Home

dominique willaertBeste mevrouw Homans,

Ik heb het geluk om je te benaderen als een gelukkig en geslaagd iemand en niet vanuit de ervaring van persoonlijke mislukking.

De eerlijkheid gebiedt me om je mee te geven dat alles waarin ik tot nu toe ben gelukt en geslaagd, vooral met de mensen en de samenleving rondom mij heeft te maken.

Uiteraard heb ik tot nu toe heel wat persoonlijke inspanningen geleverd, maar de meeste van mijn successen heb ik te danken aan anderen: aan de ouders die het geluk hadden van gezond te zijn en te kunnen werken, aan goede leerkrachten die mij van kwaliteitsonderwijs deden genieten en mij ook door mijn adolescentie gidsten, van leiders in de jeugdbeweging die mij leerden spelen en dromen met anderen, aan de uitstekende en betaalbare dokter die mij op de valreep wist te redden van een zware longontsteking, aan m’n collega’s die mij zowel vroeger als nu door hun inzet, werkkracht en engagement deden inzien dat het niet langer over ‘mijn’, maar over ‘ons’ geluk en succes gaat.

Als burger kies ik uitdrukkelijk om de samenleving en de mensen rondom mij dankbaar te zijn. Ik ben met hen verbonden en elke vorm van geluk en succes is voornamelijk het gevolg van de voorwaarden en kansen die mij werden en worden geboden om mezelf te realiseren.

Dit verwacht ik van elke politicus en politica, mevrouw Homans: dat jullie de voorwaarden creëren opdat elke burger recht en toegang krijgt tot ditgeen wat tot een succesvol leven kan leiden: recht op kwaliteitsvol onderwijs, op toegankelijke en uitstekende gezondheidszorg, op bewegingen en verenigingen die mensen insluiten in plaats van uitsluiten, op jobs waar mensen voldoening en een inkomen uit kunnen halen.

Mij valt op hoe je in je meeste interviews en uitspraken vaak een voorstelling geeft alsof jouw geluk en succes vooral is verbonden met de inspanningen die jijzelf (en niet door de overheid die kansen en mogelijkheden creëert) hebt geleverd en hoe de mislukking van Anderen vooral door hen zelf werd en wordt veroorzaakt (en niet door de samenleving die soms te kort schiet en mensen gewild of ongewild de nodige kansen onthoudt).

Je ondertussen gekende retoriek en benadering (die ook door andere partijgenoten wordt gehanteerd) zal je/jullie ongetwijfeld electorale successen opleveren, maar zal ons als samenleving doen verliezen.

Mensen die het maatschappelijk niet halen of maken, moet je niet nog meer kwetsen, demoniseren en uitsluiten Liesbeth. Ten aanzien van wie het lastig en moeilijk heeft, moeten we zorg dragen en op zoek gaan naar nieuwe kansen. Er staan ondertussen boeken volgeschreven van hoe uitsluiting en racisme tot een sterke regressie en recessie van onze beschaving leidt.

Wanneer mensen het niet maken, niet slagen of lukken in het leven, heeft dit altijd voor een groot deel te maken met de manier waarop onze samenleving is georganiseerd.

Ik ken tientallen feitelijke verhalen over hoe mensen door maatschappelijke instituties worden uitgesloten en gediscrimineerd. Het verbaast me telkens hoe waardig en veerkrachtig deze mensen blijven reageren op de chronische vormen van uitsluiting die hen te beurt vallen.

De enorme waardigheid die veel mensen de ene na de andere mislukking en afwijzing blijven hanteren, siert hen mevrouw Homans.

Jouw uitspraak dat heel wat mensen racisme als een excuus voor persoonlijke mislukking hanteren is een nieuw dieptepunt in de manier waarop jij als Schepen van Sociale Zaken zorg zou moeten dragen voor jouw gemeenschap.

