Home

Lieski 435045Het maakt niet uit of u rechts of links bent en ook niet op welke partij u op 25 mei hebt gestemd. Op 6 november heeft u redenen genoeg om op straat te komen. Als u links bent of op een linkse partij hebt gestemd (maakt niet uit welke), dan moet u op straat komen omdat deze regering een ultrarechtse regering is. 

Als u op een van de regeringspartijen hebt gestemd, dan weet u intussen dat ze u hebben gelogen. Ze hadden beloofd dat de werkende klasse en de gezinnen de rekening niet zouden krijgen, ze hadden beloofd dat de pensioenleeftijd niet zou verhogen. En toch krijgt de middenklasse de rekening gepresenteerd en stijgt pensioenleeftijd naar 67 jaar.

Op 6 november, maar ook 24 november, 15 december en nog maanden lang indien nodig, zal ik op straat komen tegen de geplande besparingen en asociale maatregelen van deze regering.

Ik betoog mee omdat:

1. Deze regering een neoliberale en asociale regering is die negentig procent van de bevolking viseert, terwijl ze nog meer voordelen mogelijk maakt voor de kleine rijke elite;

2. Deze regering niet ten dienste staat van de gewone burger, maar van een kleine elite met op kop grote bedrijven, rijke ondernemers en werkgeversorganisaties zoals UNIZO, Voka en VBO;

3. Deze regering op alle sociale domeinen gaat besparen. Dit terwijl we na 6 jaar crisis uit andere landen weten dat besparingen een averechts effect hebben. De landen die besparingen hebben gevoerd, Griekenland bijvoorbeeld, zijn armer geworden. De afgelopen 5 jaar is de gemiddelde Griek veertig procent armer geworden. De landen die geen besparingen hebben gevoerd, zoals de Scandinavische landen, hebben de crisis beter doorstaan. Landen zoals IJsland, dat hard werd getroffen door de crisis maar uiteindelijk voor investeringen koos ipv besparingen, zijn een duidelijk voorbeeld dat België en Europa moeten volgen. IJsland heeft geïnvesteerd in de welvaartsstaat, in het beschermen van de lage inkomens, in het wegwerken van ongelijkheid. Er is een balans tussen besparingen en investeringen. De huidige Belgische regering doet exact het tegenovergestelde;

4. Deze regering bespaart op gezondheidszorg terwijl onderzoek van de beste universiteiten ter wereld vorig jaar heeft aangetoond dat een investering van 1 dollar in gezondheidszorg 3 dollar oplevert, zelfs economisch efficiënt dus. Bovendien wordt onze samenleving en elk van ons alleen maar beter van een degelijke gezondheidszorg

5. Deze regering verschillende groepen in de samenleving straft, vooral de armen, lage inkomens en langdurig werklozen;

6. Deze regering ouderen, werklozen, jongeren en iedereen die  in tijden van crisis een duwtje in de rug nodig heeft in de steek laat;

7. Deze regering de werkende klasse de rekening presenteert terwijl de rijken nog meer voordelen krijgen;

8. Deze regering volle bladzijdes wijdt aan sociale fraude maar in alle talen zwijgt over fiscale fraude;

9. Deze regering de welvaartsstaat volop afbouwt en privatiseringen plant die een belangrijke stap zijn naar de strafstaat, zie hiervoor het programma justitie en veiligheid in het regeerakkoord;

10. Deze regering racisme en discriminatie negeert en mensen zonder papieren criminaliseert. Ongeveer 75% van de Belgen denkt dat mensen met een migratieachtergrond in België profiteren. Nochtans tonen OESO-cijfers van een aantal dagen geleden aan dat migranten België meer geld opleveren dan kosten. Jaarlijks levert elke migrant België 3.500 euro op.

Ik hou het bij een top 10 want jammer genoeg is de lijst nog lang. Ik hoop dat elk van ons beseft dat onze toekomst en die van onze jongeren en kinderen op spel staat. Ik hoop dat de mensen zich goed informeren over het programma van deze regering en de gevolgen daarvan. Ik hoop ook dat mensen zich niet laten leiden door de leugens van politici en anti-vakbondpropaganda van de media. Hoe media bericht over vakbonden is beneden alle peil, terwijl het net de vakbonden zijn die ervoor hebben gezorgd dat we vandaag sociale rechten hebben.

Op 6 november, 24 november, 15 december en nog andere dagen komen wij, gewone burgers, werkende klasse, studenten, leerlingen, middenveld, intellectuelen… allemaal op straat totdat deze regering de neoliberale en asociale maatregelen intrekt en bovendien aan de rijke elite, grote bedrijven en werkgeversorganisaties duidelijk maakt dat ze verplicht zijn om een rechtvaardige en eerlijke bijdrage te leveren in het behouden en versterken van de welvaartsstaat.

Al 30 jaar lang wordt ons wijs gemaakt dat in deze samenleving maar één wet telt, die van de sterkste. Dit heeft ertoe geleid dat we alleen met ons eigen belang bezig zijn en dat we niet meer in een collectief belang geloven. Op 6 november en de komende maanden moeten we samen bewijzen dat solidariteit nog steeds een belangrijke waarde is in dit land, dat we behalve aan het eigenbelang ook aan het collectieve belang denken en dat we in verzet komen.

Bleri Lleshi is politiek filosoof en auteur van het boek De neoliberale strafstaat

https://blerilleshi.wordpress.com

https://www.facebook.com/Bleri.Lleshi

@blerilleshi

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s