Home

aya-sabiDe verschrikkelijke massa-aanranding in Keulen is angstwekkend. Maar toont tegelijk de realiteit aan voor vele vrouwen (om niet te zeggen allemaal) aan. Een vrouw – hoe ze zich ook kleedt of gedraagt – wordt op deze momenten als publiek domein beschouwd. Niet meer dan een lichaam dat bepoteld en schaamteloos aangerand kan worden. Veel meer dan de lichamelijke grens die overschreden wordt, is er de psychologische machteloosheid dat een vrouw niet zelf over haar lichaam mag beschikken.

Achteraf is het makkelijk zoeken naar excuses waarom dit gebeurt. Laf wordt er gewezen naar vrouwen of naar minderheden. Het rokje was te kort. Ze lachte te luid. Het zal wel door zijn cultuur komen. Laf is dit omdat het de echte redenen achter een aanranding bagatelliseert en ontkent. Allereerst is er een aanrander die aanrandt. Niets meer en niets minder. Dat is de reden.

Maar er is nog meer. Veel meer.

Het is het wereldbeeld waaraan we hardnekkig vasthouden dat ervoor zorgt dat deze gevallen wijdverspreid voorkomen. Te verspreid. De cijfers liegen niet. Eenieder die dit debat verschuift naar een debat over vluchtelingen, een verschil in waarden of naar een gedragscode bij vrouwen, is te laf om de echte oorzaken te erkennen en zo ook het probleem mee aan te pakken.

Achteraf zoeken we naar kleine foutjes in de kleding of het gedrag van de vrouw. Hiermee praten we voor een deel goed wat er gebeurd is. Dat de burgemeester van Keulen het durft om met een belachelijke gedragscode voor vrouwen te komen, is pijnlijk. Maar tegelijk bewijst het hoe geïnternaliseerd en wijdverspreid seksisme in ons denken is. Laat u niet wijsmaken dat de lengte van je rok iets zal veranderen aan dit probleem. Ook in landen waar vrouwen volledig bedekt rondlopen, vinden deze gebeurtenissen plaats. Je gedrag zal niets veranderen aan het gedrag van de ander. En het gedrag van een ander is zijn verantwoordelijkheid. Niet de onze.

Even voor de duidelijkheid: de burgemeester van Keulen is een vrouw. Dat maakt de situatie nog pijnlijker. Dit onderwerp is van iedereen en iedereen draagt dezelfde verantwoordelijkheid om ongeoorloofd gedrag te veroordelen. Maar vooral te voorkomen en met zulke uitspraken van een vrouw in zo’n belangrijke positie komen we geen millimeter verder. We wandelen juist achteruit.

De weegschaal is niet meer in evenwicht. Niet alleen leggen we achteraf bewust of onbewust een verantwoordelijkheid bij de vrouw en haar waarschijnlijke gebrek aan bescheidenheid. Nee, ook verlichten we zelfs de schuld bij de man. De man die lijdt onder zijn behoeften. Hij kan er niets aan doen. Dat is zijn natuurlijke aard als jager. Het is zijn instinct dat bovenkomt. Wat een bullshit. Neen is neen in elke taal.

Daarbij hebben vrouwen wereldwijd niet het vermogen om zich naar wens te kleden en hun lichaam op te eisen. We mogen niet eens bepalen welk deel van ons lichaam gezien en niet gezien mag worden. Waarom zouden we dan in staat zijn te bepalen wat aangeraakt mag worden en wat niet? En vooral: door wie. Een gebod om je te bedekken, een gebod om je te ontbloten. Talrijke voorbeelden wereldwijd beperken de vrouw in haar recht om haar lichaam op te eisen.

Sommige mensen hebben ook alleen de reflex om respect te tonen voor andere mannen en niet voor de vrouw als iemand die onafhankelijk is. De vrouw is altijd de dochter, vrouw of zus van een man. En je respecteert de vrouw omwille van haar vader, broer of man en niet om wie zij zelf is. Vrouwen die geen mannen hebben in hun omgeving zijn van iedereen?