Solidaire groet,

Dominique Willaert

foto @ Flickr

Lees ook

https://blerilleshi.wordpress.com/2013/08/17/de-facadeklacher-vrolijke-vrienden-in-een-vrolijke-partij-de-n-va-en-wij/

https://blerilleshi.wordpress.com

https://www.facebook.com/Bleri.Lleshi

@blerilleshi

23 thoughts on “Open brief aan Liesbeth Homans door Dominique Willaert

 1. Ik vind het jammer dat je eerst een heel betoog (de eerste helft van je tekst) doet waar Liesbeth Homans het denkelijk volledig mee eens zal zijn, om daarna zonder enige bijkomende inbreng haar begint aan te vallen.
  En Liesbeth Homans zal het ook wel eens zijn met wat je daarna zegt, zijnde dat je mensen die het maatschappelijk niet halen of maken niet nog meer moet kwetsen, demoniseren en uitsluiten.
  Maar als je schrijft dat als mensen niet slagen of lukken in het leven, dit altijd voor een groot een deel te maken heeft met de manier waarop onze samenleving georganiseerd is, dan geloof je jezelf niet. Dat woordje “altijd” is er bij je statement te veel aan en je zou er beter een statistisch juiste waarde (met bron erbij) aan geven of spreken van “soms” of “maar al te vaak” of iets dergelijks. Iets dat zo kort mogelijk bij de waarheid ligt.
  Wat betreft het sieren van de waardigheid die veel mensen na de ene en na de andere mislukking en afwijzing blijven hanteren, zal Liesbeth Homans het er ook wel mee eens zijn.
  En ja sommige mensen gebruiken de uitspraak van racisme als een excuus voor persoonlijke mislukking. Er wordt hierbij immers niet gesproken met termen van “alle” en “altijd”. De statement is zo dus op de juiste manier geformuleerd. En ik wil er nog aan toevoegen dat het helemaal niet alleen allochtonen zijn die dat doen. Het woord racisme wordt soms wel eens te onpas gebruikt. En dat is echt jammer. Want de strijd tegen het racisme zou veel efficiënter kunnen evolueren mocht dat woord nooit ongepast gebruikt worden. Maar mensen blijven mensen, van welke aard, overtuiging of afkomst zij ook zijn. Elke mens is verschillend (en dus niet gelijk). Maar alle mensen zijn gelijkwaardig.

 2. Ok, uiteraard zal iedereen wel akkoord gaan met jouw insteek, maar ik vind het ook jammer dat je geen voorbeelden geeft. Het eerste wat in me opkomt is uiteraard het feit dat de vrouw van die Syriëstrijder haar leefloon verliest. Dat is een harde beslissing, maar wel nodig. Ik wil niet als een verzuurde Vlaming klinken, maar vrijwel rechtstreeks sponsoren wij hierdoor de oorlog in Syrië en als een democratische samenleving kunnen en mogen wij ons dat niet veroorloven. Het betekent dat de mechanismen van onze democratie wel degelijk een ‘goede’ samenleving in de hand werkt via een manier van gatekeeping die klaarblijkelijk wel functioneert en haar nut bewijst. Vrijheid en gelijkheid moeten altijd onbegrensd blijven, maar in dit geval kan je niet verwachten dat wij dit als samenleving tolereren.

  • Fred, ik weet niet of jij al van een leefloon hebt moeten leven maar met 1068,45 euro per maand lijkt het mij straf dat de moeder die haar zoon verliest aan een gewelddadige oorlog hem zou sponseren. Meestal is dit bedrag net genoeg om de huishuur die belachelijk hoog is in Antwerpen te betalen alsook vaste kosten en hopen dat er maandelijks wat overschiet voor misschien een kleine pruts extra. Hoe zij daarmee de oorlog kan sponseren moet u mij misschien toch eens uitleggen. Om maar een voorbeeld te nemen.

   • Cynthia, het is niet de zoon die ze verliest maar haar man die vertrekt en dus zijn gezin in de steek laat. Heel erg! De vrouw verliest haar leefloon omdat ze NIET wil inburgeren en omdatz e haar man NIET in gebreke wil stellen. Verder huurt ze een sociale woning. Met een beetje goede wil van haar kant kan ze haar leefloon krijgen (wat kunnen we nog meer doen).

 3. Beste Dominique,

  Het is leuk dat U dankbaar bent voor de dingen die anderen voor U hebben gedaan. Ik meen uit uw aanval op Mevrouw Homans te mogen begrijpen dat U de essentie van haar opzet echter bewust of onbewust mist. Er zijn mensen die net zoals U veel aan anderen te danken hebben. Mensen die bijvoorbeeld kiezen om te huwen, om kinderen te maken en het financieel verzorgen daarvan over laten aan anderen via belastingen op hun arbeid. Omdat ze het bvb belangrijker vinden oorlogje te spelen in Syrie voor een geloof dat geen plaats biedt aan anderen.

