Home

MuradN-VA is de kampioen van de ondernemer. Behalve als het om allochtone ondernemers gaat zoals in Antwerpen.

Meer dan de helft van alle Vlaamse ondernemers zegt op de N-VA gestemd te hebben. Dit had natuurlijk te maken met het soort beleid waar deze partij reclame voor heeft gemaakt in het verleden: “wij staan achter de kleine ondernemers”. Dit soort steun blijkt echter slechts beperkt te zijn tot blanke zaakvoerders.  Nachtwinkels, shisha bars, internetcafés en clubs waar allochtone cliënteel langskomt worden namelijk als “imagoverlagend” bestempeld en zullen extra belast worden met als einddoel om ze te doen sluiten (Koen Kennis, schepen voor Middenstand in een interview met VRT, 3/12/14).

Eerst en vooral is het viseren van een bepaalde groep ondernemers in een specifieke sector tegen de geest van de vrije ondernemerschap. Ondernemen in België is al zeer moeilijk en onderworpen aan strenge eisen en regulaties waar de uitbaters van deze “imagoverlagende” zaken ook aan moeten voldoen.  Het feit dat dit soort zaken, ondanks de moeilijkheden van ondernemen in ons land, toch een succes is laat duidelijk zien dat er een reële vraag is naar hun diensten en producten. Wij, de consumenten, stemmen met onze portemonnee. Als wij een dienst of product niet willen of niet goed genoeg vinden, dan geven wij daar geen geld aan uit en gaat de onderneming ofwel zich aanpassen aan de markt, ofwel simpelweg stoppen te bestaan.

Wanneer deze ondernemingen dus het doelwit worden van dergelijke maatregelen belemmer je twee zaken. Eerst en vooral ontneem je ons, de consumenten, van een netwerk aan outlets die wij mee hebben helpen tot stand brengen. Wij houden van onze nachtwinkels! Ten tweede belet je de natuurlijke opwaartse klim van deze winkels. Het is aan de ondernemers zelf om te innoveren, om hun zaken mooier te maken en om zo meer klanten te lokken zodat ze de “slechtere” zaken kunnen wegconcurreren.

De nieuwe maatregelen beletten eerlijke concurrentie. De opstartbelasting (€6.000)  wordt een formidabele barrière die de deur sluit voor nieuwkomers en zo de gevestigde zaken een oneerlijke voordeel biedt en de druk tot innovatie wegneemt. Wie zich minder zorgen hoeft te maken over nieuwe concurrenten, hoeft zich niet te verbeteren. De consumenten zullen nooit een betere keuze kennen. De jaarlijkse belasting zorgt er dan weer voor dat geld, dat kan ingezet worden om deze zaken mooier te maken en dus minder “imagoverlagend”, wordt ontnomen aan de zaakvoerders. Dat is weer eens €1.500 dat niet zal geïnvesteerd worden in een fraaiere etalage, nieuwe inrichting, betere beveiliging, mooiere verlichting, betere koelkasten, …

Uiteindelijk heb je dan niets anders gedaan dan garanderen dat je oorspronkelijk probleem zich zal verderzetten in de toekomst, terwijl het zichzelf had kunnen oplossen. Bovendien creëer je zo een zeer gevaarlijk precedent. Je bepaalt arbitrair wat goed of slecht is voor het imago van een buurt. Wat zal je dan beletten om volgend jaar hetzelfde door te voeren voor kebabzaken of pizzeria´s, die ook door allochtonen worden uitgebaat?

