Home

Liefde In Tijden Van Angst

coverIk ben vijf jaar in mijn allereerste herinnering. Samen met mijn gezin zit ik in de laadbak van een vrachtauto, een Oost-Duitse IFA, die in Albanië heel populair was in de periode van het communisme. Dit is ook het enige vervoermiddel dat tot diep in de bergen kan doordringen. Het is in die bergen dat ik tot mijn vijfde levensjaar opgegroeid ben. In de familie was er niemand die ons dorpje ooit verliet. Mijn vader was de eerste die vertrok naar de stad. Weliswaar een stadje op amper vijftig kilometer van ons dorp. Toch een hele grote stap voor mijn vader: het was de eerste keer in 700 jaar dat iemand van onze clan zou migreren.

Die eerste vijf jaar groeide ik op in hetzelfde huis als mijn grootouders en ooms. Het eerste kleinkind in huis was mijn neef, die mijn vader aansprak met ‘oom’. Alle kleinkinderen hebben hem vervolgens…

View original post 634 more words

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s