  Wanneer politici dan – volkomen terecht overigens – oordelen dat wie tijd heeft om te knallen en schieten voor onverdraagzaamheid dan maar tijd moet maken om voor zijn eigen kroost te zorgen en bijgevolg elke vorm van maatschappelijk geld blokkeren, gaan mensen zoals U een open brief schrijven en insinueren dat het racistisch zou zijn. En daarmee bevestigt U precies wat Homans bedoeld.

  Een student wiens ouders decennia hebben bijgedragen en die een jaar geen baan vind kan gras eten aan de overkant. Hoeveel buitenlandse medemensen hebben echter een recht op stempelgeld verworven door via nachtwinkels na 1 week officiele inschrijving weer te worden ontslagen? Dat aankaarten is dan ook weer racisme volgens sommigen. De autochtoon die dan wel onrechtstreeks reeds heeft betaald krijgt geen ene moer tenzij die een heel jaar zelf heeft gewerkt maar de gekleurde medemens heeft genoeg aan 1 dag officieel te hebben “gepresteerd”. Dat onrechtvaardig noemen is inderdaad, racisme volgens sommigen.

  Het is echter wel zo dat sommige minder gegadigden onder ons de pech hadden ergens verkeerd geboren te worden. Uiteraard moet de rest van de wereld streven naar hulp bieden en armoede ten allen tijde te bestrijden. Dat moet je doen door die mensen de systemen en kennis te bieden om voor hun eigen welvaart in te leren staan op termijn. Ze en masse importeren om een vlaamse meerderheid in Brussel en de rand te ondermijnen zoals Lizin letterlijk heeft gezegd en gedaan is ronduit misdadig. Vervolgens die mensen aan hun lot overlaten en een uitkering bieden in ruil voor socialistische stemmen is ronduit crapuleus. Maar dat aankaarten is alweer racistisch.

  Wat mij stoort aan veel van die open-brief-schrijvers is dat hun mentaliteit, hun daden en hun betwetersmentaliteit precies gezorgd hebben voor de hedendaagse malaise. Want migratie kan zoals N-VA definieert zeker een positief gegeven worden maar dan moet je toelaten dat er vragen gesteld worden aan de migrant en ja, zelfs eisen! Eisen om de taal te leren. Eisen om in te burgeren. Eisen om met alle mogelijke middelen bij te dragen tot de maatschappij en eisen dat hij in het onderhoud van zijn gezin kan voorzien. Dit alles wordt door open-brief-schrijvers voor racisme versleten terwijl het in de rest van de wereld als volkomen logisch wordt gezien.

  Wanneer men zelfs slechts een klein deel van de werkelijke kost om een regularisatiedossier te openen durft aan te rekenen staan bepaalde strekkingen op hun achterste poten en roept men in koor: racisme racisme!! Nochtans is het in de ons omringende landen identiek en factureert men daar zelfs het volledige bedrag door aan de verzoeker van de dienst. Bij ons kan dat niet. Hier moet de samenleving de totale kost dragen van iedereen die hier geen ene moer heeft uitgestoken en voor wie alles maar gratis moet zijn. Of hoe mensen die werken ten allen tijde de rekening gepresenteerd krijgen van mensen die het niet doen.

  De grootste racisten zijn in casu zij de het de anderen het hardst verwijten.

  Met beleefde groeten

 4. About piet:
  “Clergus, defendi rem publicam adulescens”

  Eerlijk is eerlijk, ik begrijp dit niet en behoor dus duidelijk niet tot “de elite” van onze (N-)Vlaamse(A) maatschappij. Piet waarschijnlijk dus wel.

  • Neen hoor Jan, helemaal niet. Ik behoor helemaal niet tot een elite. Ik ben een heel gewoon mens met een heel klein loontje. En ik behoor ook niet tot de NVA. Dat is misgegokt 😉
   De latijnse slogan die ik gebruik, gebruik ik al bijna 50 jaar (van mijn adulescens-tijd). En is dus van voor de NVA-tijd (toen was Bart De Wever nog niet geboren). Trouwens dat moet mijn slogan toch duidelijk maken, niet?

