Home

BleriLleshi‘Een keerpunt in de geschiedenis’, zo omschreef Bart De Wever het  verkiezingsresultaat van 14 oktober. Als ik het bestuursakkoord lees dan vind ik dat ‘keerpunt’ noch ‘de kracht van  verandering’ erin terug.

Het bestuursakkoord van de Stad Antwerpen breekt absoluut niet met het beleid van het vorige stadsbestuur. Wat Bart De Wever beloofde strookt niet met wat op papier staat. Het kon moeilijk anders. Ten eerste zat de N-VA mee in het vorige stadsbestuur. Ten tweede was het beleid van Patrick Janssens zo sterk naar rechts opgeschoven dat men  voor verandering eerder in extreemrechtse wateren zou moeten varen.

Ik daag alle Antwerpenaren uit die voor ‘de kracht van verandering’ hebben gestemd om dit bestuursakkoord te vergelijken met het boek ‘Voor wat hoort wat’ van Patrick Janssens.

Zijn er geen verschillen? Er is een nieuwe burgemeester en de Sp.a is er niet bij. Terwijl de vorige coalitie zichzelf soms links noemde maar wel een rechts beleid voerde, kan deze coalitie zich rechts noemen en hetzelfde beleid voeren. Alle discussie over hoe rechts of links dit akkoord is, is dus zinloos. Veel belangrijker lijkt me de vraag wat dit akkoord betekent voor de Antwerpenaren.

Ik ben heel kritisch over dit werkstuk omdat ik ook kritisch ben geweest over het beleid van Janssens. Dit bestuursakkoord is gebaseerd op een aantal keiharde neoliberale en neoconservatieve punten die men op 10 december met veel poeha en arrogantie kwam voorstellen. Een voorbeeld.

Marc Van Peel (Cd&v) mocht het akkoord verdedigen in Terzake. Op het einde van het gesprek vraagt de journalist: “Kunnen we ervan uit gaan dat u schepen van de haven blijft?”. Waarop Van Peel antwoordt: “Wel, het zou goed zijn voor iedereen.”

Benieuwd wat een dergelijke arrogantie zal geven in een schepencollege waarin ook iemand zoals Nabila Ait Daoud, de nieuwe schepen voor jeugd, U niet bekend waarschijnlijk, en als u haar kent dan is het van haar uitspraak:”Ik ken niets van politiek”. Wat ook klopt want ze heeft geen ervaring, kennis of expertise. Maar bij de N-VA (zoals bij andere partijen) had men een excuusallochtoon nodig die nu schepen mag spelen.

Misschien is het ‘goed voor iedereen’ dat Van Peel schepen blijft (en hij blijft) maar dit akkoord is niet goed voor iedereen en zelfs zware gevolgen heeft voor heel wat Antwerpenaren.

De cijfers van het Jaarboek Armoede 2012 en het OESO-rapport voor de integratie van migranten zijn zonder te overdrijven catastrofaal: de ongelijkheid is nog nooit zo groot geweest in ons land. Op internationaal niveau staan we aan de top wat betreft ongelijkheid binnen het onderwijs en op de arbeidsmarkt, en helemaal bovenaan wat betreft kinderarmoede. Volgens de cijfers van de Nationale Bank (11/12) zijn nergens in Europa zo weinig migranten aan het werk als in België. Antwerpen doet niet beter: 1 op 4 jongeren wordt er geboren in een arm gezin; meer dan 20.000 mensen staan er op de wachtlijst voor een woning en er zijn 35.000 werklozen voor slechts 6000 vacatures.

Hoe gaat het nieuwe bestuur deze problemen aanpakken? Mensen verplichten Nederlands te leren? De honderden hoogopgeleide migrantenjongeren in Antwerpen die geen baan vinden spreken perfect Nederlands. ‘Arbeidsparticipatie als de beste weg uitweg uit armoede’ lees ik. Wat staat er over banen creëren? Het tekort van 29.000 vacatures? Trouwens, werk is geen garantie om uit armoede te geraken zolang het geen degelijk werk is. 20.000 Antwerpenaren staan op de wachtlijst voor een sociale woning maar er komt er geen enkele bij want ‘met 10% (sociale woningen) neemt Antwerpen meer dan zijn verantwoordelijkheid’. Men vertelt niet dat nergens in Vlaanderen de nood en dus ook het tekort groter is dan in Antwerpen.

Als je de echte problemen niet kan aanpakken dan is repressie de meest voor de hand liggende keuze. Het beleid van Janssens was al repressief. De Wever, die van veiligheid zijn prioriteit nummer één maakt, wil hier nog een stap verder gaan.

Ik lees in het bestuursakkoord: meer camera’s, toezichthouders, nultolerantie, ‘maximaal inzetten GAS-boetes’, ‘uitbreiding van de bevoegdheid van de GASambtenaren’, ‘We werken aan de uitbreiding van de GAS-boetes’ enz… Mijnheer de toekomstige burgemeester, gaat u via de GAS-boetes de problemen oplossen? Gaat u via deze boetes ‘Respect voor A’  mogelijk maken? Soms dwing je respect af, maar meestal moet je het verdienen. Met een dergelijk repressief beleid gaat er geen respect komen.

Dit toekomstige bestuur is gedoemd tot falen want met het culturalistische discours van respect, Nederlands leren en rechten en plichten, zullen ze de problemen van heel wat Anwerpenaren niet oplossen. Voor die mensen ziet het er dus niet goed uit.

Anderzijds is, gezien het asociale akkoord, de rol van de oppositie uiterst belangrijk om het op te nemen voor wie uit de boot valt. Als de oppositie samenwerkt zie ik enige hoop.  Hoop dat de schade beperkt blijft en dat de mensen zich realiseren wat dit ‘keerpunt in de geschiedenis’ in de praktijk betekent.

