Home

bleri-lleshiVolgens politieke analisten en journalisten moeten we verheugd zijn over en ja, zelfs dankbaar aan de N-VA voor de slechte score van het Vlaams Belang. Dat N-VA nu aan zet komt om het grootste deel van de VB-agenda uit te voeren, wordt netjes genegeerd.

Hebben deze geachte heren en dames het programma van de N-VA gelezen? Moet ik blij zijn dat meer dan 1 op 3 Vlamingen op een partij hebben gestemd die het racisme relativeert, om niet te zeggen ontkent? Moet ik verheugd zijn dat de N-VA extreemrechtse stemmers heeft weten te verleiden na de honderden overlopers van het VB die op haar lijsten figureerden? Moet ik dolgelukkig zijn omdat deze wolven in schapenvacht een mandaat krijgen om migranten nog meer in de miserie te duwen? Moet ik opgetogen zijn met een partij die een afbraakplan klaar heeft voor de Vlamingen en, als ze daartoe de kans krijgt, alle Belgen? Moet ik nu blij zijn omdat de N-VA ‘een democratische kans’ krijgt om de droom van het Vlaams Belang te realiseren?…

Ik denk het niet. Integendeel, na vandaag ben ik nog meer bezorgd. Ik geef een voorbeeld.

Ik sprak gisteren met een hooggeschoolde jonge migrant met een universitair diploma en twee bijscholingen. Hij vertelde dat hij 9 maanden lang werkloos was geweest, na drie jaar werken. Tijdens die 9 maanden had hij 120 keer gesolliciteerd. Alles mooi bijgehouden. 50 vacatures had hij zelf gevonden, de andere had hij per email gekregen via de VDAB of vrienden.

120 keer gesolliciteerd en hij werd 2 keer uitgenodigd. Het eerste bedrijf nam hem niet in dienst omdat het moeilijk lag om een migrant in dienst te nemen voor die functie in een verder 100% blank bedrijf. Het tweede bedrijf nam hem wel in dienst. Ze vertelden hem dat ze tot een aantal jaren geleden ‘geen migranten hebben aangenomen, zoals bijna alle bedrijven’, maar intussen zijn ze van beleid veranderd en daar zijn ze blij om, want de resultaten zijn uitstekend met het diverse team.

De man met wie ik sprak vertelde dat hij zijn vakbond en de VDAB confronteerde met de e-mails en telefoons van bedrijven die vaak openlijk discriminerend waren. Zowel bij zijn vakbond als bij de VDAB waren ze op de hoogte maar konden ze hier weinig tegen doen, want ‘het is dagelijkse kost’. Hij diende ook klacht in bij het CGKR, maar daar is nog steeds niets mee gebeurd.

Mijn hoop op politici die het lef hebben om racisme en discriminatie aan te pakken is bijzonder klein, want de feiten en cijfers zijn er al lang maar er is nog niets veranderd. De Vlaamse Minister van Werk, Philippe Muyters, weigerde ondanks de harde bewijzen om enige concrete maatregelen te nemen. Liesbeth Homans, een van de kopstukken van N-VA en wie weet de toekomstige minister-president van Vlaanderen, kreeg de volgende vraag van een Knackjournalist: “Hoe verklaart u de achterstand van hoogopgeleide allochtonen?” En Homans antwoordde: “Dat weet ik niet. Dat moet u aan de betrokkenen vragen”. Moet ik blij zijn met Muyters en Homans die weigeren om over racisme te spreken, laat staan het te bestrijden?

Ben ik verbaasd over dit resultaat? Neen, al wekenlang komt Bart De Wever bijna elke avond in het VTM-nieuws, gaande van gastoptredens in de studio tot reportages over hem.

Anderzijds zag ik voor deze verkiezingen, die volgens velen de moeder der aller verkiezingen waren, geen enkele stem van de migrantengemeenschap aan het woord in de vele TV-programma’s. Deze verkiezingen waren blijkbaar niet belangrijk voor deze gemeenschap die meer dan 15% van de bevolking uitmaakt, terwijl in grote steden zoals Brussel en Antwerpen zelfs de helft van de inwoners een migratieachtergrond heeft. Er zijn veel politicologen, sociologen, economisten, filosofen… met een migratieachtergrond. Waarom lieten de media niemand van deze mensen aan het woord met hun mening en analyse over het belang van deze verkiezingen?