Ja, allochtone uitbaters en dit brengt ons tot het allerbelangrijkste punt. Deze maatregelen zijn overduidelijk bedoeld als een aanval op ondernemers van allochtone origine. Laten we even op een rijtje zetten wat in het algemeen de origine is van de uitbaters van dit soort zaken:

– Nachtwinkels: Pakistanen en Indiërs

– Shisha bars: Noord-Afrikanen

– Telefoon winkels: Pakistanen, Bangladeshi (en een zeer divers cliënteel die naar hun familie in het buitenland willen bellen)

– VZW’s en Clubs: Turken en Marokkanen

Ondernemerschap is één van de belangrijkste vehikels voor sociale mobiliteit. Allochtonen staan al zwak in hun schoenen op socio-economisch vlak. Samen met onderwijs is ondernemen een van de beste manieren om de positie van deze mensen te verbeteren. Dit lijkt eerder op een straf om hard werkende en ondernemende allochtonen te ontmoedigen. Dit is net een groep dat moet gestimuleerd worden om te ondernemen zodat ze vooruit kunnen in het leven. Wat krijgen ze in plaats van bewondering en steun? De zoveelste slag van de bokshandschoen die het Vlaams Belang zo lang op haar verkiezingsposters heeft geafficheerd, met de vuist van de N-VA.

De publieke perceptie wordt zeer mooi bespeeld door de N-VA. Het publiek debat wordt getrokken in de richting van de eeuwige uitvluchten en moraal-excuses, namelijk seks en geweld. Deze ondernemingen worden in één adem genoemd met sekswinkels en goktenten. Sorry, maar in de nachtwinkel kan je geen pornografie kopen of kansspelletjes spelen. Wèl in de krantenwinkels waar de vieze boekjes staan geëtaleerd  tussen “PC World” en “Bride Magazine” en waar je allerlei krasbiljetjes kunt kopen of de lotto kunt spelen.

Schepen Kennis vergoelijkt zijn intentie om de allochtone ondernemers onderuit te halen met de bewering dat deze zaken voor overlast zorgen en dat de politie er vaak aan te pas moet komen. Dan nodig ik de schepen ook uit om café’s waar blanke jongeren komen te sluiten. Allochtone jongeren drinken doorgaans geen of weinig alcohol wegens hun religie. Het zijn de zatte cafégangers die het leuk vinden om in brievenbussen te plassen of om autospiegels af te breken. En dat is goed voor de imago van een buurt? Weg met die cafés!

Men zou minder geneigd zijn om de motivaties van de schepen in vraag te trekken indien de maatregelen een of ander logica hadden dat overeenkomt met het geclaimde doel. Ja, de winkels en zaken die uitgebaat worden door allochtone ondernemers zien er niet zo mooi uit als die van de blanke ondernemers. Maar dat heeft te maken met armoede. In plaats van deze mensen voor hun armoede te straffen zou je ze moeten belonen voor hun inzet en bijdrage aan de economie. Geef bijvoorbeeld goedkope leningen of subsidies voor renovaties en opknapwerken. Creëer een soort kwaliteitslabel en beloon de betere ondernemers met een certificaat of een prijs zodat de lat hoger wordt gelegd voor iedereen.

Wil je echt iets doen aan imagoverlagende ondernemers? Doe dan iets aan Inbev die €1,75 miljard winst heeft geboekt en helemaal géén belastingen heeft betaald. Doe dan iets aan Telenet die €4.3 miljard winst heeft geboekt maar slechts €18,3 miljoen (ofwel 0,3%) belastingen heeft betaald. Misschien moet er iemand vertellen aan de N-VA dat de topman van Telenet een allochtoon (Australiër) is alvorens er wordt ingegrepen?

