Home

ted-bwatuUit talrijke onderzoeken is gebleken dat bedrijven met een hoger aantal vrouwen in hun raad van bestuur significant beter presteren dan bedrijven met een procentueel lager aantal. Paradoxaal, zien we dat in de realiteit zeer weinig vrouwen deze topfuncties bekleden.

 Winstmaximalisatie mag in een ideaal model niet het enige streefdoel zijn van ondernemingen. Het welzijn van de medewerkers is immers van groot belang, maar ik zal niet ontkennen dat de gezondheid van het financieel-economische apparaat als katalysator fungeert voor de welvaartstaat. Het is daarom niet onbelangrijk om even bij de werking van onze samenleving stil te staan. Vervolgens bekijken hoe we onze aanpak naar een maatschappelijk rechtvaardig resultaat kunnen verbeteren.

Een Amerikaanse non-profit organisatie “Catalyst” publiceerde in 2011 een onderzoek over de Fortune 500 (lijst van de 500 bedrijven met de grootste jaaromzet). In de top 125 hadden de bedrijven waarvan het bestuur voor  19% tot 44% uit vrouwen bestond, een omzet die gemiddeld 16% hoger lag dan bij bedrijven zonder vrouwelijke bestuursleden.

Ook op organisatorisch vlak stelde men positieve effecten vast. Vrouwelijke bestuurders zijn kritischer en moedigen de groep aan tot meer samenwerking. In bedrijven waar vrouwen een meer uitgesproken managementfunctie bekleden, bestaat een beter evenwicht tussen werken en leven. We weten dat stress op het werk en absenteïsme enorm veel kosten aan bedrijven. Vrouwelijke leiders slagen er beter in om het algemeen welzijn van hun werknemers te managen.

Hoewel er op globaal vlak heel wat nuances zijn, leven we nog steeds in een door mannen gedomineerde wereld. Hoe is het te verklaren dat vandaag de dag vrouwen met dezelfde anciënniteit in eenzelfde functie gemiddeld 22% minder verdienen dan hun mannelijke collega’s? De ongelijkheid wordt nog groter wanneer we gaan kijken naar de loopbaankansen.  Zeer weinig vrouwen bekleden immers topfuncties. In een tijdperk waarin de knowledge technology uiterst krachtige tools geeft,, slagen we er nog steeds niet in om vrouwen mee te slepen in deze technologische trend. Het is inderdaad een vrij technische materie, maar ook zogenaamde “vrouwelijke” vaardigheden zoals creativiteit, samenwerking, netwerken en klantgerichtheid zijn essentieel in de uitwerking van hightech projecten.

Uiteraard staan we verder dan begin vorige eeuw, toen vrouwen nog geen stemrecht hadden. De emancipatie van vrouwen gaat trouwens gepaard met een betere opleiding, die op haar beurt leidt tot betere arbeidskansen en sociale integratie. Professor Marc Crul van het Erasmus Universiteit van Amsterdam maakte in het kader van zijn onderzoek rond superdiversiteit in 7 Europese hoofdsteden een analyse bij Turkse vrouwen uit tweede migratiegeneratie. Hij stelde vast dat in de steden waar deze vrouwen actief zijn, hun gezinnen minder op de eigen gemeenschap teruggeplooid zijn. Dit bevordert de sociale mobiliteit, waardoor hun kinderen meer kansen hebben op een betere toekomst.

Het verband tussen bestrijding van armoede en empowerment bij vrouwen is merkbaar zowel in het westen als in ontwikkelingslanden. In vele zuiderse culturen dragen vrouwen de verantwoordelijkheid voor de basisbehoeften van hun gezin. Uit onderzoek blijkt dat wanneer vrouwen vrijheid van handelen hebben en een meer uitgesproken leiderschapsrol uitoefenen, dat ten dienste komt van de gehele gemeenschap. De gezinsleden zijn gezonder, minder arm en meer kinderen gaan naar school. Met als positief gevolg dat de landbouwproductiviteit en het basisinkomen in een stijgende trend belanden.

Hoewel mijn Taoïstisch denken mij geen voorstander maakt van afdwingbare maatregelen geloof ik wel dat er doelstellingen moeten zijn. Al is het woord quota onpopulair, ze zijn wel een middel om de onrechtvaardigheid die zich historisch heeft uitgebreid terug te duwen en dit zonder verlies van kwaliteit.

Ted Bwatu is columnist. Zijn column Ooit Zal Het Zinvol Zijn verschijnt maandelijks op Bleri Lleshi’s blog.

foto ©  Diego Franssens

https://blerilleshi.wordpress.com

https://www.facebook.com/Bleri.Lleshi

Twitter @blerilleshi

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s