Ik zelf publiceerde onlangs ‘De neoliberale strafstaat’, een brandend actueel boek waarin thema’s zoals de welvaartsstaat, werkloosheid, onderwijs en de opkomst van de repressieve staat centraal staan. In het laatste deel van het boek geef ik een aanzet tot alternatieven: hoe het anders kan en moet. ‘Kwaliteitskranten’ zoals De Morgen en De Standaard kozen ervoor om het boek volledig te negeren. Voor de VRT was het boek ‘te politiek’. Zelfs als je komt met een analyse die niet alleen over de eigen gemeenschap gaat maar over de hele samenleving, word je genegeerd. Van diezelfde journalisten moet je dan altijd horen ‘er zijn geen allochtone experts of opiniemakers’.

Een iemand werd wel uitgenodigd: Bear Grills, het ‘internetfenomeen’. De man die ik twee maand geleden ‘een treffend voorbeeld van depolitisering’ noemde, mocht als enige persoon met migratieachtergrond zijn mening komen geven. Een week voor de verkiezingen schreeuwde hij alle kanten uit dat we allemaal blanco moesten stemmen. Geen toeval dus, die uitnodiging voor hem.

Er is nog veel werk voor de boeg, niet alleen op het politiek niveau maar ook bij de media.

Bleri Lleshi is politiek filosoof. Onlangs verscheen zijn nieuw boek De neoliberale strafstaat, EPO

https://blerilleshi.wordpress.com
https://www.facebook.com/Bleri.Lleshi
@blerilleshi

18 thoughts on “Geen ‘witte zondag’, maar de zwartste zondag

 1. Pingback: Geen ‘witte zondag’, maar de zwartste zondag | Dirk Lagast

 2. Dank U. Een heel belangrijk opiniestuk door een van de belangrijkste stemmen in Vlaanderen. Jammer wat betreft VRT, De Morgen en De Standaard.

 3. Ook hier een hoogopgeleide zei het dan Vlaamse met 175 sollicitatiebrieven verstuurd palmares. Ook ik voel me gestigmatiseerd. Als alleenstaande moeder met drie kinderen, zoek ik nu al een jaar naar werk. Ik ben daarnaast ook nog eens chronisch ziek (reuma) wat me noodzaakt om een dag per maand naar het ziekenhuis af te zakken voor een hoognodige baxter. Al een jaar zoek ik naar werk. Dus ik sluit me aan bij het opiniestuk, alleen zou ik willen dat je het over alle inwoners van dit land had. Begrijp me niet verkeerd maar niet enkel mensen met een andere achtergrond of kleur worden gediscrimineerd. Dat dit nog steeds schering en inslag is kan ik enkel volmondig beamen, en dat dit aangekaart moet worden is wederom een waarheid.

  • Elke vorm van disciminatie zou moeten bestreden worden. In de context van de zgn. witte zondag is het echter logischer om te focussen op racisme in de verschillende facetten.
   Uw droevige situatie is daarom niet minder schrijnend. Beide situaties zijn voor mij redenen om niet NV-A te stemmen, omdat hun model onderandere deze groepen nog dieper in de miserie duwt. Jammer genoeg heeft de Vlaming massaal het drogverhaaltje gevolgd en tegen een partij en hun model gestemd ipv voor een bepaald beleid. Dit is jammer, en zal pijnlijk worden voor heel wat Vlamingen.

 4. tja, blijkbaar heeft de uitgaande zeer “sociale” regering gedurende bijna 3 jaar daar toch niets aan kunnen doen… Ik geeft N-VA het voordeel van de twijfel. Di Rupo heeft het nadeel van de zekerheid.

  • Groot Gelijk, tis niet alsof dat N-VA al 4 jaar in de regering zat, ah wacht toch wel …..

   • Zaten ze dan niet in de Vlaamse regering?! Deze Vlaamse regering heeft voldoende mogelijkhden om iets te doen aan discriminatie en racisme….. N-VA nu het voordeel van de twijfel geven klinkt behoorlijk wereldvreemd!

