Home

bleri lleshiIn zijn nieuwste boek ‘Liefde in tijden van angst’ houdt politiek filosoof en jeugdwerker Bleri Lleshi een pleidooi voor een liefdessamenleving. De huidige politiek-economische situatie vindt hij allesbehalve liefdevol. ‘We leven in angst. Als we zo doorgaan, zal het aantal burn-outs en depressies alleen maar toenemen’, waarschuwt de auteur.

Waarom is er zoveel angst in onze samenleving?
‘Door de huidige politiek-economische problemen zijn we bang om geen werk te vinden, niet rond te zullen komen, onze job te verliezen, geen huis te kunnen kopen, niet mee te tellen… We leven in permanente angst. Ik focus in mijn boek op de liefde, omdat we dat zelf in handen kunnen nemen. Aan werkloosheid en armoede kunnen wij als burger namelijk niet zoveel veranderen. Dat is de taak van de politiek, maar zij doen momenteel niet bijster veel. We moeten wel eisen dat politiek haar verantwoordelijkheid neemt. Hoe kan bijvoorbeeld een alleenstaande moeder er zijn voor haar kinderen, als ze simpelweg geen tijd heeft en keihard moet werken?’

Wat is het grootste probleem dat aangepakt moet worden?
‘Ongelijkheid. 62 mensen die evenveel bezitten als 3,6 miljard mensen. Ongezien en onaanvaardbaar. Ook in Brussel zie je die ongelijkheid. Een op drie Brusselaars leeft in armoede en de werkloosheid is hoog. Jongeren kampen hierdoor met een tekort aan zelfwaarde. Als jongerenwerker word ik daar dagelijks mee geconfronteerd. We moeten jongeren perspectieven bieden. Dat kan onder andere door in onderwijs te investeren en het beroeps-en technisch onderwijs te herwaarderen. Als er meer algemene kennisvakken gegeven worden in die richtingen, zullen jongeren sterker in het leven staan. Momenteel investeert politiek echter niet in onderwijs, terwijl er miljoenen uitgegeven worden aan deradicalisering.’

Hoe kunnen wij als gewone burgers verandering teweegbrengen?
‘Openheid naar de ander toe is hierbij vooral belangrijk. Liefde zal de economische problemen niet kunnen oplossen, maar we moeten breken met een samenleving die rond het ik en rond consumeren draait. De consumptiemaatschappij geeft ons geen voldoening en bedreigt de planeet en ons bestaan. Mensen denken dat ze gelukkig zullen worden van de nieuwste smartphone. Maar dat voldane gevoel duurt maar even en dan wil je weer iets anders. Dat geldt ook op liefdesvlak. Daten is tegenwoordig een industrie geworden. We switchen naar een andere partner alsof we een ander pak chips kopen in de supermarkt. Ook de datingapps waarmee je een lief kan vinden dat aan al je vereisten voldoet, past in dat kader. Dat is echter geen ware liefde. Echte liefde gaat om engagement, verantwoordelijkheid, actie ondernemen en vooral: de ander. En ik heb het hier niet enkel over koppels, maar ook over vrienden en de ruimere gemeenschap.Liefde is het alterantief omdat liefde verbindt. Geluk ligt in ware liefde en in delen.’

Op welke manier kan het middenveld hieraan bijdragen?
‘De mooiste plek om liefde te ontwikkelen is de gemeenschap. België heeft honderdduizenden vrijwilligers. We mogen van geluk spreken dat we zo’n sterk middenveld hebben en hopelijk blijft dit zo. Er zitten zoveel geëngageerde mensen in onderwijs, zorg, vakbonden, vrouwenbewegingen… Zij kunnen een inspiratie zijn voor anderen maar beseffen vaak zelf niet dat het fundament van hun engagement is liefde. Er zijn veel mogelijkheden, maar we benutten ze nog te weinig.’

Interview / Evelien van Gerwen

Uit Visie 11/03/2016

Foto: Fred Debrock

Wil je graag een gesigneerd exemplaar van ‘Liefde in tijden van angst’ bestellen?
Mail dan naar liefdessamenleving@gmail.com

One thought on “Interview in Visie // ‘We moeten meer aandacht hebben voor de ander.’

  1. Beste Bleri,

    Ik ben de echtgenote van Erwin De Roeck en bij het lezen van zijn mails heb ik je Blog leren kennen. Aangezien Erwin is overleden en ik van plan ben om zijn mailadres te verwijderen vraag ik u om uw blog ook naar mijn persoonlijk adres te sturen: vandenberghemarina@telenet.be

    Alvast hartelijk dank

    Marina Vandenberghe

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s