En dan zijn er altijd van die filmpjes die circuleren tegen seksuele intimidatie, waarvan een van de brutale jongens beseft dat het meisje tegen wie ze aan het roepen zijn, zijn zus is. Met als slogan: ” Stel dat het je eigen zus is?” Dus je kan je pas inbeelden wat seksuele intimidatie is als je medelijden hebt met haar broer die in zijn trots geschaad is? Dus door de ogen en gevoelswereld van een man. Tenenkrommend. Hoe goedbedoeld die filmpjes ook zijn, ze voegen niets toe aan het debat rond vrouwenrechten. Ze hebben juist een averechts effect omdat ze vaak opvattingen over het vrouw-zijn benadrukken.

Ik kan nog lang doorgaan, maar ik stop hier. U begrijpt wel dat er veel werk aan de winkel is. Al de dingen die ik heb aangehaald, zijn genoeg om een heuse mentaliteitswijziging op te eisen. Zo kan het niet langer verder. Keulen is maar een voorbeeld van de dagdagelijkse, verzwegen realiteit en schaamte voor velen. Laten we dit onderwerp afstoffen.

Dat we niet meer mogen lachen
Werd ons in de zomer van ons leven
Jong en meedogenloos schoon
Verteld

Maar wij, vrouwen,
Hebben ons lachen al verloren
Verliezen ons hoeden
En we worden achtergelaten
Waar we niet meer gevonden willen worden

Op elke doodlopende straat
Vindt u wat ons werd afgenomen
Onder het stof van schaamte
En een verzwegen verleden

Maar wij,
Wij lachen toch.

Aya Sabi is columniste

17 thoughts on “Voor de vrouwen van Keulen en overal

 1. -de burgemeester van Keulen is een vrouw. Dat maakt de situatie nog pijnlijker.- Hoe is dit niet seksistisch? Het wordt zelf gevolgd door -Dit onderwerp is van iedereen en iedereen draagt dezelfde verantwoordelijkheid om ongeoorloofd gedrag te veroordelen.- Ik heb echt het gevoel dat die twee dingen elkaar tegenspreken. (voor de rest is uw boodschap wel de goede)

 2. Een goede relevante opinie maar de opmerking “(om niet te zeggen allemaal)” is toch veel te kort door de bocht en doet de realiteit ongelijk aan. Er zijn in onze maatschappij ook heel erg veel vrouwen en mannen die op een liefdevolle respectvolle manier met elkaar omgaan en ook sexualiteit op een respectvolle, aangename en liefdevolle manier beleven met evenwicht tussen beide partijen. Waar dit niet zo is, moet er uiteraard aan gewerkt en bijgestuurd worden, maar ik zie dit toch als regel bij heel brede lagen van onze bevolking, niet als uitzondering. Man en vrouw zijn gelijk en evenwaardig, elk met andere accenten en vullen elkaar aan. Een vijandige of defensieve attitude is fout, of het nu vanuit de man of de vrouw komt, dit zal nooit tot liefdevolle omgang leiden. Respectvolle intensieve en transparante communicatie is de sleutel.

 3. Mooi en intelligent geschreven stuk. In ben het er ook mee eens: er is nog veel werk aan de winkel!
  Ik krijg wel het gevoel dat dit werk makkelijker gedaan wordt hier in het “westen” met zijn Verlichtings-geschiedenis. Niet dat alles hier paradijs is en dat hier geen achterlijke sekstische mannen zijn, maar ik vind dat je wel een verschil kunt zien tussen feminisme/vrouwenrechten/vrijheid hier in NL en een groot aantal Arabische en moslimlanden. Ik zou het naïef vinden dit verschil in cultuur niet op te merken.
  Dit gezegd hebbende vind ik het nog steeds een goed stuk.