   • Sorry Piet, voor mijn misgok, maar zoals ik ook eerlijk schreef, ik ken geen latijn. Mocht je het voor mij even kunnen vertalen dan ben ik weer wat rijker, ondanks mijn eveneens klein loontje. Alvast bedankt.

   • Clergus = een naam die ik vroeger op het internet gebruik
    defendi = 1ste persoon verleden tijd van “verdedigen” of “ijveren voor”
    rem publicam = (letterlijk) openbare zaak; kan nu voor veel zaken staan; ik bedoelde het toen heel erg ruim, maar ik bedoelde er zeker niet republiek mee want dat was 50 jaar geleden geen groot maatschappelijk onderwerp 😉
    adulescens = hier gebruikt als bepaling van gesteldheid en kan dus vertaald worden als “als jongeling” of “reeds in mijn jeugdjaren”

 5. Lorenzo,

  Hoewel ik het met u eens ben dat de sociale zekerheid en sociale bijstand niet altijd even rechtvaardig zijn wil ik toch enkele misverstanden deze wereld uithelpen.

  Mensen die na één dag een recht openen op werkloosheid zijn Europeanen die vaak al vele jaren werkervaring hebben in een ander Europees land. Samenleven als één Europa zorgt ervoor dat deze opgebouwde rechten overdraagbaar zijn. Net zoals u zou verhuizen naar een exotisch Europees land zoals bijvoorbeeld Spanje of Griekenland maar daar spijtig genoeg geen werk vindt gezien de crisis.

  Ik weet niet van waar u bent dus ik kan niet oordelen over hoe er daar eisen worden gesteld aan migranten om zich te integreren. Ik zie alleen maar dat nieuwkomers in Antwerpen vaak heel erg veel moeite willen doen om zich te integreren. Zo blijkt uit de lange wachtlijsten voor het starten met Nederlandse les in Antwerpen. Daarnaast wordt een groot deel van onze nieuwkomers via een inburgeringstraject vertelt over onze levenswijze. Neemt niet weg dat iedereen zijn eigen cultuur heeft en deze graag beleefd in de mate van het mogelijke. Dat maakt onze samenleving nu net divers en interessant.

  Wat het protest tegen de inschrijvingsgelden betreft. Ik ben van mening dat als ik verhuis en me wil inschrijven ik dit recht ook krijg. Waar ik het vooral moeilijk mee heb is dat de inschrijvingen in Antwerpen vaak fout lopen. Lange wachttijden van 3 – 6 maanden zijn geen uitzondering meer. Waar ik het ook moeilijk mee heb is dat de oplossing van mevrouw Homans is om degene die veel geld hebben zoals expats voorrang te geven door een dure snelprocedure te creëren. De vergelijking met een snelprocedure van een internationaal paspoort was dan ook wel een beetje verkeerd daar ik het reizen met een internationaal paspoort zie als een luxe die bepaalde mensen niet hebben. Daarnaast als u zelf niet zo slim bent geweest om deze tijdig aan te vragen draagt u daar zelf de gevolgen van. De inschrijving is echter een basisdienstverlening die door de stad geleverd dient te worden en voor iedereen gelijk hoort te zijn, Hier hoeft geen geld uit gehaald te worden. Er zou beter gewerkt worden aan een structurele oplossing om de achterstallen die de dienst Vreemdelingenzaken heeft opgelopen op te lossen. Dit doet u niet door een subjectief onderscheid te maken tussen armen en rijken.

