Home

Bleri LleshiIn Gent sneuvelde onlangs het hoofddoekenverbod voor ambtenaren na protest van burgers en middenveld. In Brussel vraagt de christelijke vakbond ACV een hoofddoekenverbod voor ambtenaren. Ongezien.

Een beetje context is op zijn plaats want het gaat hier niet alleen om hoofddoek en neutraliteit, maar ook om het uitsluiten en discrimineren van mensen in tijden van crisis.

Europa

Europa blijft afkalven sinds het begin van de crisis in 2008. Het ziet er niet naar uit dat hierin verandering gaat komen want op Europees en nationaal niveau blijven politici zich vastpinnen op de neoliberale besparingsagenda. Ondanks het feit dat onderzoek, cijfers, economen en instellingen aantonen dat dit een fout beleid is.

Elke maand opnieuw wordt een nieuw hoogste werkloosheidscijfer en aantal armen genoteerd in Europa. Volgens Eurostat zijn binnen de EU bijna 27 miljoen Europeanen werkloos. Het aantal mensen dat door armoede wordt bedreigd is 121 miljoen. Volgens een recent rapport van Oxfam zal dit aantal oplopen tot 150 miljoen als gevolg van het besparingsbeleid.

Vooral in Zuid-Europa is de situatie catastrofaal. In Griekenland waar zopas een linkse rapper werd vermoord door een lid van de neonazipartij Golden Dawn, loert het gevaar van racisme en fascisme. Golden Dawn is uitgegroeid tot de derde grootste politieke partij en is intussen verantwoordelijk voor verschillende dodelijke aanslagen op migranten, nu dus ook een Griek.

Brussel

Europa is ziek. Ook in Brussel, hoofdstad en hart van Europa. De werkloosheidcijfers in Spanje en Griekenland zitten boven 25% en de armoedecijfers liggen hoger dan 20%. In Brussel is dit een realiteit niet sinds 2008, maar al decennialang.

Het blijft me een raadsel dat het in Brussel niet tot een uitbarsting van geweld is gekomen, met 1 op 3 Brusselaars die in armoede leeft en een jongerenwerkloosheid die makkelijk oploopt tot 40% in een aantal gemeenten, terwijl Brussel al even lang in de top drie van rijkste regio’s van Europa zit. Ik ben ervan overtuigd dat in elke andere Europese hoofdstad de boel al lang was ontploft. En terecht.

Nergens in Europa is er meer ongelijkheid op de arbeidsmarkt en binnen het onderwijs dan in Brussel. Volgens een recent rapport van de federale overheid botsen de migranten in België op structurele barrières. ‘Bepaalde groepen werknemers van buitenlandse origine lopen wel degelijk een hoger risico op werkloosheid, een lager loon en een nadelige arbeidsregeling of beroepsstatuut’, staat in het rapport.

Bovendien is in Brussel een zwaar tekort aan jobs. Er zijn liefst 32 kandidaten per vacature. Voor elke vacature voor laaggeschoolden zijn er zelfs 112 werkzoekenden. ‘Activeren’ zeggen politici van links tot en met rechts.  Activeren heeft geen zin als er geen banen zijn. Overigens, wie een  migratieachtergrond heeft en geactiveerd wordt,  wordt vooral geconfronteerd met racisme en discriminatie op de arbeidsmarkt.

Nu blijkt dat een vakbond, meer bepaald het ACV, een hoofddoekenverbod vraagt voor Brusselse ambtenaren. Bijna 60% van de Brusselaars heeft een migratieachtergrond en een goed deel hiervan zijn moslims. In plaats van de Brusselse moslima’s die werken te ondersteunen en het voor hen op te nemen kiest het ACV er voor om hen uit te sluiten. Een schande voor een vakbond.

Nochtans lees ik in de basistekst van het ACV: ‘We willen er immers voor zorgen dat iedereen erop vooruit gaat en dat er geen achtergestelde groepen zijn.’ Is dit hoe het ACV vooruit wil gaan? Is dit hoe de vakbond ervoor wil zorgen dat er geen achtergestelde groepen zijn?

Verder in de basistekst, sectie ‘Waarden’ staat te lezen dat ‘maatschappelijke gelijkheid’ en ‘pluralisme’ twee centrale waarden zijn van het ACV. Dit is regelrecht in tegenstrijd met het voorstel van het hoofddoekenverbod. Maatschappelijke gelijkheid betekent mensen aanvaarden en gelijk behandelen. Pluralisme betekent het verschil aanvaarden en respecteren. Met dit voorstel schendt het ACV de eigen waarden.

Ik vraag me af wat de leden van het ACV over het voorstel denken en hoe ze hierop zullen reageren de komende dagen. Ik hoop dat ze hun stem laten horen. In deze harde tijden van crisis en toenemend racisme, discriminatie en islamofobie is dit niet de boodschap die een vakbond hoort uit te dragen. Integendeel zelfs, een vakbond neemt het op voor de werknemers en strijdt mee tegen racisme en discriminatie voor een gelijke en pluralistische samenleving. Het ACV dient haar basisprincipes te respecteren. Niet meer, niet minder.

Bleri Lleshi is politiek filosoof en auteur. Zijn meest recente boek De neoliberale strafstaat verschijnt in november bij uitgeverij EPO.

https://blerilleshi.wordpress.com/

https://www.facebook.com/Bleri.Lleshi

@blerilleshi

7 thoughts on “ACV is pedalen kwijt: hoofddoekenverbod is uitsluiting

 1. Het brusselse ACV vraagt de uitvoering van een tekst die door de bondEN werd goedgekeurd. Het ACV zou moeten eisen dat die gemeenschappelijke tekst wordt afgeschaft, dat is mijn reactie als ACV-militant. Ik hoop dat de militanten van de andere bonden die deze gemeenschappelijke tekst hebben ondertekend ook van hun bond zullen eisen dat die tekst wordt afgeschaft. Een hoofddoekje is stof om onder na te denken !