 4. Is het niet een diepgewortelde angst van mannen dat ze biologisch van weinig waarde zijn?

 5. Ik ben een man. Maar heb helemaal geen diepgewortelde angst om van biologisch weinig waarde te zijn. Ik heb heel mijn leven bijna voor 100% met vrouwen gewerkt en degenen die geen vrouw waren, waren bijna allemaal homo-mannen. Ik heb nooit een probleem gehad met een mens. Met niemand. Wat of wie die mens ook mocht zijn. En hoe meer anders dan ikzelf die mens ook mag of mocht zijn, hoe meer ik die mens graag heb. Ik zou echt niet graag met mensen die volledige gemeenschap hebben met mij hebben of die hetzelfde zijn als ik. Mensen en ook mannen die anders denken dan ik trekken mij aan. Maar geweldadigheden en toestanden als in Keulen tarten al het goede wat ik van de wereld altijd gedacht heb.

 6. Je lijkt me een dame die haar zegje prima kan doen !

  Ik ben een man en zou, ongeacht welke dame daar gepakt wordt en ongeacht hoe groot die groep is…onmiddellijk die dame te hulp schieten. (als het mijn dochter of een bekende zou zijn zouden er dan zeker andere dingen gebeuren, daarin geef ik je gelijk)
  Ik denk dat vele mannen in dit land hetzelfde zouden reageren.

  Maar nu zou ik zo graag ook eens de oplossing van dit huidige probleem lezen van een moslim vrouw (althans ik denk dat je dat bent gezien je foto) of een moslim man die er net zo over denkt.

  Oplossingen aangedragen dus door iemand die de moslim mannen en hun denkwijze beter kent dan wij , die lees ik helaas nergens…

  Wij in het westen weten voor het grootste deel (op enkele idioot na) hoe we wel of niet met vrouwen om horen en moeten gaan…
  Het huidige (grote) probleem zijn de vele mannen die hier net zijn of onze waardes niet erkennen vanwege hun afkomst / geloof.

  Mannen afkomstig uit de Arabische/moslim landen waar dit in mijn ogen antieke gedachtegoed nog heerst dat een vrouw niets waard is .
  Hoe pakken we die mannen nou aan die de problemen opleveren in onze voor vrouwen al lang vrije samenleving maar die waardes niet erkennen…

  Mannen die blijkbaar groepsgewijs en dus heel bewust bezig zijn deze ellende te veroorzaken… (overigens niet alleen wat vrouwen betreft maar bijv. ook tegen homo’s /lesbienen ), want alleen durven ze niet denk ik.

  We hebben NU een groot probleem…hoe pakken we dat volgens jou dan zo snel en werkzaam als mogelijk aan.

  Want alleen commentaar geven op de uitingen of dit bericht delen in de media vind ik te weinig effect hebben eigenlijk.
  Daar schieten we NU en in de praktijk ook weinig mee op want ik vrees dat dit veel vaker gaat gebeuren als we niet drastisch ingrijpen.

  We hebben hier namelijk nogal wat feestdagen waar grote groepen mensen de straat op trekken en dus ook dames.
  Denk bijvoorbeeld aan het carnaval straks, hier in Nederland maar ook in Duitsland en andere westerse landen waar de vrouw wel degelijk door een grote meerderheid met respect behandeld wordt…ongeacht hun afkomst……

 7. Ik denk niet dat dit schrijven ook maar enige waarde heeft omdat degene die deze schennis plegen deze stukken niet lezen,omreden dat ze analfabeet dan wel dusdanig geindoctrineert zijn dat ze alles wat westers is afwijzen en dus niet op andere gedachten worden gebracht.

  Er ligt voor de vrouwen uit de islamitische landen nog een strijd te wachten die ze zelf zullen moeten voeren,met als voorbeeld wat de vrouwen hier in het westen sinds 1900 bereikt hebben, het is niet zonder slag of stoot gegaan dat vrouwen zich hier vrij en zonder aangerand of erger, in de publieke ruimte kunnen bewegen.

  Van na de tweede wereldoorlog hebben we dat in het westen niet gekend,vanaf nu wel, het zal waarschijnlijk niet de laatste keer zijn,de daders kennen we.

  Arabische vrouwen kom in beweging!

 8. Ik kan er alleen maar helemaal mee eens zijn. Mannen heersen al duizenden jaren over alles wat ze tegenkomen, inclusief mekaar, toch in een groot deel op deze planeet. De aarde en alles erop en eraan is er om gebruikt te worden. Dat is het wereldbeeld dat moet veranderen, . We moeten natuurlijk ergens beginnen en het zou iedereen veel helpen moesten wij mannen vrouwen als onze beste bondgenoten kunnen zien. Maar dan moeten we wel eerst willen veranderen natuurlijk.

