Home

bleri lleshiIedereen moet op zijn/haar eentje beslissen te staken niet. Het is jammer dat we het dezer dagen niet over inhoud hebben, namelijk de sociale afbraak en het neoliberale beleid van deze regering, maar over polarisatie. Een eeuwenoude tactiek om de aandacht af te leiden van waar het echt om gaat en de mensen tegen elkaar op te zetten. De Wever – een master in verdeel en heers – maakt er graag gebruik van en in alle media krijgt hij (zonder wederwoord natuurlijk) de nodige ruimte.

Ik staak morgen.

1. Ik staak voor de 40% Belgen die niet langer graag werken omdat ze constant onder werkdruk en stress zitten en daardoor in depressieve belanden.

2. Ik staak voor al die werkende mensen die graag meer tijd voor zichzelf, hun partner en hun kinderen hadden ipv langer en harder te werken.

3. Ik staak voor de 600.000 werklozen op wie politici en anderen afgeven terwijl ze graag zouden werken, maar er is geen werk.

4. Ik staak voor de duizenden jongeren die vandaag werkloos zijn en geen perspectief voor de toekomst zien.

5. Ik staak voor de jongeren die hun studies hebben moeten stoppen omdat ze die niet kunnen betalen.

6. Ik staak voor de 16% die in België in de armoede zit.

7. Ik staak voor de 34% in mijn eigen stad (Brussel) die in armoede leeft.

8. Ik staak voor de alleenstaande moeders in krotten van appartementen.

9. Ik staak voor de kinderen die met drie of vier een vochtige kamer moeten delen.

10. Ik staak voor de gepensioneerden die in armoede leven.

11. Ik staak voor ouderen voor wie zorg steeds duurder wordt.

12. Ik staak voor het miljoen Belgen dat een bezoek bij de dokter uitstelt omdat ze het geld niet hebben.

13. Ik staak voor de helft van de migranten in België die in armoede leeft.

14. Ik staak voor de mensen van Marokkaanse en Congolese origine omdat de bevoegde minister hen als minderwaardig beschouwt.

15. Ik staak voor mensen zonder papieren die gecriminaliseerd worden.

16. Ik staak voor de niet-stakers zodat essentiële basisrechten behouden blijven.

17. Ik staak voor de niet-stakers zodat de welvaartstaat, waarvan ze gebruik maken, blijft en wordt versterkt.

18. Ik staak voor een perspectief voor zij die uit de boot vallen en onze jongeren en kinderen.

19. Ik staak voor een betere toekomst waarvoor ik mij engageer en zal blijven engageren.

20. Het allerbelangrijkste: ik staak uit solidariteit. Het gaat niet alleen om mijn eigen belang. Mijn wijk, mijn stad, dit land, dit continent, deze wereld delen we samen. Het gaat ook om mijn medemens.

‪#‎ikstaakmee‬

Bleri Lleshi is politiek filosoof

https://blerilleshi.wordpress.com

https://www.facebook.com/Bleri.Lleshi

@blerilleshi

One thought on “Waarom ik mee zal staken

  1. Je bent blind omdat je niet ziet wat er gebeurt.

    Behalve punt 1, zijn alle punten die je opnoemt redenen om achter de huidige regering te staan. Als je zou gestaakt hebben tegen vorige regeringen, dan zou ik het begrepen hebben. Want de vorige regeringen bevoordeelden bijna uitsluitend de middenklasse en de hogere klasse. Deze regering wil echter de lage inkomens fors verhogen in plaats van zelf veel uit te geven aan gekke subsidies voor zonnepanelen, woonbonus, 2.500 euro voor diesel-auto’s enz. enz. Een regering heeft inderdaad veel belastingsgeld nodig om al die gekke subsidies en andere gekke uitgaves (zoals ook bv. al die lege bussen) te kunnen ophoesten. In tegenstelling tot vorige regeringen wil deze regering sparen en een tax-shift. Vooral een shift van belastingbetalers met grote winsten naar de kleine man en naar arbeids-intensieve ondernemers. Deze regering is eindelijk een regering die ervoor gaat zorgen dat het leefloon, de laagste lonen, de laagste pensioenen en de laagste uitkeringen naar omhoog gaan. Jouw punten 2 tot 20 zijn dus allemaal redenen om achter deze regering te staan.

    Bovendien is er het recht om zelf te bepalen wat men aan consumptie nodig heeft. Mensen met lage inkomens hebben niets aan die zonnepanelen, woonbonus en 2500 euro voor een dure dieselwagen. Als zij een paar honderd euro per maand meer inkomen hebben, zullen ze zelf wel kiezen of ze al dan niet een abonnement voor trein of bus, een studiebeurs voor hun kinderen of iets anders nodig hebben. En ze zullen dan nog geld over hebben voor andere consumpties. Ikzelf heb een maandinkomen van 3 cijferkens en ben heel blij met de plannen van deze regering. Het vallen van deze regering zou voor mij een ramp zijn. Het water staat mij nu aan de lippen.

    Dat je voor punt 1 staakt kan ik echter wel begrijpen. Die hoge werkdruk voel ik ook. En wat minder druk zou me heel welkom zijn.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s