Home

blerilleshiOnder de hashtag #DailyRacism hebben de voorbije dagen vele slachtoffers van racisme hun verhaal gedaan op sociale media. Initiatiefnemer is politiek filosoof en auteur Bleri Lleshi.

Welke conclusies trekt u uit dit initiatief?

Ik heb hiermee mensen bewust willen maken van het probleem. Dat is gelukt. De verhalen die naar buiten komen, zijn schrijnend. Je ziet wel dat slachtoffers solidair zijn met elkaar, maar ook dat vele blanke Vlamingen schrikken van de reikwijdte van racisme. Conclusies trek ik niet uit deze verhalen, maar uit de harde cijfers. En die tonen aan dat er nergens in Europa zoveel racisme is op arbeidsmarkt en in onderwijs als in België.

Hoe verklaart u dat?

Laat me eerst zeggen dat dit niet betekent dat alle Belgen racistisch zijn. Veelal zijn mensen gewoon onwetend. Nu, de zwakke discriminatiewetgeving is één verklaring. Je werkt racisme in de hand als je het niet hard aanpakt. Dat is in België het geval. Werkgevers bijvoorbeeld krijgen het signaal dat het helemaal niet fout is om migranten te weigeren.

Is het niet zo dat blanken zich nog altijd superieur voelen, een restant van het kolonialisme?

Dat speelt zeker een rol. Het onderwijs heeft hier gefaald. Het onderwijs moet kinderen en jongeren veel juister informeren over racisme, kolonialisme en de negatieve gevolgen ervan. Je moet goed beseffen dat niemand als racist geboren wordt.

N-VA-voorzitter Bart De Wever legt de link met het falend integratiebeleid. Dat doet ook Jozef De Witte van het Gelijkekansencentrum.

Natuurlijk heeft het integratiebeleid gefaald. De focus lag altijd op religie en cultuur, en niet op sociaaleconomische factoren zoals armoede. Dat is de fout die alle partijen gemaakt hebben. Het werd trouwens alleen maar erger toen N-VA aan de macht kwam.

De Wever meent anderzijds dat “racisme te vaak gebruikt wordt als een uitvlucht voor persoonlijk falen”.

Dat is een typisch conservatief en neoliberaal discours. Dat is hetzelfde als zeggen dat armen zelf verantwoordelijk zijn voor hun armoede. Of dat vrouwen die slachtoffer zijn van seksisme, daar zelf schuld aan hebben. De Wever weet natuurlijk dat hij deze praat gemakkelijk verkocht krijgt aan de mensen. N-VA is trouwens niet de enige partij die dat doet. Er is op dit moment geen enkele partij in Vlaanderen die op een goede manier met racisme omgaat. Akkoord dat elke mens een verantwoordelijkheid heeft, maar een samenleving draagt óók een verantwoordelijkheid. Ik met mijn twee diploma’s bijvoorbeeld heb een grotere persoonlijke verantwoordelijkheid dan iemand die laaggeschoold is.

Hoe moet racisme tegengegaan worden?

Bewustmaking is essentieel. Iedereen zou moeten beseffen hoe racisme aanvoelt. Dan zullen mensen dat niet langer tolereren. Dat vraagt een lang proces, maar het is de enige manier. Het onderwijs is een tweede zaak. En ten derde moet de politiek een duidelijker signaal geven: de antidiscriminatiewet moet sterker gemaakt worden én effectief toegepast worden. De praktijktests zijn een stap in de goede richting.

Op de Facebookpagina Daily Racism kan je alle verhalen lezen.

Interview door Paul Cobbaert, De Zondag 29/03

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s