 9. Ik vind dit een krachtig stuk en onderschrijf wat Aya Sabi zegt. Als man opgegroeid in een westerse samenleving wil ik graag reageren. Allereerst dat vrouwen door zo’n grote groep op een dergelijke minderwaardige manier behandeld worden is iets wat ik nog nooit zo heb meegemaakt. Uiteraard heb ik in het verleden wel verhalen gehoord van gestoorde individuen, maar nooit van een aanranding/ verkrachting van dit kaliber. En het kwalijke is dat er in dit geval ook een gevoel van ‘we zijn gerechtvaardigd om een vrouw zo te behandelen’ vanuit gaat. Dat is onacceptabel en iets dat mij aan de ene kant enorm boos maakt en aan de andere kant enorm beangstigt. Ik vrees dat de burgemeester van Keulen zo reageert omdat zij bang is om niet “politiek correct” over te komen. Men durft zich vaak (en zeker in de politiek) niet uit te spreken. Men is bang om als intolerant over te komen ten opzichte van mensen met een andere culturele achtergrond. Er was verbazingwekkend genoeg zelfs iemand op televisie in een praatprogramma aan het beargumenteren dat we meer begrip moeten opbrengen voor de daders, omdat zij vaak getraumatiseerd zijn en niet bekend zijn met onze waarden en normen. Dat moeten we ze nog een keer goed uitleggen en dan gaat het vast beter. (Gelooft u het zelf?!) Waar men daar in mijn ogen compleet aan voorbij gaat, is dat vrouwen diegenen zijn die in zo’n geval tekort gedaan worden omdat ze als minderwaardig mens neergezet worden. Zíj moeten zich aanpassen, niet de verkrachter. Zij moeten op maar zelfverdedigingscursus, etc. Word eens wakker, politiek! Vrouwen zijn de slachtoffers. Verkrachters zijn verkrachters, ongeacht hun achtergrond en moeten aangepakt worden zodat vrouwen veilig over straat kunnen. Zolang we het publieke debat laten gijzelen door “politieke correctheid” zullen we geen steek verder komen.

 10. Helder, heel helder. Het gaat niet over religie, afkomst en cultuur. De boodschap die wij allen tot ons mogen nemen gaat over respect voor het lichaam van een ander!

  Ieder mens heeft het alleen recht op zijn of haar lichaam. De aanleiding voor dit stuk gaat over vrouwen maar het onderwerp reikt verder en betreft zo ook jongens en meisjes.

  Het gaat over het maatschappelijke bewustzijn. Zolang er mensen zijn die dit niet erkennen, is het de taak voor ons allen die dat wel erkennen om ons in te zetten voor deze mentaliteitsverandering.

 11. Goed stuk. Wel Ben ik het eens met Jan-Willem; het is naief om niet naar de verschillen in cultuur te kijken en dit niet aan te spreken.

 12. Zoals Golda Meir al zei toen een van haar ministers voorstelde een avondklok voor vrouwen in te stellen om zo een einde aan een reeks verkrachtingen te maken. NEE, maar wanneer er een avondklok komt…. dan voor MANNEN omdat zij de daders zijn.
  En dat is dus nog steeds zo!.

 13. Aanrandingen Keulen,

  Hoewel er natuurlijk vele factoren te noemen zijn gaat het mijn inziens vooral om de zeden en gewoonten van religie en de culturele context waarbinnen de daders in kwestie zijn opgegroeid, (in dit geval de mannen, maar het kunnen ook vrouwen zijn).

