Home

zeynep-balciVolgens het besluit van de Vlaamse Regering van 24 december 2004 moet elke minister voor zijn of haar beleidsdomein eigen streefcijfers bepalen. In de beleidsnota Inburgering en Integratie van minister Homans lezen we dat de Vlaamse Regering tegen 2020 naar 10% personeelsleden van vreemde herkomst streeft. Ambitieus project, gezien de achtergrond, uitspraken en gelekte e-mails van de uitvoerende macht van deze regering.

Tot nog toe was het anders. De Vlaamse overheid en de vorige (met ook linkse partijen) hielden het veilig en streefden naar vier procent personeelsleden met een migratieachtergrond tegen 2015. Anno 2014, blijkt dat er maar 3,1% personeelsleden met een migratieachtergrond tewerkgesteld is bij de Vlaamse overheid. Volgens een anonieme en geautomatiseerde telling zou dit cijfer stijgen naar 3,8 %. Nog steeds niet het beoogde 4%.

Is het dan zo moeilijk om werknemers te vinden met een migratie-achtergrond? Neen, dat is het niet. Volgens een studie van de UGent (Baert, 2012) blijkt namelijk dat werknemers met een migratieachtergrond (Turkse) zeer snel aan de slag kunnen bij knelpuntberoepen. Indien er sprake is van economische noodzaak kunnen vooroordelen en discriminatie op zij geschoven worden. Het is pas anders als het gaat over hoogopgeleiden met een migratieachtergrond. Ook hier zijn voldoende studies ( o.a. Phalet en Swyngedouw 2011) die reeds hebben bewezen, dat deze groep geconfronteerd wordt met vooroordelen en uitsluiting op de rigide arbeidsmarkt. Het percentage werkloze hooggeschoolde niet-EU-migranten bedraagt 22%, terwijl dat voor hooggeschoolde Belgen 6% is. (Lleshi, 2014)

Laten we die 3,1% nu eens van naderbij bekijken. Uit onderzoek blijkt dat de meerderheid (56%) van de werknemers met een migratieachtergrond zijn tewerkgesteld op de “lagere” niveaus C en D. Vlaamse vervoermaatschappij De Lijn zou verantwoordelijk zijn voor meer dan de helft van deze winst. De cijfers van tewerkgestelde hoogopgeleiden met een migratieachtergrond liggen beduidend lager. In de lijst met namen van 231 leidinggevenden van de Vlaamse overheid is er geen enkele persoon met een migratieachtergrond aanwezig.

De vraag die nu rijst is, of het nieuwe streefcijfer van 10% ook verandering zal brengen voor de hoogopgeleiden en de leidinggevende functies. Pas dan kunnen we spreken over een echte inspanning. Ik betwijfel of streefcijfers het ideale middel zijn om dit doel te bereiken. Het verleden heeft al bewezen dat de vorderingen zeer gestaag verlopen. Het idee op zich is goed, maar er zijn geen verplichtingen of resultaatsverbintenissen aan verbonden. Streefcijfers hangen dus vooral af van de good will van de hr-mangers of werkgevers.

Ik denk dat er (tijdelijk) radicalere oplossingen nodig zijn onder andere in de vorm van quota. Op die manier kunnen bepaalde vooroordelen en angsten weggewerkt worden. Indien quota’s kunnen voor geslacht, waarom niet voor andere structureel achtergestelde groepen? Ik ga niet akkoord met het argument dat vooral alibi-ali’s zullen worden tewerkgesteld. Neen, werkgevers zullen juist verplicht worden om op zoek te gaan naar de meest geschikte kandidaat voor een bepaalde functie. Het biedt de mogelijkheid om bepaalde angsten en vooroordelen te doorbreken.

De overheid heeft hier een belangrijke taak in. Zij is de grootste werkgever in de openbare administratieve dienstverlening en kan hierdoor juist een voorbeeld zijn voor de gehele maatschappij. Zij kan de problemen aanpakken en haar werknemers kunnen een weerspiegeling zijn van de samenleving. Ook bijvoorbeeld bedrijven of organisaties die samenwerken met de overheid zouden aan deze vereisten moeten voldoen.

Momenteel is de overheid hypocriet daar ze zelf nog steeds werknemers discrimineert op basis van het dragen van religieuze symbolen. Hoe kan ze dan verwachten dat individuele werkgevers dit niet doen? Er moet een einde komen aan de duale boodschap die de overheid overbrengt. Overheden/kabinetten/bedrijven die zich werkelijk inzetten voor diversiteit op de werkvloer zouden hiervoor een label kunnen krijgen. Om dit label te kunnen behouden, moeten ze jaarlijks een positieve evaluatie krijgen. Zolang we niet openstaan voor alternatieve oplossingen, moeten we niet verwonderd zijn dat dezelfde vooroodelen en structurele problemen zich blijvend zullen voordoen.

Zeynep Balci is politicologe

Foto @ Safiye Bingöl

http://sbinphotography.blogspot.be

https://blerilleshi.wordpress.com

https://www.facebook.com/Bleri.Lleshi

@blerilleshi

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s