Home

yassine-channouf1Het is absurd dat veel moslims nog worstelen met het integratievraagstuk. Zeker als je bedenkt dat het bestaan van Antwerpen te danken is aan de sharia. Op school leerden we namelijk dat Brabo Antigoons hand afhakte omdat die laatste zich iets toe-eigende dat niet van hem was. Noem Antigoon maar een dief. Volgens de sharia zou zijn hand moeten afgehakt worden. De sharia was er dus al heel vroeg in Antwerpen.

Tot zover de comic relief. Want buiten die humoristische associatie is er weinig reden tot lachen.

Ik ben in Antwerpen geboren, maar heb me er nooit thuis gevoeld. Waarom? Omdat de dominante stroming binnen de maatschappij moeilijkheden heeft met mijn bestaan, met mijn ‘zijn’. Omdat er altijd iets bovenmenselijk wordt geëist!

Er wordt altijd verwacht dat ik me verantwoord voor de daden van anderen, dat ik me distantieer, en vooral, dat ik me opstel als veroordelende rechter telkens iemand van mijn ‘soort’ buiten de lijntjes kleurt. Mijn kleur en naam zijn mijn ergste vijanden.

Zelfs de meest ‘welwillende’ opmerkingen komen racistisch over: “Jij bent anders dan de meeste Marokkanen”, of, “ik wist niet dat er Marokkanen zoals jou bestonden”, of erger: “gij moogt blijven, maar al de rest moet terug naar hun eigen land”. Die opmerkingen zijn alles behalve complimenterend, want ze verraden de vooringenomenheid en de vooroordelen die zich heer en meester hebben gemaakt van de modale ‘welwillende’ mens. Onze wereldstad is niet meer dan een uit zijn voegen gebarsten dorp, met de bijhorende mentaliteit.

Een Belg zou terecht geschoffeerd zijn mocht hij ergens op deze aardbol ‘gecomplimenteerd’ worden met zijn anders-zijn. Welke Belg zou tevreden zijn met de opmerking: “Ik wist niet dat er ook zo’n Belgen bestonden, ik dacht dat alle Belgen pedofielen en fraudeurs waren?”

Ik ben een kosmopoliet en weiger me te schikken naar die dorpsmentaliteit. De wereld is mijn thuis. Antwerpen lijdt aan sociale hypochondrie, en ik wil niet besmet worden.

Kan het mij kwalijk worden genomen dat ik niets gemeen wil hebben met een mentaliteit waarin uitspraken als: “Wordt het niet stilaan tijd voor een (atoom?)bommetje op Mekka? Kwestie van iedereen zijn plaats te wijzen” weinig verontwaardiging uitlokken.

Waarom zou ik deel willen uitmaken van een mainstream die geen aanstoot neemt aan de karikatuur van een rechtstaat, belichaamd door onder meer procureur Dams. Een moord in de doofpot stoppen, frauderende diamantairs met de mantel der gerechtelijke liefde bedekken, maar o wee als een Marokkaan met een mooie auto rijdt. Dan ben je niet onschuldig tot het tegendeel bewezen is, maar dan is het gerecht er niet in geslaagd je schuld te bewijzen!

Enkele jaren geleden werd ik tegengehouden voor een pascontrole toen ik op de Meir wandelde. Toen de politieagent mijn identiteitskaart teruggaf zei hij: “Goed nieuws, je staat niet geseind”. Dat verwonderde de jonge agent. Eigenlijk had ik toen moeten antwoorden: “Een jonge Marokkaan die niet geseind staat? Check nog eens! Want af en toe steek ik over bij rood licht”. Waarschijnlijk neemt die agent verlof als hij toevallig met een Marokkaan moet patrouilleren.

Deze maatschappij tolereert excessen waar ik niets mee te maken wil hebben. Daarom wil ik mij niet integreren. Ik wil zelf de criteria bepalen waaraan ik moet voldoen om een volwaardig mens te zijn. Ik hoef niet gekeurd te worden door een maatschappij die mij criteria oplegt waaraan ik moet voldoen om ‘geïntegreerd’ te zijn. Het huidige integratiediscours wordt gekenmerkt door één eigenschap: het gebrek aan keuzevrijheid. Take it, or leave (it).

Ongetwijfeld zullen sommigen deze brief zien als een racistische aanklacht op deze samenleving. Volgend jaar is het 50 jaar geleden dat de eerste Marokkanen arriveerden om zich hier kapot te werken. Wegvluchtend van de armoede en een dictatuur waren ze blij een kans op een nieuw leven te krijgen. Toen stelden onderzoekers geen vragen of die generatie het terrorisme goedkeurde.

Maar na de golden ’60 kwam de recessie in de jaren ’70. In zo’n tijden gedijen extreem-rechtse ideeën goed. In 1978 ontstond het Vlaams Blok. Migranten waren kop van jut, ondanks hun harde werk en weinig geklaag.