  Een dader heeft naast zgn. impulsen ook (voor)oordelen die hij van huis uit en door zijn omgeving meekrijgt. Door simulerende prikkels en zijn afwegingen gaat het hierbij om macht, de onmacht van zijn slachtoffer, zijn sexueel voordeel en het risico dat hij neemt om zichzelf schade te berokkenen en het risico voor het slachtoffer.

  westerse cultuur en reliegie
  het verschilt natuurlijk per land en Usa en Europa zijn ook verschillend maar in met name west Europese culturen zijn zeden en gewoonten redelijk los. Vrouwen op straat en in de media dragen de kleding open en onbedekt en sexy, zelfs blote mannen en vrouwen in het openbaar op bv. naaktstrand, reclameposters en sommige naaktprotesten, doen hooguit de wenkbrauwen fronsen. Mannen en vrouwen zijn minder onder de indruk van bloot en mensen kennen weinig schaamte en eergevoel. Sex voor het huwelijk is in grote mate geaccepteerd.
  Doordat mannen en vrouwen als kinderen niet gescheiden opgroeien en het vele contact dat daardoor tussen hen is, zijn ze voor elkaar niet “vreemden”. Door deze stimulerende prikkels in overvloed kunnen westerse mannen relatief redelijk relaxed met vrouwen en sexualiteit omgaan. Ook het respect van mannen voor vrouwen door grondwettelijke gelijkwaardigheids bepalingen en opvoeding, scholing en maatschappelijke status, etc., zijn een westerse vanzelfsprekendheid.
  Wil overigens niet zeggen dat er geen verkrachtingen plaatsvinden maar aantal verkrachtingen en sexueel geweld is in het algemeen lager dan in niet westerse landen.

  Niet westerse cultuur en religie
  In andere culturen zijn de bovenstaande onderstreepte cultuurelementen van groot belang en tevens het risico voor de dader en slachtoffer is daarbij ook een zwaarwegend element.

  In de niet westerse culturen wordt de ongetrouwde vrouw nog wel gezien als het bezit van de familie. Zij moet puur blijven voor haar toekomstige echtgenoot, die wil dat zo en dieis verplicht haar volledig te gaan onderhouden en zij wordt zijn soort “lijfeigene”. Zij staat lager in rang als haar man, vader, andere man(nen),of evt. broers van haar die baas van een gezin zijn of gaan worden, de hoeders c.q. beschermers, (kostwinners).
  Er wordt door de familie broers zussen etc., alles gedaan ook slaan, (lijfstraffen), om de ongetrouwde vrouwen/meisjes kort te houden met kleding te bedekken niet alleen naar buiten te laten gaan etc, opdat zij zichzelf dan wel door een ander niet ten schande van de familie maakt of wordt gemaakt. wanneer zij wordt aangeraakt, aangerand of verkracht dan wordt dat gezien als haar eigen schuld dat zij en de familie de eer kwijt is. Wat tot eerwraak kan leiden omdat de ongetrouwde vrouw niet meer een huwelijkskandidaat kan worden en de familie dat mede heeft laten gebeuren.

  Reden dat niet westerse mannen makkelijker en vaker handtastelijker zijn komt dus heel vaak doordat mannen langdurig gescheiden opgroeien ze hebben slecht geleerd met vrouwen om te gaan. Ook door het status verschil tussen man en vrouw heeft een man weinig tot geen respect voor haar en hij weet dat alles wat haar gebeurt toch haar eigen schuld is, dus voor de man een laag risico, en dat is er een lage drempel. Vaak ook door de gescheiden opvoeding is het eerste echte sexuele contact van een man laat, dan wel bij de huwelijksnacht en zijn deze mannen vaak voor het huwelijk sexueel zeer gefrustreerd.
  Ook de grote hoeveelheid mensen, de kleine pakkans etc. hebben natuurlijk een rol gespeeld maar de voorvallen in Keulen en andere steden en landen laten zien dat het niet om een incident gaat en het hoofdzakelijk met de asiel instroom te maken heeft dat dit nu op zo’n grote schaal gebeurt. De cijfers wijzen dat helaas uit.
  Het zou eigenlijk vanzelfsprekend moeten zijn dat het zo is dat eenieder man of vrouw of kind volledige eigen verantwoording heeft en respect geniet over zijn eigen lichaam, leven en zijn zoektocht naar geluk.

 14. Mooi! Wat een dapper en eerlijk stuk. Je zegt waar het op staat en dat is het belangrijkste! Lang leven de vrouwenrechten!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s