  Natuurlijk gelooft u graag dat alles in België gratis is. Maar ik ben trots op ons sociaal systeem hoewel ik wel van mening ben dat er verbeteringen kunnen gebeuren. Sociale fraude moet bestreden worden met alle mogelijke middelen die we hebben. Maar als medewerker van een OCMW kan ik u eerlijk zeggen dat ik elke dag opnieuw mijn best doe om mensen te activeren, te ondersteunen en probeer stappen te laten zetten in de goede richting. Bij de ene lukt dit al beter als bij de andere. Vaak is er veel geduld nodig en soms blijkt inderdaad dat niet de juiste beslissingen zijn genomen maar ook daar draagt de politiek en uw NV.A verantwoordelijkheid. Het is immers een OCMW-raad van politiekers die de beslissingen nemen over het al dan niet toekennen van een leefloon. Akkoord op basis van een advies van een maatschappelijk werker maar zij kunnen dit advies steeds naast zich neerleggen. Ik ben tegen mensen laten leven in onmenselijke situaties en ik ben voor dat wij als samenleving anderen kansen moeten bieden. Ik hoop ten zeerste dat u nooit aan de andere kant van mijn bureau terecht komt. Want ik wens niemand toe met een leefloon te moeten leven dat onder de Europese armoedegrens ligt.

  Ik hoop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben zodat u in de toekomst meer correcte feiten kan illustreren.

  Met vriendelijke groeten
  Cynthia

  • Beste Cynthia,

   Allereerst dank voor uw verduidelijkingen. Ik ben het in grote lijnen met U eens. Ik wens ook het zonnetje in ieders ogen te zien schijnen en wil daar best een deel belastingen voor betalen. Ik weet niet in welke mate het nog klopt – doch ik heb het veel gehoord, dat bvb iemand van een niet europees land hier in nachtwinkel kwam werken onder contract en na een week gepland werd ontslagen en dan meten stempelrecht had. En dat waren niet de europeanen dus. Maar het is idd wel een tijd geleden.

   In het geval van de Syriestrijder waar Bart DW de kraan heeft dicht gedraaid kan ik enkel zeggen dat ik hem 100% gelijk geef. Heb je tijd om te knallen dan heb je tijd om te werken. punt.

   Wat me verder ook stoort is dat een autochtoon zelf naar de VDAB moet lopen terwilj ze bij allochtonen er vanuit gaan dat ze allemaal gediscrimineerd worden en bijgevolg zodanig ontmoedigd zijn dat ze een bezoek aan de RVA en VDAb niet meer zien zitten, want het zou dus geen zin hebben. Dat irriteert mij mateloos. Ik ben voldoende getuige geweest in de ICT sector dat werkelijk IEDEREEN kansen krijgt, gesteld dat je over de nodige kwaliteitn bezit en dat impliceert hogere studies en een beetje werkervaring als het kan. Wie niet slaagt voor de testen ligt eruit. Dat is geen racisme. Maar dat noemt men het vaak wel.

   Ik wens niet liever dat iedereen een mooie baan met goed inkomen en gelukkig leven kan hebben. Maar daar moet je natuurlijk zelf een beetje inspanningen voor doen. Het pamperen en nathouden mag dan ook stilaan stoppen.

   Met beleefde groeten

   • @ Lorenzo Schoovaerts :

    Wat betreft uw “recht op uitkering na een week werken in een nachtwinkel” : dat is het soort cowboyverhalen die gretig verspreid worden vanuit rechtse en neoliberale kringen, wetende dat de doorsnee man in de straat niet het minste benul heeft van de wetgeving terzake en dus klakkeloos die leugens slikt.

    De toelaatbaarheidsvoorwaarden voor werkloosheidsuitkeringen zijn bepaald in het Koninklijk Besluit van 25/11/1991, en zijn nog identiek dezelfde als in het vorige Koninklijk Besluit dat de werkloosheidsreglementering bevatte, en dateren van minstens begin jaren ’70.

    Alle wetteksten zijn voor iedereen vrij en gratis te consulteren op de site van het Belgisch Staatsblad en op juridat.be

    Ter info de wettekst :

    Art. 30. Om toegelaten te worden tot het recht op werkloosheidsuitkeringen moet de voltijdse werknemer een wachttijd doorlopen hebben die het hierna vermelde aantal arbeidsdagen omvat :

    1° 312 in de loop van de 21 maanden vóór de uitkerinsaanvraag, indien hij minder dan 36 jaar is;
    2° 468 in de loop van de 33 maanden vóór die aanvraag indien hij van 36 tot minder dan 50 jaar is;
    3° 624 in de loop van de 42 maanden vóór die aanvraag indien hij 50 jaar is of meer
    [einde citaat]

    Met de term “wachttijd” bedoelt de wet dus “gewerkte dagen”.