Daarna kreeg een heel nieuwe generatie het racisme over zich heen. Het discours ging over vreemdelingen die -een contradictie vanjewelste- zowel te lui waren om te werken en tegelijkertijd de jobs stalen van de brave Vlamingen. Dat discours zorgde voor een ware vervreemding bij de kinderen van die Marokkaanse migranten, die moeilijk migranten genoemd kunnen worden.

In het onderwijs kregen ze weinig kansen. Het latente racisme maakte van hen ‘rotjochies’. Ze werden buiten die maatschappij gezet, en je kan bezwaarlijk stellen dat ze die maatschappij verwierpen. Er bestaan genoeg verhalen over de knokploegen van het Vlaams Blok die er straffeloos op los sloegen in Borgerhout.

De maatschappij is selectief in het verwerpen van fenomenen die het beschouwt als verwerpelijk. Zolang die selectiviteit bestaat, zolang die dubbele standaard wordt gehanteerd, is mijn doel niet het conformeren aan die maatschappij, maar het veranderen ervan. En dat doen we samen. Vandaar het woord: samenleven. In zo’n maatschappij ben ik wel geïntegreerd.

Yassine Channouf is 25 jaar en Borgerhoutenaar

De reeks Brieven uit Antwerpen

 ::::::::: Mijn park is wel mijn tuin door Zita Theunynck ::::

https://blerilleshi.wordpress.com/2013/04/22/mijn-park-is-wel-mijn-tuin/

:::::::::::: Wij – Zij = A door Ted Bwatu ::::::::::

https://blerilleshi.wordpress.com/2013/04/15/wij-zij-a/

:::::::: Kerkstraat, tussen Borgerhout en Seefhoek door Laura Los :::::

https://blerilleshi.wordpress.com/2013/04/09/kerkstraat-tussen-borgerhout-en-seefhoek/

:::::::::: Muziek toont de weg door Desmond Badu :::::::

https://blerilleshi.wordpress.com/2013/04/02/muziek-toont-de-weg/

::::::: Outsourcing naar het buitengewoon onderwijs door Rihab Hajjaji

https://blerilleshi.wordpress.com/2013/03/26/outsourcing-naar-het-buitengewoon-onderwijs/

:::: Liever niets door Vincent Van Meenen ::::::

https://blerilleshi.wordpress.com/2013/03/19/liever-niets/

:::: Ik stik binnen uw norm door Amina Belorf ::::

https://blerilleshi.wordpress.com/2013/03/12/ik-stik-binnen-uw-norm/

:::: Over patsers en armoede door Nicolas Cosson ::::::

https://blerilleshi.wordpress.com/2013/03/06/over-patsers-en-armoede/

Volg de reeks Brieven uit Antwerpen op

https://blerilleshi.wordpress.com/

https://www.facebook.com/Bleri.Lleshi

Twitter @blerilleshi

13 thoughts on “Waarom ik mij (nog) niet wil integreren

 1. Damn! You wrote it exactly as it is. Ik denk dat het voor velen zeer herkenbaar zal zijn…

 2. Het spijt me oprecht dat je zulke slechte ervaringen had met (sommige) van mijn/onze landgenoten.

 3. Heerlijk! En oh zo waar! 500% de waarheid! Helaas moet je van allochtone afkomst zijn om werklijk te snappen hoe reëel dit stuk wel niet is. Bravo!

 4. Naar aanleiding van ongepaste en ronduit racistische uitspraken van collega’s, heb ik bij het management aangegeven het hypocriet te vinden om aanwezig te zijn op een personeelsfeest (wel de daarop voorgaande personeelsvergadering). Er werd me verteld dat ik er mee moest leren leven met dit soort uitspraken. Ik leef nu eenmaal in “hun” maatschappij. Waarbij ik niet geheel volgens de sociale etiquette en met mediterrane passie mijn standpunt verdedigde. Ik eiste noch het ontslag noch enig optreden van boven uit. Maar wel de vrijheid om te kiezen of ik aanwezig ben op dit soort feestjes. Wat me ook een doorn in het oog is, is dat men heel selectief omspringt met het collecteren voor speciale gelegenheden (trouwerijen, geboortes, ziektes, sterfte, communies,… van collega’s en aanverwanten). Die selectiviteit lijkt vooral cultureel antropologisch bepaald. Ook daar verkies ik de vrijheid boven de kieskeurigheid van de meerderheid. Net zoals auteur ken ik mijn medelanders.

 5. Het is een leerproces aan twee kanten: bange blanke mensen die hun leven onder de kerktoren zien, moeten hun angsten voor het onbekende laten varen en jonge, onzekere moslimjongeren moeten vanonder hun minderwaardigheidscomplex uit geraken.