 2. Ik keur dit ook niet goed, maar het is tenslotte een Christelijke vakbond, met andere woorden. Geloof wordt hierbij betrokken.
  Dus waarom zou een Christelijke vakbond Moslims (ander regime) helpen?

 3. @seba..wat een domme opmerking geef jij nu??? Christendom gaat over tolerantie, naastenliefde, respect..juist van hen verwacht je deze intolerantie niet. Dit ruikt naar apartheid bah bah..

 4. @rachida. Christendom gaat inderdaad over naastenliefde, tolerantie, respect. Eigenlijk is verdraagzaamheid naar anderen toe de gemene basis in dit grondbeginsel van het christendom. En anderen zijn alle anderen, ook diegenen die een andere mening of andere geaardheid hebben. Het is toch zo jammer dat er juist op dat vlak voor een heel deel moslims nog zo veel werk is. Zo is er, om het hier alleen bij te houden, de homo-haat die nog in stijgende lijn gaat in deze groep mensen. Ik ben geen katholiek gelovige, maar ben wel een grote strever naar verdraagzaamheid tussen alle mensen(groepen). Want ook apartheid en racisme spruit alleen maar uit onverdraagzaamheid naar anderen.

  Een christelijke vakbond zou dus uit gronde van het woord ‘christelijk’ verdraagzaam moeten zijn. Het christendom staat er alleszins voor. Alleen is er lang geleden door de socialistische en liberale politieke partijen geëist dat religieuze symbolen verboden werden. En de christenen hebben daar alleen maar aan toegegeven, tegen hun zin in. Misschien kunnen de moslims en de christenen nu eens samen hun stem laten horen om dit opnieuw te veranderen. Het zou goed zijn dat zo’n dialoog snel op gang komt. Want moslims en christenen hebben veel gelijklopende wensen. Maar, zoals je zo mooi schreef, steeds met naastenliefde, tolerantie en respect voor de anderen.

 5. Hoe kan men nu een andere religie respecteren als volgens het christendom , Jezus hun god is. En geen enkel ander?
  Een Religie wordt ingedoctrineert, en daarbij moet men enkel en alleen in deze god volgens de religie geloven.
  Dus automatisch stoot je andere geloven af!
  Wie je ook bent , dit is een feit.

  Ik was een christenen, nu geloof ik in hetgeen ik wil geloven.
  Dit uit eender welke materie of kennis ter beschikking, van gelijk welk deel van de wereld.

  En waarom hebben we dan meer dan 1 vakbond?
  Als een vakbond voor de werkmens is ,eender welk ras, waarom dan verschillende vakbonden? (concurrentie waar het niet moet)
  Plus waarom zou een moslim in godsnaam bij een Christelijke vakbond willen gaan?

  En de laatste. Denken jullie nu echt dat christenen met open armen zou opgevangen worden door een vakbond die de religie van de moslims steunt????
  Ik denk het niet hoor.

  Nog 1 iets , en ik werp hiermee zeker niet met stenen , naar niemand!

  Naiive zijn is gemakkelijk.
  Vroeg of laat zul je wel merken , wat ik wil zeggen.

 6. @seba. Men kan zeer goed andere godsdiensten respecteren als men gelooft dat Jezus God is. Vooreerst gaat het om een geloof, niet om een wetenschap. Dat is iets persoonlijks en verdient sowieso respect. Bovendien gelooft niet iedereen dat Jezus God is. Sommigen geloven dat hij de zoon van God is. Anderen geloven dat hij een boodschapper of messias is of een combinatie van de voorgaande. Alle moslims geloven bv. dat Jezus (Isa – vrede zij met hem) een van de machtigste profeten van God is. In de Koran is hij ook een van de 25 genoemde profeten, naast Mohammed. En het boeddhisme is een religie die eigenlijk geen godsdienst op zich is. Het boeddhisme kan daarom in principe gecombineerd worden met elke godsdienst, zij het een godsdienst met één god of met meerdere goden.

  Dat er meerder vakbonden zijn is ook normaal. Het is in principe een vereniging van werklieden met collectieve belangen. En die belangen kunnen erg verschillen. In België heeft men het daarbovenop nog eens extra moeilijk gemaakt door de rechtspersoonlijkheid van de vakbonden af te nemen. Dit heeft als gevolg dat een vakbond voor niets aansprakelijk kan gesteld worden. Wat een vakbond ook doet of zegt, het heeft geen gevolgen voor de vereniging. Je kan dus bv. mopperen over het al dan niet bestaan van 1 of meer vakbonden, je kan er niets aan doen. Behalve zelf een vakbond oprichten of de bijzonder wettelijke bepalingen omtrent de rechtspersoonlijkheid van de vakbond laten wijzigen. Of stemmen voor partijen die deze bepalingen willen veranderen.

  Ik weet niet of je dat wil zeggen, maar als je wil zeggen dat een vakbond beter geen religie ondersteunt, dan vind ik dat je gelijk hebt. Ik zie ook niet in wat dat met een religie te maken kan hebben. Maar zoals gezegd, je kan er niets aan doen zolang de afgenomen rechtspersoonlijkheid van vakbonden gehandhaafd blijft.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s