Home

bleri-lleshi-studioschreverPolitiek filosoof en jongerenwerker Bleri Lleshi heeft zonet zijn tweede boek over Brusselse jongeren uit bij EPO. In Brieven uit Brussel laat hij de jongeren zelf aan het woord. “We blijven de jongeren onderschatten en verliezen daardoor hun potentieel.”

Vanwaar uw passie voor Brussel?

Bleri Lleshi: “Brussel is een stad die je nooit volledig kan grijpen noch ontcijferen. Een stad die je niet onverschillig laat. Een stad die verleidt. Brussel is ook mijn thuis. Ik vind het belangrijk om mij te engageren op de plek waar ik leef en met de mensen rondom me. In Brussel zijn er veel problemen en uitdagingen. Die schrikken mij niet af. Ik geloof dat alle Brusselaars een bijdrage kunnen leveren om ons leven en dat van onze naasten te verbeteren.”

Tijd om aan deze jongeren een stem te geven?

Lleshi: “In de jongerenwerking wordt vaak in naam van de jongeren gesproken. We moeten evolueren naar een werkwijze waar we de jongeren zelf aan het woord laten. Jongeren zijn de toekomst. Brussel is een van de jongste hoofdsteden van Europa, maar er zijn te veel stereotiepen en vooroordelen rond Brussel en de jongeren. Die wil ik via deze brieven, via documentaires en andere projecten doorbreken.”

Het boek is tweetalig, dat is zeldzaam…

Lleshi: “Dat is toch normaal voor een tweetalige stad? Al deze jongeren zijn twee- of meertalig, dat wordt steeds meer de norm in Brussel. De brieven zijn even interessant voor Franstaligen als voor Vlamingen, want ze gaan niet enkel over Brussel maar ook over de band tussen Vlaanderen en Brussel en over de Vlaamse kijk op Brussel. Dat is interessant voor Franstalige Belgen. De helft van het boek is trouwens vertaald door Brusselse jongeren. Het gaat voor mij niet enkel om het schrijven van een brief maar om een heel proces voor deze jongeren waaruit ze kunnen leren en evolueren, met elkaar en met de media in contact komen… We gaan nu werken aan een tentoonstelling rond deze brieven. Het is aan de jongeren om te zien op welke manier ze hun brief willen illustreren.”

Interview / Benjamin Tollet

Uit Brussel Deze Week 29/08/13

Foto: Studio Schrever

Brieven uit Brussel / Lettres de Bruxelles

http://epo.be/uitgeverij/boekinfo_boek.php?isbn=9789491297533

https://blerilleshi.wordpress.com/

https://www.facebook.com/Bleri.Lleshi

@blerilleshi

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s