Home

Bleri_lleshiHet begin van dit jaar is er één om snel te vergeten. Willen we gebeurtenissen zoals onlangs in Europa vermijden dan moeten we begrijpen waarom zo’n aanval, uitgevoerd door jongeren geboren en getogen in Frankrijk, plaatsvond in Parijs.

Angstmachine

Na de gebeurtenissen in Parijs leken de media op een angstmachine die op volle toeren draaide. Op sociale media en deze keer zelfs daarbuiten hoor ik mensen spreken over ‘WOIII, een aanval op het Westen, een oorlog tussen het Westen en de moslims’… Ja, hier en daar wordt zelfs beweerd dat de terroristenacties in Parijs een teken zijn dat het einde van de wereld nabij is. De schaduwpremier, a.k.a burgemeester van Antwerpen, zou dolgraag voor dat voorspelde einde der tijden het leger in actie zien. De ministers van Defensie en Binnenlandse Zaken willen een wijziging van de wet zodat het leger in onze straten kan patrouilleren. De minister van Justitie wil privéberichten op Facebook en Skype aftappen.

Echter, meer angst pompen zal ernstige gevolgen hebben. Niet alleen voor de basisrechten en vrijheden maar ook voor ons dagelijks leven. Media en politici dragen een belangrijke verantwoordelijkheid in hoe ze duiding geven over gebeurtenissen zoals in Parijs.

Extremisme

Europa is in crisis en dit heeft gevolgen, of we het nu leuk vinden of niet. Het kan positieve gevolgen hebben zoals innovatieve vormen van solidariteit en grassroots projecten. Maar ook negatieve gevolgen zoals extreem rechts dat blijft groeien overal in Europa, zelfs in Scandinavische landen. In Griekenland hebben we gezien dat het extremisme van Gouden Dagenraad mensenlevens heeft gekost.

Als we kijken naar het profiel van de stemmers van Gouden Dagenraad of UKIP in Engeland, dan merken we een stijgende populariteit bij de sociaal uitgeslotenen. De drie daders in Frankrijk hebben hetzelfde profiel, ze hebben hun leven in uitsluiting en/of gevangenis doorgebracht. We weten ook dat de overgrote meerderheid van de Europese jongeren die naar Syrië vertrekken in armoede en uitsluiting hebben geleefd. De vraag rijst dus of deze jongeren slachtoffers zijn van extremisme door hun sociale en economische status.

Het geval van België

België heeft het hoogste nummer van Syriëstrijders per capita van alle Europese landen. Dit is geen toeval. Volgens OESO heeft geen enkel andere land in Europa zo weinig migranten actief op de arbeidsmarkt. Hiervoor zijn er twee redenen zegt OESO: racisme en discriminatie enerzijds en ongelijkheid binnen het onderwijs anderzijds. Volgens cijfers van de Universiteit van Antwerpen leeft de helft van Turkse en Marokkaanse migranten in armoede. Volgens een onderzoek van Steunpunt Studie en –Schoolloopbanen verlaten tot 30% van de jongeren de school zonder een diploma. Het is weinig verbazend dat Brussel bijna de helft van de Syriëstrijders levert gezien de socio-economische problemen hier het grootst zijn.

Zelfs hooggeschoolde migranten worden met racisme en discriminatie geconfronteerd. 6% van de autochtone Belgen met een hoog diploma vindt geen job. Bij Belgen met een migratieachtergrond (niet EU landen) met dezelfde diploma’s is dat maar liefst 22%. Ookal is de overgrote meerderheid van de Syriëstrijders laaggeschoold zit er ook een klein aantal hooggeschoolden tussen.

Geschiedenis

De sociaal-economische miserie is niet de enige oorzaak. Geschiedenis is ook belangrijk zoals elk dialoog met moslimjongeren zal laten zien. Moslims zijn onderdrukt in hun eigen landen door dictators zoals Muammar Kaddafi of Saddam Hoessein, beide gesteund door westerse landen. Het Westen is verschillende oorlogen gestart in het Midden-Oosten, zoals de twee recente in Afghanistan en Irak. De oorlog in Irak is gebaseerd op leugens gezien de massavernietigingswapens nooit zijn gevonden. Palestina wordt bezet door Israël, die op regelmatige basis Gaza aanvalt en verantwoordelijk is voor de dood van duizenden onschuldige burgers, van journalisten tot kinderen. De oorlog in Syrië is gaande en drie miljoen Syriërs zijn op de vlucht, duizenden zijn vermoord terwijl het Westen toekijkt. De moslimjongeren weten dit. Ze zien de beelden op internet en zijn gerevolteerd door de onrechtvaardigheid. Sommige van die jongeren vallen ten prooi aan ronselaars van IS en Al-Qaida. Dit is waarom we niet moeten focussen op straffen van jongeren, maar de ronselaars die onze jongeren brainwashen en weghalen bij hun families.