    Zoals u ziet moet men minstens 312 dagen ( dus ongeveer één jaar ) gewerkt hebben vooraleer men één eurocent aan werkloosheidsuitkeringen kan krijgen, en hoe ouder men is, hoe langer men moet gewerkt hebben.

    Deze wet geldt voor *iedereen*, ongeacht afkomst of huidskleur.

    Bovendien kunnen werkloosheidsuitkeringen niet toegekend noch “aangeboden” worden door politici, zoals u schijnt te denken, maar enkel en uitsluitend door de RVA, die dat alleen maar kan op basis van een geldig werkloosheidsdocument, met name de C4.

    In geval van twijfel over de juistheid van het document zal de RVA zelfs bij de RSZ gaan controleren of er op de op C4 vermelde arbeidsprestaties wel degelijk sociale zekerheidsbijdragen betaald werden.

    Moraal van het verhaal : best eerst zichzelf degelijk informeren alvorens men allerhande cowboyverhalen “van horen zeggen” in discussies gooit.

   • Guido,

    Het werk moet in principe in België verricht zijn (tenzij: arbeidsprestaties in het buitenland kunnen toch in aanmerking komen als zij in België ook aanleiding zouden geven tot sociale zekerheidsbijdragen voor de sector werkloosheid). Voor sommige landen wordt ook arbeid in het buitenland aanvaard:

    Maar met bepaalde landen heeft België een akkoord waardoor buitenlandse arbeidsdagen steeds meetellen, op voorwaarde dat daarna nog minstens 1 dag arbeid wordt verricht in België. Het gaat om de volgende landen: de lidstaten van de Europese Economische Ruimte (EER) en Turkije, Servië, Kroatië, Bosnië-Herzegovina, Macedonië, Kosovo, Algerije, San Marino en Zwitserland.
    Specifiek voor Turken betekent dat dat zij arbeidsdagen gepresteerd in Turkije, Nederland, Luxemburg, Italië, Portugal, Spanje, Oostenrijk en België in rekening kunnen brengen, mits deze arbeid in het betreffende land sociaal verzekerd was of dat minstens zou geweest zijn in België.

    Dus moeten zij eerst een jaar in eigen land gewerkt hebben, daarna 18/27/36 maanden (afhankelijk van de leeftijd) wachten vooraleer zij in aanmerking komen voor een uitkering.
    Tijdens die 18 of 27 of 36 maanden volgen zij een inburgeringstraject waardoor zij niet kunnen gaan werken.
    Kleine nuance.

    komt van: http://www.mo.be/opinie/arme-bezette-stad niet meteen het meest rechtse neo-liberale hoekje denk ik toch…

    M.a.w. hier geen sociale zekerheid betaald en alsnog doppen. Zwijgen we maar over de uitkeringsfraude waar men loonbriefjes verkocht waarop het noodzakelijk aantal gewerkte dagen stond vermeld. Google is your friend.

    De rechtse liberale – laat het neo ermaar af – is een reactie op het linkse asociale welk duidelijk bewezen heeft dat het niet werkt. Noem 1 communistisch land dat het goed doet? Cuba? Ellende en miserie. China: Ellende en miserie. Noord Korea: ellende en miserie enz enz. In al deze landen is de toestand gegroeid naar uiterst onrechtvaardig en uiterst onmenselijk. De overheid regeert met ijzeren hand en de burgers hebben steeds minder en minder rechten, precies omdat links zo overtuigd is van hun eigen grote gelijk. Democratie en socialisme staan haaks op elkaar. U mag het niet eens zijn met het vlaams blok, een essentie van democratie is echter dat het volk beslist en niet concurrerende partijen. Kijk maar eens wat links ermee gedaan heeft.

    Als links teveel macht krijgt wordt het autimatisch nationalistisch. Voor welk volk – autochtoon of allochtoon – hang dan lauter af van wie van hen in de vijver zwemt waar het meeste stemmen te verdienen vallen.

    Neen, ik ben een regelrechte tegenstander van alles wat links is, nochtans ben ik bereid af te dragen voor een sociaal vangnet. En dat vangnet moet dienen voor iedereen die door omstandigheden niet kan werken omdat hij/zij echt ziek is, echt minder-valide is, gepensioneerd is, alle moeite van de wereld doet maar ondanks geen baan kan vinden enz. Ik ben bereid af te staan voor goede opleidingen want werkgevers en werknemers tegen elkaar opzetten kan dan lucratief zijn voor vakbonden en middenveldorganisaties allerlei, doch in de praktijk hebben we mekaar nodig als yin en yang! Je moet dom zijn dat niet in te zien.

