Home

overbevolking-hoe-gaan-we-al-die-vluchtelingen-opvangen“De overbevolking zal leiden tot een niet te slikken migratiestroom. We zullen moeten kiezen: die stroom tegenhouden of de eigen bevolking laten omkomen. Ik vrees voor burgeroorlogen en vreselijke vormen van racisme”, voorspelde Etienne Vermeersch in het ophefmakende eerste deel van deze reeks. Komt er zo’n vloedgolf aan vluchtelingen? En hoe moeten België en Europa daarmee omgaan?

BLERI LLESHI: “Er komen inderdaad heel weinig mensen naar Europa. Neem Syrië als voorbeeld. Van de ruim 3 miljoen Syriërs die hun land ontvlucht zijn, zitten er 2 miljoen in Turkije en nog eens 1 miljoen in Jordanië en Libanon. Niet eens 3% is in Europa geraakt. Bij ons zijn het er amper 4.000. België telt ook ongeveer 3.000 Afghaanse vluchtelingen, terwijl Iran en Pakistan elk 1 miljoen Afghanen opvangen. De onhoubare vluchtelingenstroom die Vermeersch voorspelt, wordt dus vooral onhoudbaar voor de Aziatische en Afrikaanse regio’s waar de klimaatverandering en de klimaatoorlogen het hardst zullen toeslaan. Wie denkt dat er geen klimaatvluchtelingen gaan zijn, ontkent het licht van de zon. De belangrijkste oorzaak voor het record aantal vluchtelingen in 2013 was nu al het klimaat. Voor het eerst in de moderne geschiedenis! Er is dringend een concreet internationaal klimaatakkoord nodig.”

LLESHI: “Hoeveel miljarden men ook in Fort Europa pompt, er gaan altijd mensen wegen blijven vinden om hier binnen te geraken. We kunnen dat geld dus beter investeren in opvang ter plaatse. En in veilige routes naar Europa. Want Europa is een begeerde bestemming, maar ook een van de moeilijkste, duurste en meest gevaarlijke. We moeten ervoor zorgen dat er minder mensen sterven op weg naar hier.”

Moet er een plafond komen voor het aantal mensen dat Europa kan toelaten? Of is de hele wereld welkom?

LLESHI: “We mogen niet alleen focussen op Europa. We moeten investeren in die landen zelf, zodat de mensen geen reden hebben om hun land te verlaten. Op dat vlak zijn we niet goed bezig. Ontwikkelingssamenwerking wordt door de westerse landen nogal stiefmoederlijk behandeld. Europese landen halen meer geld uit Afrika dan ze erin pompen. Dat ligt vooral aan de Europese multinationals die Afrika leegzuigen.

“Voor de mensen die willen komen, moet je geen quota instellen. Er moet solidariteit zijn tussen de Europese lidstaten over wie hoeveel mensen opvangt. Het kan niet dat Griekenland en Italië zo veel vluchtelingen moeten slikken, omdat ze toevallig aan de buitengrenzen liggen.”

Vergrijzing

LLESHI: “In België geloven te veel mensen dat migranten profiteurs zijn die op de kap van ons sociaal systeem leven. Dat is manifest fout. Uit verschillende studies blijkt dat ze meer in ons systeem stoppen dan ze eruit halen. Ze brengen meer op dan ze kosten. Bovendien sturen ze ook nog veel geld terug naar huis. Ze werken zich kapot en investeren zowel in België als in hun land van herkomst.

Een studie van University College London heeft aangetoond dat migratie essentieel is geweest voor de Britse economie. De migranten hebben meer dan 20 miljard pond gecontribueerd. Daarom is het onbegrijpelijk dat premier David Cameron nu een migratiestop eist. We moeten ophouden met migratie te beschouwen als een probleem. Het kan net een oplossing worden. Als we ons sociaal systeem willen behouden en de vergrijzing willen opvangen, hebben we mensen en werkkrachten nodig. Mensen van andere culturen hebben vaak verschilllende talenten en spreken andere talen. Als we hun creativiteit aan de kant schuiven, missen we een enorme kans. En we moeten beginnen met de mensen die er nu zijn. Daar faalt Europa. En België al helemaal.

Het is een veeg teken dat België in verhouding de meeste Syriëstrijders levert. De ongelijkheid in het onderwijs is nergens zo groot als bij ons. En nergens in Europa zijn er procentueel zo weinig migranten aan het werk. Dan vraag ik me af: zijn de Turken in België dan minder goed dan de Turken in Duitsland? Zijn onze Marokkanen minder competent dan de Marokkanen in Zweden? Als je wil dat mensen hier studeren, werken en belastingen betalen, moet je zaken aanbieden. Een goed voorbeeld is Zweden. Dat land ontvangt veel meer vluchtelingen dan wij. Ze worden daar ook beter begeleid en krijgen er betere kansen. Met resultaat. In de vorige regering waren er vijf ministers met een migratieachtergrond.”

LLESHI: “Niet overbevolking, maar de groeiende ongelijkheid is het probleem. 84 gezinnen bezitten de helft van de planeet. Dat is de kern van de zaak. Dat moet veranderen door herverdeling van de rijkdom.”

Tekst door Raf Liekens

Uit P-magazine, 27/01/15

https://blerilleshi.wordpress.com

https://www.facebook.com/Bleri.Lleshi

@blerilleshi

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s