Home

bleri lleshiHet middenveld moet dringend nadenken over een politieke strategie, zegt de filosoof.

 ‘Het middenveld heeft geen fundamenten meer. Het ruilde zijn ziel voor het potje subsidies.’ Gemor gisteren in het Brusselse Beurscafé toen Bleri Lleshi het woord nam tijdens Hart boven Hard, het burgerinitiatief dat actievoert tegen de geplande besparingen van de Vlaamse regering. De politieke filosoof richtte zijn pijlen zowel op de politiek als – verrassend – op de organisaties die aankijken tegen ontslagen. Beetje een party pooper? ‘Neen, maar ik ben boos. De politiek draagt een grote verantwoordelijkheid, maar het middenveld ook. En dat loste de verwachtingen niet altijd in. Het verloor, naar mijn aanvoelen, de voeling met de mens en raakte zijn ziel kwijt.’

Maak dat eens concreet.

‘Door dertig jaar neoliberaal beleid zitten de betrokken organisaties vast in het straatje van subsidies. Hun middelen blijken immers niet structureel, maar zijn eerder projectgebonden. Wat maakt dat de concurrentie onderling groeit. En wat ook maakt dat organisaties meer bezig zijn met procedures, het statuut van hun werknemers en subsidieaanvragen, dan met de noden in het veld.’

Trekt u het niet op flessen? Het middenveld strijdt wel degelijk voor een betere wereld. En boekt resultaten.

‘Wie eerlijk is, moet gewoon toegeven dat bepaalde dossiers bleven liggen. Neem de strijd tegen armoede. Het geld gereserveerd voor de strijd tegen armoede werd jarenlang niet goed besteed. De cijfers blijven immers stijgen, deels onze schuld, vrees ik. Het middenveld stelde zichzelf te weinig de vraag of het goed en zinvol bezig was.’

Zou u het betoog van Hart boven Hard niet beter ondersteunen dan stokebrand te spelen?

‘Ik steun de boodschap volledig. Maar de kwestie luidt ook: hoe kan het middenveld opnieuw wegen op het debat? Wel, dat begint met de discussie intern aan te vatten over een gezamenlijke samenwerking en strategie. Niet gehinderd door taboes. Vervolgens moeten de organisaties, die niet langer tegen elkaar strijden, een brede sociale beweging creëeren, die politieke partijen simpelweg niet kunnen negeren.’

Het is wel de politiek die aan de geldkraan draait.

‘Het middenveld raakte inderdaad financieel afhankelijk en depolitiseerde dus. Organisaties durven geen keet meer te schoppen, bang om nog meer geld te verliezen.’

Dus inzetten op alternatieve financiering?

‘Er zijn gewoon weinig alternatieven. Crowdfunding werkt misschien voor kleinere projecten, zoals een kunstatelier. Maar het helpt niet tegen structurele problemen als armoede of jeugdwerkloosheid. De politiek moet massaal durven te investeren.’

Maar zelfs als het middenveld samenwerkt, zal dat weinig indruk maken op de N-VA en Open VLD.

‘Het middenveld en de vakbonden moeten duidelijk maken dat het regeringsbeleid door hen praktisch vorm krijgt. Als de achterban weigert, komt de politiek nergens. Maar dat impliceert dus een breuk met de huidige, gepacificieerd manier van werken, die altijd het compromis zoekt. Dat betekent het begin van een nieuw politiek gestel.’

Interview uit De Standaard 24/09

https://blerilleshi.wordpress.com

https://www.facebook.com/Bleri.Lleshi

@blerilleshi

3 thoughts on “Interview in De Standaard // ‘Het middenveld verkocht zijn ziel voor subsidies’

  1. Ik ben zelf actief binnen het middenveld en werk rond armoede. Je kritiek is hard maar terecht, maar met hard boven hard er is iets op tilt.

  2. Pingback: ‘Het middenveld verkocht zijn ziel voor subsidies’ | Denkoefening.be

  3. Pingback: ‘Het middenveld verkocht zijn ziel voor subsidies’ | Dirk Lagast

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s