    Vandaag de dag geloven nog ongeveer 13% van de mensen in dat linkse afgunstverhaal. Als we die nu nog wakker kunnen maken kan de wereld pas echt rechtvaardig worden. Want neen, het is niet rechtvaardig dat men onverdraagzaamheid subsidieert, omdat het zich nu eenmaal heeft kunnen verschuilen onder de mantel van Godsdienst. Het is niet eerlijk dat mensen beslag zien leggen op hun goederen omdat ze de rekening van de sociale zekerheid niet langer betaald krijgen terwijl het geld van de verkoop daarvan gebruikt wordt voor het steunen van hen die elke dag hun uitkering gaan opzuipen op cafee!

    Daar tegen zijn is geen racisme. Dat is niet rechts of koud. Dat is gezonde boerenlogica!

    Groeten

 6. Mooie brief. De weg is nog lang. Racisme in Vlaanderen is nooit geproblematiseerd geweest.

 7. Uit heel wat teksten blijkt dat niet iedereen een rechtvaardig deel krijgt in onze welvaartsstaat. Ik ben het daarmee volkomen eens. Nochtans hebben verschillende politieke partijen decennia lang de kans gekregen om daarvoor te zorgen. Laat zij die nog nooit de kans gekregen hebben daaraan te werken de kans om het anders aan te pakken. Laat ons hopen dat het beter wordt.
  Met vriendelijke groeten,

 8. Mevrouw Homans heeft zich duidelijk nooit verdiept in het fenomeen racisme. Dat de term racisme door sommige individuen ter verdediging van welke zonde dan ook zal worden misbruikt is een evidentie. Ik denk dat vooral slachtoffers van echte discriminatie hieraan een grondige hekel hebben. Waar Mevrouw Homans in haar interview uit de bocht gaat is dat ze het gedrag van een marginaal individu gebruikt om systematisch discriminerend en racistisch gedrag in onze maatschappij te minimaliseren. Hierdoor plaatst ze zich op het verdedigingsniveau van het allochtonentypetje dat bij de minste kritiek steeds ‘racist’ roept. Vooroordelen, discriminatie en racisme worden hierbij nog maar eens zonder moeite op één hoop gegooid en gereduceerd tot een fait divers dat waarschijnlijk wel nog ergens bestaat maar onnoemelijk veel vaker wordt misbruikt. Alsof racisme valt te bestrijden met eigen verantwoordelijkheid. Ik ben geschokt dat Mevrouw Homans, gezien haar functie, zo weinig inzicht heeft in de materie. Als ze zou begrijpen wat racisme wil zeggen dan zou ze dergelijke domme fouten niet maken. Jan met de pet kan op straat verkondigen wat hij wil maar als politica van een partij die al behoorlijk wat wind vangt dient ze verstandiger te zijn. Haar zogenaamd goed bedoelde relativering ten spijt zou ze toch stilaan moeten weten dat dergelijke uitspraken altijd uitvergroot zullen worden, en gelukkig maar. Uit de geschiedenis van ‘het menselijk ras’ hebben we immers geleerd dat de grootste voorzichtigheid geboden is! Het is beter om nieuwsgierig te zijn en te handelen in plaats van een ontkennende houding aan te nemen. Defensieve uitlatingen zijn totaal misplaatst in een eerlijke discussie over racisme. Indien Homans als politica het racisme in onze samenleving liever ontkent dan het te onderzoeken, is ze technisch gesproken natuurlijk onschuldig. Maar de gevolgen van haar laksheid zullen onmiskenbaar in de weg staan van een betere wereld. Ze geeft me alleszins niet de indruk er veel om te geven…

 9. Mevrouw Homans heeft nooit gezegd dat racisme niet bestaat. Ze heeft slechts gezegd dat het een relatieve term is geworden die te pas en te onpas wordt gebruikt. Daarmee bedoelt ze inderdaad dat mensen te vaak voor racisten worden versleten om alzo een debat te vermijden waarvan de verwijter weet dat men het niet zal halen.