Links in Antwerpen moet leren uit de fouten van het verleden zodat het, wanneer het terug aan de macht komt, een beleid van eigen recept kan voeren. Tot die dag hebben de linkse verkozenen de verantwoordelijkheid en de plicht om hun rol te spelen, met name keiharde oppositie voeren tegen het asociale en neoliberale beleid van dit rechtse bestuur.

Bleri Lleshi is politiek filosoof. Hij werkt momenteel aan het boek De neoliberale strafstaat.

https://blerilleshi.wordpress.com

https://www.facebook.com/Bleri.Lleshi

Twitter @blerilleshi

3 thoughts on “De kracht van stilstand

  1. Het wordt een kille legislatuur in A’pen. Goed dat de kwaliteit van vuilniszakken verbetert. Misschien kan het stadsbestuur er een grote A op laten drukken door de in het bestuursakkoord veelvuldig terugkerende ‘externe partner’. Arm maar warm zou een betere slogan zijn. Warme vuilniszakken voor iedereen die nu uit de boot valt… Ik schreef een tijdje geleden iets gelijkaardig op mijn blog caravaggesk.wordpress.com ‘De ondraaglijke sociale afbraak van Bart De Wever’ http://wp.me/pMn2a-g7

  2. Je kan geen politiek beleid beoordelen voor het achter de rug is. Anders dan vroeger volgen tegenwoordig linkse partijen een rechtse politiek, en rechtse partijen een linkse politiek. Eigenlijk bestaat links en rechts niet meer. Niemand kan nog zeggen wat elk van de 2 betekent zonder de huidige linkse of rechtse partijen geweld aan te doen. Het verstandigste besluit dat je kan nemen is bijgevolg: zwijg over links of rechts. En zelfs het zogenaamde extreem rechts en extreem links hebben gemene onderdelen. Linkse politiek en rechtse politiek is iets van vroeger en totaal niet meer omschrijfbaar. Dus zwijg er in alle talen over en wees een beetje inventief om andere (duidelijke) verschillen tussen de partijen te vinden. In volle zinnen dan en niet in one-word of een one-liner.

    Het zoeken naar andere benamingen die de huidige partijen van mekaar zouden kunnen onderscheiden is dus al even onmogelijk. Zeker als men de internationale (schijnbaar) ideologisch gelijke partijen er bij neemt. Want dan is “regenboog-partij’ de enige juiste omschrijving voor elke grensoverschrijdende politieke partij. Zwijgen in termen van links en rechts of populistisch of niet-populistisch is in termen van politieke partijen alleen maar goud waard. Ze worden toch alleen maar gebruikt om een individu of een groep individuen af te keuren zonder te zeggen wat de afkeuring inhoudt. Eigenlijk ken ik maar één persoon die die irrelevante en minachtende terminologieën niet (meer) gebruikt. Dat is Bart De Wever. Hij noemt de socialisten ten minste bij hun naam. En eigenaardig genoeg is hij de enige die op korte tijd enorm veel stemmen gewonnen heeft. Waar wachten de andere partijen op om zijn voorbeeld te volgen in plaats van hun opponent te bestrijden. Hoe meer ze hem bestrijden, hoe meer stemmen Bart De Wever haalt. Hebben de klassieke partijen dan niet geleerd uit het bestrijden van Het Vlaams Blok (Belang). Het Vlaams Belang (Blok) heeft altijd stemmen bijgewonnen (zonder één uitzondering) totdat de klassieke partijen hun scheld-campagne overgeschakeld hebben naar de N-VA. Zegt dat niet genoeg?

    Ik ben er van overtuigd dat de burger het moe is om een partij te duwen in een virtueel kamp dat overduidelijk niet (meer) bestaat. Ook al trekt men er een virtueel cordon sanitair rond. De burger kijkt daar los door heen. De oude politiekers (als Verhofstadt, Tobback, De Gucht enz.) kennen alleen afbraak-politiek in hun woorden (vroeger tov het VB en nu tov de N-VA). De meeste jongere politiekers weten beter, maar krijgen de kans niet van deze oude vossen. Die oude vossen denken alleen maar dat ze het beter weten. Ze beseffen zelfs niet eens dat de tijden veranderd zijn. En deze veranderingen zijn dan erg in de positieve zin. In de opbouwende zin. In de samenwerkende zin. Alleen toenadering tot mekaar, mekaars standpunt proberen te begrijpen en naar elkaar luisteren leidt tot oplossingen. Niet de dovemansoren. Niet een absurd cordon sanitair of ridicule stigmatiseringen. Leer eens dat links ook rechts is en dat rechts ook links is. Of nog beter: zwijg over links of rechts, zwijg over een ideaal lijkend (sofistisch) populisme of het enige echte (bevrijdende) liberalisme en maak jezelf niet belachelijk. De geschiedenis van binnenkort zal beide evoluties als mismanagement van je eigen partij omschrijven. Kijk in de plaats naar de vele goede bedrijven die goed functioneren omdat in deze alle partijen inzien dat ze in feite alleen maar gelijke belangen hebben. En dit gemeenschappelijk belang is dat alles zo perfect mogelijk draait. En daar hoort geen links, geen rechts, geen populisme en geen liberalisme bij. Daar hoort alleen maar “l’union fait la force” bij. En dat is dus zeker niet de “union” van één bepaald groep. Dat is de “union” van iedereen, zonder uitzondering!

  3. Pingback: Kritische stemmen over het bestuursakkoord « Rood! Antwerpen

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s