 5. ik vraag me altijd af hoe het is om als blanke in een ‘allochtoon’ bedrijf te solliciteren…

 6. alles wat er de laatste 50 jaar aangaande migranten of werklozen is misgelopen, is dus de schuld van een partij die alleen nog maar een of twee regeerperiodes samen met de socialisten in de Vlaamse regering heeft gezeten en nu heel misschien iets dominanter op het beleid gaat wegen. Voor een ‘filosoof’ heb je wel erg weinig historisch besef.
  Kan je de passages in het partijprogramma van de NV-A citeren waar ze racisme relativeren en ontkennen? Noem eens de honderden VB’ers bij naam op die nu op lijsten van de NV-A stonden? Dat een vakbond niets tegen racisme doet is dus ook de schuld van de NV-A?
  Welke (‘rechtse’) partij heeft er relatief gezien het meeste mensen van allochtone origine met een uitvoerend mandaat? Welke partijvoorzitter heeft iemand van Afrikaanse origine als zijn naaste medewerker? Van welke partij komen de twee kopstukken zelf uit een sociaal achtergesteld milieu?
  Voor een ‘politiek filosoof’ zou een klein beetje intellectuele eerlijkheid misschien ook niet slecht zijn.

 7. Och respecteer de democratie man en zaag nie zo 🙂 Als het slecht gaat in een maatschappij word er altijd rechts gestemd, want dan moeten ze de rommel opkuisen die de linkse partijen gemaakt hebben.. Binnen dit en 10 jaar zijn de linksen wel terug aan de macht 🙂 en nu gewoon genieten van de NVA winst 😀

 8. Het woord racisme zou nooit in een context mogen gebruikt worden van iets dat wel mag of niet mag. De wetgever (het parlement) is daar verkeerd in geweest. Het gaat er niet om of iemand van een bepaald land is, een bepaalde huidskleur heeft, van een bepaald geslacht is, een bepaalde geaardheid heeft of behoort tot een bepaalde godsdienst (enz.) gelijk is of niet met iemand van een ander land, geslacht, godsdienst enz.. Want dat is niet. En niet omdat ze verschillen op die specifieke vlakken. Maar gewoon omdat ieder mens zo verschillend is met ieder ander mens dat je alleen maar kan vaststellen dat mensen ongelijk zijn. Daardoor kan het ook niet anders dan dat mensen mekaar verschillend benaderen. Dat is de normaalste zaak van de wereld. In zijn teksten benadert Bleri Bart De Wever ook anders als hij Ted Bwatu benadert. Ted Bwatu en Bart De Wever zijn ook twee ongelijke mensen. Maar is dat daarom racisme?

  Waar de wetgever (het parlement) wel voor dient te zorgen is dat ieder mens gelijkwaardig en altijd even respectvol behandeld wordt. En dat houdt een heel andere context in. In onze wereld zijn er te weinig filosofen (geen denk ik) die zich bezig houden met het zoeken naar de juiste en een pasklare formulering voor onze wetgevers (parlementen) overal ter wereld. Eén formulering die pasklaar is voor elke mens van elk land van onze aardbol, hoe verschillend of hoe anders die mens ook is. Nochtans worden de meeste filosofen betaald door de maatschappij. Dus vind ik dat ze toch zouden kunnen zorgen voor zulk een elementaire formulering. En ik zou nogal chapeau doen voor de filosoof die dit doet en zowel de wetgever als de bevolking ervan overtuigd krijgt om die formulering dan ook toe te passen. Iets voor jou Bleri?

  • Het modernisme was de filosofische stroming die geloofde in een universele waarheid, een norm voor goed en slecht, de volmaakte gelijkheid van mensen. De stroming kende haar climax en meteen ook haar crisis in de overtuiging dat de mensheid het ideaal moest nastreven aan de hand van natuurlijke selectie. Sindsdien is men er in de filosofie ook van overtuigd dat de werkelijkheid te complex is en voortdurend in evolutie, zodat gelijkwaardigheid een betere term blijkt. De betekenis van die gelijkwaardigheid in verschil is een eeuwig zoeken.

   Voldoende eenvoudige formulering? Alle problemen opgelost nu?

 9. heb het programma voor me, kan iemand me de pagina duiden waaruit ze opmaken dat de NVA “racisme “relativeert” ?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s