  Wanneer links uiterst discriminerende allochtonenquota inlast bvb waardoor het niet meer gaat over the right man at the right place maar om the right color at the right place en waardoor potentieel betere kandidaten opzij worden gezet omwille van het feit dat ze blank zien, dan wordt iedereen die dit aan kaart voor racist versleten terwijl de persoon in kwestie misschien met een gekleurde medemens is getrouwd!! Racisme is in casu idd relatief. Homans heeft dus volkomen gelijk.

  Wanneer een allochtoon wordt ontslagen omdat die niet goed presteerd noemt men dat ook racisme terwijl het in dit geval louter gaat om persoonlijk falen. Precies wat Homans zegt. Is dat racisme? Neen!

  Dat neemt niet weg dat mensen inderdaad niet op interview mogen komen omdat ze Ahmed of Rachida heten. Dat is dan wel racisme en dat moet zeker aangepakt worden. Daar is iedereen het over eens, links en rechts! Maar het is politiek voordeliger wanneer inks kan doen geloven dat rechts dit echte racisme zel zou ontkennen. En precies daarom is links zo gamaakt verontwaardigd. U leest het. Gemaakt! Want dat is het ook. Tenzij linkse intellectuelen – een contradictio in terminis – geen van allen kunnen lezen en aldus niet zagen wat er stond!

  Groeten

 10. Enkel wijzen op misbruik en terloops vermelden dat er ook nog wel eens echt racisme zal bestaan is niet erg indrukwekkend. Ik heb de NVA aanvankelijk het voordeel van de twijfel gegeven, maar de twijfel neemt nu toch stilaan de bovenhand.

 11. @ René. Racisme spruit uit onverdraagzaamheid. Sommige mensen kunnen niet verdragen dat anderen anders zijn. En ieder mens is verschillend, laat staan dat mensengroepen niet zouden verschillen. Als we accepteren dat ieder mens(engroep) anders is, dan is het probleem opgelost. Bleri geeft een voorbeeld (wel schijnt hij het tegenovergestelde besluit als zijn stelling te trekken), dat in Arika men sneller voor ouderen zijn plaats afstaat dan in het Westen. Dat is dus een verschil dat duidelijk is. Natuurlijk kunnen we leren van mekaar, maar we moeten mekaar niet stigmatiseren en afkeuren. Het moet echter geen beleren of schoolmeestersmentaliteit van voor 50 jaar geleden zijn. Dan kom je weer in de nabijheid van racisme. En René, de overheid dient zowel racisme als misbruik van racisme te bestrijden. En ik merk dat Liesbeth Homans duidelijk de 2 doet. Daarom is het juist een relatief begrip, want het betekent in de context van Liesbeth Homans gewoonweg: “Het heeft meer dan één betekenis”. Of had je dat niet begrepen?

 12. @ Lorenzo Schoovaerts :

  Heel uw betoog is inderdaad wat u het zelf noemt : boerenlogica.

  En vooral ook niet gehinderd door enige algemene kennis van feiten en correcte terminologie, maar eerder een klakkeloos afdrammen van de fascistische propaganda die uw blijkbaar favoriete partij reeds jarenlang in het boerenvolk indramt.

  Ik durf wedden dat u het zelfs, net als de andere aanhangers van die partij die blindelings de voorgekauwde propaganda slikken, uw “eigen mening” noemt ?

  Net als met religieuze fundamentalisten, is met grondig door extreem-rechts gebrainwashte mensen geen zinnige discussie mogelijk.

  Ik zal er mij dan ook niet verder aan wagen wegens totaal zinloos.

 13. @Guido. Onverdraagzaamheid en racisme zijn oorzaak en gevolg, zoals ik in mijn laatste comment schreef. Als je het eerste doet verdwijnen, verdwijnt het tweede vanzelf. Hoe begin je daaraan? Begin met jezelf. Wat je geeft, krijg je. Dat is al altijd zo geweest.

  Wat terminologie betreft: Fascisme is niet alleen anticommunistisch en extreem nationalistisch, maar ook antiliberaal. Ik merk in deze column niets van de drie. En van propaganda merk ik ook niets.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s