Home

blerilleshi34 was Martin Luther King toen hij ‘I have a dream’, misschien wel de beroemdste rede aller tijden sprak. Ik ben 32. Als je mij vandaag vraagt wat mijn droom is dan moet ik je een antwoord schuldig blijven. Aan mijn generatie heeft het kapitalisme de capaciteit om te dromen afgenomen.

Kapitalisme, het systeem waain we leven is gebaseerd op ongelijkheid en uitbuiting. In Brussel, de stad waar ik woon, is ongelijkheid de grootste onrechtvaardigheid. Het IMF, de VN en de Wereld Bank, instituties die je marxistisch noch links kan noemen, tonen aan dat de ongelijkheid de afgelopen 30 jaar sterk is toegenomen en op een hoogtepunt staat. Ook in België.

Bovendien zitten we middenin de Grote Recessie, zoals de huidige crisis wordt genoemd. In tijden van crisissen neemt de ongelijkheid nog meer toe. Crisissen zijn inherent aan het kapitalisme, zei Karl Marx. Hij krijgt vandaag gelijk van links en van rechts en zijn boeken verkopen als zoete broodjes.

Het kapitalisme pakt onze dromen af omdat het steeds meer voor een kleine elite werkt en tegelijk geen alternatieven duldt. Als er in de afgelopen 60 jaar alternatieven de kop op staken, was de kapitalistische elite er als de kippen bij om die met de grond gelijk te maken. Ik heb het hier over het inzetten van het leger, over militaire interventies overal ter wereld om leiders af te zetten die niet naar hun pijpen dansten. Maar ook het gebruik maken van geheime diensten, politie, gevangenissen, financiële en economische chantage. Alle mogelijkheden werden gebruikt om het ongenoegen, protesten en demonstraties, projecten en aanzetten tot kritiek op of alternatieven voor het huidige systeem te vernietigen. De huidige machtselite verdedigt haar belangen.

We durven niet meer dromen. Zelfs ons grootste probleem durven we niet meer te benoemen. Willen we de ongelijkheid aanpakken, willen we een betere wereld dan zullen we het kapitalisme moeten laten vallen. Dit zal strijd vergen want de 0,1% (neen, niet de1% zoals meestal wordt beweerd) zal haar dominantie, macht en kapitaal niet zomaar afgeven. Getuige hiervan de belastingsparadijzen voor de superrijken waar meer dan 25 triljoen euro ligt te rotten. De helft van de geldvoorraad in de wereld passeert langs deze paradijzen. Het gezamenlijke netto jaarinkomen van de honderd rijkste mensen in de wereld  is genoeg om de armoede in de wereld vier keer te beëindigen. De banken hebben we met triljoenen euro’s belastinggeld gered. Om de welvaartsstaat te subsidieren hebben we geen geld.

Ik ben geen dromer, wel een strijder. In plaats van een droom, heb ik een strijd. Een strijd tegen het kapitalisme die het slechtste in ons naar boven haalt en ons bovendien dehumaniseert. Ik strijd binnen mijn kunnen en op mijn manier door mij te engageren voor een betere samenleving.

Het is een strijd tussen theorie en praktijk, zoekend naar een alternatief. Het alternatief voor kapitalisme is wat mij betreft een links constructief project. Niet langer winst, uitbuiting en ongelijkheid als funderingen voor onze samenleving. Wel solidariteit, rechtvaardigheid, herverdeling en gelijkheid. Gelijkheid dat was wat Martin Luther King eiste. Gelijkheid tussen mensen en gelijke rechten voor alle mensen.

Bleri Lleshi is politiek filosoof en auteur. Zijn meest recente boek De neoliberale strafstaat verschijnt in november bij uitgeverij EPO.

https://blerilleshi.wordpress.com/

https://www.facebook.com/Bleri.Lleshi

Twitter @blerilleshi

4 thoughts on “Geen dromer, wel een strijder

  1. Op internet las ik dat deze opinie niet wordt gepubliceerd in De Morgen. Waar zijn ze mee bezig? I

  2. Respect dat je je niet laat intimideren door de druk van de media om je aan één of ander soort “braaf” discours te houden – maar dat je de situatie presenteert zoals ze is! Of in de woorden van Rosa Luxemburg: de meest revolutionnaire daad is om altijd luidop te zeggen wat er echt gebeurt.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s