Negatieve beeldvorming

Lang voor 9/11 en vooral sindsdien worden moslims en islam als een gevaar voor het Westen voorgesteld. Het maakt niet uit waar deze moslims leven en ook niet of ze in Europa zijn geboren en getogen, ze blijven vreemden en een potentiële dreiging. Media, politici en auteurs hebben dit beeld gecreëerd en promoten het nog steeds. Velen in het Westen falen in het erkennen en in te zien van de normale levens en positieve voorbeelden van de 99,9 % van de moslims, doordat ze alleen focussen op 0,1% extremisten. Het is een feit dat moslimjongeren revolteren, want terwijl ze iets proberen te maken van hun leven, zoals de meeste onder ons, worden ze gelabeld als ongewild en een gevaar.

Moslimgemeenschap

Een derde oorzaak is het feit dat de moslimgemeenschap op een aantal punten faalt, zoals jongeren kennis bijbrengen over islam. De meeste van de jongeren die vertrokken zijn naar Syrië hebben geen of een heel beperkte kennis van de Islam. Zoals Engelse media berichten, hadden verschillende jongeren die uit het VK, voordat ze naar Syrië vertrokken, eerst het boek ‘Islam for dummies’ op Amazon gekocht. Er is een omkadering en netwerk nodig binnen de moslimgemeenschap om de jongeren te informeren en op te voeden wat betreft religie. De ouders hebben hier een belangrijke rol te spelen. De staat dient zowel de gemeenschap als de ouders te ondersteunen indien nodig.

Welke toekomst voor de moslimjongeren in Europa?

De beste manier om elke vorm van extremisme te bestrijden is door mensen een toekomst te bieden waarin ze geloven. De jongeren uit Europa die naar Syrië en Irak zijn vertrokken hadden hier weinig of geen perspectieven. Wat EU en Europese landen moeten doen is de socio-economische problemen, racisme en discriminatie aanpakken, en deze jongeren hier en nu perspectieven bieden. Het buitenlandbeleid van Westerse landen blijft een groot probleem en het is een schande dat Obama en de EU de Nobelprijs voor de Vrede hebben ontvangen. Even belangrijk is dat media en politici hun verantwoordelijkheid nemen en beseffen dat hun discours over islam en moslims toe doet. Het zou een stap vooruit zijn indien ze meer zouden focussen op de overgrote meerderheid van de moslims, hun problemen en uitdagingen, maar ook hun bijdrage aan Europese landen.

Bleri Lleshi is politiek filosoof en auteur van o.a De neoliberale strafstaat, EPO

Dit artikel verschijnt in Het Vrije Woord magazine.

https://blerilleshi.wordpress.com

https://www.facebook.com/Bleri.Lleshi

@blerilleshi

5 thoughts on “Toekomstperspectieven tegen extremisme

 1. What strikes me down is the coverage getting from mass media for the incident in Paris, but no cover at all for what happend in Nigeria for example, last week, about the same time as Paris. Only that they did not killled some journalists who were using their given job rights to mock something that should not be mocked and to mock the so called freedom of speech excuse, but 2000 simple people. An entire village wiped by Islam extremist organisation Boko Haram.
  And now Charlie bla bla bla is selling 3 million copies, when before the incident they were selling 60 000 copies. Any problems here?
  It s all for the freedom of mass media. But where does the freedom stop and the madness starts?

 2. Eigenlijk doe je toch hoofdzakelijk hetzelfde als BDW ed : vooral duidelijk maken dat de fouten bij de ‘anderen’ liggen (in dit geval de niet-moslims). Om een situatie te verbeteren is het in de eerste plaats nodig de hand in eigen boezem te steken.

 3. Bleri, je bent te jong om het te weten.

  Ik herinner me nog duidelijk dat ik in de jaren zestig in de lagere school zat met kinderen van de nieuwkomers van toen. Deze kinderen hadden pas geen kansen. En toen (en nog heel lang nadien) was er geen sprake van extremisme. Nadien zijn de kansen voor de kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen héél fel verbeterd. En er is tot op heden enorm veel gedaan om die kansen in heel Vlaanderen gelijk te stellen. Je kan dus zeker zijn dat extremisme niet het gevolg is van ongelijke kansen.

  Het wordt tijd dat je de realiteit onder ogen ziet, Bleri. Het is echt niet goed om dualiteit en polarisering te verkondigen. Dat komt als een boemerang in het gezicht van degenen die je wil verdedigen. En dat vind ik erg jammer. Als ik het onder-ons gesprek met andere allochtonen tijdens de zevende dag zie, merk ik gelukkig dat je alleen staat met je cijfers en conclusies. Op de betreffende momenten spraken de gezichten van de rest van de tafel boekdelen. In de intellectuele allocthone wereld lijk je op een eenzaam eiland te wonen. Gelukkig zijn er dus anders-denkenden en ik hoop van ganser harte dat je je alsnog daarbij kan aansluiten.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s