg je een goede basis aan interculturele competenties. We vertrekken vanuit een theoretisch kader en op basis van het trappenmodel wordt er nagegaan (individueel) in hoeverre je competent bent in interculturele communicatie.  Vervolgens focussen we op interculturele situaties en culturele verschillen aan de hand van praktijkvoorbeelden.

De theoretische inzichten worden gekoppeld aan dagelijkse uitdagingen in het werkveld. Op basis van een open gesprek waarin ervaringen worden uitgewisseld bepalen we de belangrijkste lessen voor doeltreffend communiceren met mensen met migratieachtergrond.

VOOR WIE

Voor werknemers en vrijwilligers van alle organisaties die willen inzetten op interculturele communicatie. Bijvoorbeeld zorg, sociaal werk, onderwijs, bedrijven…

Vorming 2: Van diversiteit naar inclusie in de praktijk

INHOUD

Net zoals de samenleving worden organisaties steeds diverser. Maar diverser worden betekent niet dat je goed omgaat met diversiteit. Het echte werk en de vruchten van dit werk liggen in inclusie. Tijdens deze vormingen leer je hoe je werk kan maken van inclusie op alle niveau’s binnen je organisatie.

We vertrekken vanuit theoretische inzichten gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek. Op basis van duidelijke en hanteerbare modellen leggen we de link met inclusie in de praktijk.

VOOR WIE

Voor alle organisaties die diversiteit willen benutten en inclusiever willen zijn. Bijvoorbeeld zorg, sociaal werk, onderwijs, sport, bedrijven enzovoort.

Vorming 3: Van toeschouwers naar auteurs van sociale verandering

INHOUD

De ene crisis na de andere en de toenemende ongelijkheid zorgen ervoor dat veel mensen zich machteloos voelen. Ze voelen zich toeschouwers en geloven niet langer dat ze iets kunnen veranderen. Tijdens deze vorming bieden we handvatten voor burgers en werknemers die niet langer toeschouwers maar auteurs van verandering willen zijn.

Daarbij maken we gebruik van de (welke?) methodiek en van praktijkvoorbeelden en leggen we een link met de eigen ervaringen/strijd van de deelnemers. Dit doen we door hen aan het werk te zetten rond een case.

VOOR WIE

Voor alle organisaties, burgerbewegingen die actief zijn binnen onderwijs, sociaal werk, zorg, klimaat, armoedebestrijding enzovoort

DOOR WIE

Bleri Lleshi is docent aan UCLL waar hij o.a Interculturele Communicatie, Cross-Cultural Management en Diversiteitswerkplaats doceert. Hij is auteur van verschillende boeken en geeft al 15 jaar lezingen en vormingen over dit soort thema’s. Hij was ook jongerenwerker in Brussel. Lleshi heeft in het verleden al grote organisaties ondersteund bij het ontwikkelen van een inclusief beleid. Lleshi heeft al voor tientallen organisaties vormingen gegeven over interculturaliteit en politiserend en verbindend werken van onderuit.

PRAKTISCH

Duur: 3 uur.

Aantal: 8 tot 25 deelnemers

Contact: blerilleshi@gmail.com

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s