Allochtone ondernemer uit Antwerpen

https://blerilleshi.wordpress.com

https://www.facebook.com/Bleri.Lleshi

@blerilleshi

2 thoughts on “Imagoverlagend

  1. Tja, dat er al in heel wat gemeenten maatregelen tegen nachtwinkels, of extra taksen bestaan, no problem. Maar nu de demoon in persoon, de baarlijke duivel himself, dit doet, ho maar. Godnogaantoe, vind zelf Vlaanderen geen super voorbeeld van mijn ideaal landje. Maar echt, als het hier allemaal zo slecht is … Tot nader order blijf ik hier genieten van mijn vrijheid, van (de meeste) meisjes en vrouwen die zich niet in een hoofddoek verplicht voelen te hullen, van homo’s die zich most of the time niet in elkaar laten rammen door nazaten van gastarbeiders, door heel veel mensen die hier genieten van een verre van perfecte, maar toch tolerante samenleving. Merk wel dat mijn buurt, woon in een “sociale” wijk, met een meerderheid aan Amalgahfi, Berbermigranten, jammer genoeg radicaliseert, en vind dat een alles behalve goede ontwikkeling. Krijg niet het gevoel dat je bijdragen bijdragen tot een positievere evolutie. Ik kan ook op alle slakken zout leggen. Jammer. Heb je in ‘t begin met veel interesse gelezen.

  2. Je ziet het eigenlijk verkeerd.

    Je aanhef is al fout. Je schrijft: Nachtwinkels, shisha bars, internetcafés en clubs waar allochtone cliënteel langskomt worden namelijk als “imagoverlagend” bestempeld en zullen extra belast worden met als einddoel om ze te doen sluiten (Koen Kennis, schepen voor Middenstand in een interview met VRT, 3/12/14). Je voegt de woorden “waar allochtone cliënteel langskomt” er zomaar aan toe en de lezer kan zelfs niet ontleden waar het op slaat. Ikzelf kom bv. veel in nachtwinkels in Antwerpen en Limburg en waar ik kom zie ik dat ze practisch altijd uitgebaat worden door allochtonen en dat het cliënteel er grotendeels autochtoon is. De logica zegt dat je redenering fout is als je aanhef of basis van je redenering fout is. Maar dat is niet de belangrijkste fout.

    Ook wat N-VA betreft zit je verkeerd. De N-VA is de eerste partij in België die iets wil doen aan de betaalbaarheid van het pensioen. En de N-VA weet als geen ander dat daarvoor zowel allochtonen als autochtonen zoveel mogelijk aan werk dienen te geraken. Want het is in België sinds enkele decennia zo dat het de arbeidende pantochtonen (en ik bedoel daarmee allochtonen en autochtonen samen) zijn die elke maand betaalt wat diezelfde maand aan pensioengeld verdeeld wordt.

    Hoe komt dat? Dat is een goede vraag, want practisch nergens anders in de wereld is dat zo. Pensioenkassen of pensioen-verzekeringsmaatschappijen dienen immers de bijdragen bij te houden of duurzaam te beleggen zodat ze het pensioen zoveel jaren later kunnen uitbetalen. Wel in België hebben de traditionele partijen enkele decennia geleden de pensioenkassen naar zich toegetrokken. Die pensioenkassen hadden toen inderdaad al die bijdragen bijgehouden en gereserveerd om de pensioenen te kunnen uitbetalen als de pantochtone Belg op pensioen gaat. Maar de traditionele partijen hebben het geld (dat tot dan toe netjes bijgehouden was) onmiddellijk weer uitgegeven om een stuk van het begrotingsgat van toen te vullen. Zo zijn de bijdragen en de verzekering van het pensioen van de pantochtone Belg verdwenen. Geen enkele verzerkingsmaatschappij, waar ook ter wereld, mag dat. Ook in België niet. Elke directie van een verzekeringsmaatschappij, waar ook ter wereld, die dat doet wordt onmiddellijk gearresteerd.

    Het zilverfonds was een poging van de traditionele partijen om hun fout recht te trekken. Maar iedereen weet dat dit een maat voor niets is geweest. Dus we blijven in het systeem zitten waarbij de werkende pantochtone Belg elke maand opnieuw (als het ware) rechtstreeks de pensioenen betaalt aan de gepensioneerden. Alleen N-VA ziet in dat dat systeem alleen kan blijven bestaan als zoveel mogelijk pantochtone Belgen aan het werk zijn. Dus zoveel mogelijk autochotonen en zo veel mogelijk allochtonen. Zonder uitzonderingen en zonder discriminatie en zonder verschil te maken in het soort werk.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s