Home

Een van de belangrijkste redenen waarom leerlingen vandaag worden geschorst of op lijsten van ‘probleemleerlingen’ terechtkomen is hun attitude. Er zijn daarvoor verschillende grondoorzaken. Een van de oorzaken zijn de onbetaalde schoolfacturen. Ik heb bijvoorbeeld vaak leerlingen opgevolgd die niet in de les mochten zitten omdat ze geen schoolmateriaal bij zich hadden. Nadat ze een paar keer opdagen zonder boeken of materiaal, beslissen leerkrachten dat die leerlingen geen les meer mogen volgen. Als ze geen materiaal hebben, zijn ze minder gemotiveerd om aandachtig te zijn en gaan ze anderen afleiden. Die leerlingen moeten dan ergens in een apar te ruimte zitten of krijgen strafstudie. Als je veel leerlingen in zo’n situatie hebt en weinig personeel om deze leerlingen op te vangen, dan krijg je leerlingen die spijbelen. Als ze de school kunnen verlaten, dan doen ze dat. Als ze de school niet kunnen verlaten, dan ontstaat er een kat-en-muisspel op school zelf. Het gevolg is dat ze andere leerlingen aansporen om de les te verlaten. Ze kunnen ook andere klassen verstoren of allerlei zaken uitspoken uit verveling.

Dat deze leerlingen geen schoolmateriaal hebben, is echter niet hun eigen keuze. In veel van de scholen waar ik heb gewerkt, kon een groot deel van de ouders het schoolmateriaal niet betalen. Aangezien ik vooral met leerlingen in het beroepsonderwijs heb gewerkt, ging het vaak om duur schoolmateriaal. Bijvoorbeeld een werkpak voor elektriciteit of materiaal voor wie in de afdeling haar en verzorging zat. Het ging telkens om honderden euro’s.

Het is de verantwoordelijkheid van de minister van Onderwijs om specifiek te focussen op onbetaalde schoolrekeningen en er een budget voor vrij te maken. Andere instellingen zoals het OCMW kunnen ook ingeschakeld worden. Er zijn duidelijke richtlijnen nodig om willekeur te vermijden en de steun om schoolfacturen te betalen moet een recht zijn. Het is belangrijk om dit aan te kaarten op politiek niveau, want de politiek moet haar verantwoordelijkheid hierin opnemen.

Organisaties en burgers kunnen ook iets betekenen. Middenveldorganisaties of stichtingen zouden van die onbetaalde schoolfacturen een issue kunnen maken, wat momenteel niet gebeurt. Omdat ik het probleem zo vaak tegenkom, heb ik zelf een fonds opgericht waarmee ik een pilootproject wil lanceren in een school. Beste lezer, je kan hierbij helpen. Ik wil zien welk effect het heeft als het probleem van de onbetaalde schoolfacturen is opgelost. Natuurlijk is er fatsoenlijke opvolging nodig en de nodige controle om misbruik te vermijden. De doelstelling is helder: ouders helpen voor wie het onmogelijk of moeilijk is om de schoolfacturen te betalen. Indien het pilootproject resultaten geeft, kunnen we met die resultaten andere en grotere actoren betrekken om samen te werken op grotere schaal.

Wil je een steentje bijdragen?

Je steun is welkom op dit rekeningnummer:

Other Voices

BE19 3631 5640 0012
BIC BBRUBEBB

We houden jullie op de hoogte via deze website.

Het idee van een fonds is gelanceerd en gekaderd in het boek ‘De kracht van hoop’ van Bleri Lleshi (epo, 2018)

Advertisements