  Persoonlijk denk ik dat er, aan beide zijden, een zeer grote rol voor de ouders is weggelegd. Je bent verantwoordelijk voor welke waarden je jouw kind meegeeft en opvoeden stopt niet wanneer ze zelfstandig kunnen eten, zich aankleden en naar school kunnen. Je moet ze een kader meegeven waaraan ze zich kunnen confirmeren of net kunnen tegen verzetten. Belangrijk is dat je als ouder actief dit debat met je kind aangaat.

  Onze wereldbol is 4,6 miljard jaar oud. Als je het met een 24 uurs klok vergelijkt, verschijnt de mens pas om 20 seconden voor middernacht op het toneel. Die 20 seconden staan evenwel voor 1 miljoen jaar ! Onze “culturele” evolutie start zo ongeveer 10.000 jaar geleden of 0,2 seconden voor middernacht op de 24 uurs klok. Je mag dan ook niet verwachten dat bovenstaande op 1 generatie opgelost is. Het is een langzaam proces, maar wel eentje waar ieder zijn bijdrage aan kan leveren.

 6. Net zoals in andere steden, lopen er in Antwerpen racistische mensen met kortzichtige standpunten rond. Dat is waar en het is jammer dat je daarmee in contact moet komen.
  Maar om hun houding te veralgemenen naar de hele stad Antwerpen en “de mainstream”, dat vind ik beledigend. Dan verlaag je je tot hetzelfde niveau.
  Er zijn heel wat mensen in Antwerpen (en Vlaanderen) die – net als ik – elke dag bezig zijn met het begeleiden van kinderen van Marokkaanse of andere origine en dat met veel plezier doen! Om dan te beweren dat die kinderen geen kansen krijgen…
  Net zoals jij ben ik het beu om clichés over mijn afkomst te krijgen, niet elke Belg is een racist.
  Zulke beledigende opmerkingen zoals jij aanhaalt, zou niemand over zich heen moeten krijgen, maar dan kunnen we misschien zelf het goede voorbeeld geven door niet te veralgemenen naar “al de anderen” en elk mens als individu te bekijken…

 7. Over vooringenomenheid en vooroordelen gesproken, zou je aanval op de (joodse?) ‘frauderende diamantairs’ niet vooringenomen zijn? Kijk eens in eigen boezem eerst, ik zou eerst een brief willen zien die geschreven is door een Marokkaan en geadresseerd is aan de Marokkaanse gemeenschap in verband met hun vooringenomenheid en vooroordelen jegens de joodse gemeenschap (in Antwerpen) bijvoorbeeld. Klaag de ander niet aan wat jezelf doet, anders is het pure projectie.

 8. Pingback: https://blerilleshi.wordpress.com/2013/04/30/waarom-ik-mij-nog-niet-wil-integreren/ | BAVA ICT Amadeus

 9. Pingback: Jonge mensen met goesting | Bleri Lleshi's Blog

 10. Ik vind deze brief van Yassine Channouf heel interessant. Graag zou ik met hem in contact willen komen en met eventueel andere misnoegde, mis begrepen Antwerpse allochtonen. Kan ik een email adres van hem bekomen of telefoonnummer. Ik zou graag een gespreksgroep of een soort lobby, een debatcafé of iets dergelijks uit de grond willen stampen. Een stuurgroep die onze allochtoonse belangen kan uitzoeken formuleren aan de man brengen erc…. Ik dank u alvast bij voorbaat. Mustapha uit Hoboken.Salam.

 11. Pingback: Aetas Nova | Bleri Lleshi's Blog

 12. I do not know dutch but I used Google translate . Your letter was quite interesting. I’m dealing with the same issue in Antwerp. I’m doing my PhD here. Unfortunately Antwerp is the multinational city without the basic foundation that a multinational city needs. Most of the people (specially the old generation) are closed and not willing to integrate with Non-EU nationalities.
  There are several facts that I’ve seen here :
  1. Eu and Non eu is following the hidden racism strategy that reinforce this feeling within the society.
  2. Belgium is a small country that had not the potential of internationalization in its country and it followed the wrong immigration strategies and now they suffer from their wrong strategies from the past.

 13. Superprachtig geschreven! Heel herkenbaar! De manier waarop je het beschrijft doet mij zelfs even die waanzin ontstijgen 🙂 Zo van: Ik kan het bos terug zien doorheen de bomen, ik ben dus tóch niet alleen hierin; meer nog, er zijn anderen die op een zeer pakkende en hoopgevende manier uitkomen voor dit verpletterende fenomeen. Wat een weldaad 🙂

  Wat mij betreft ben je er – al bij al – vrij goed doorheen geraakt (lees: geen onherstelbare zenuwinzinking aan overgehouden) gezien uw kijk op de zaak en de manier waarop ge u uitdrukt. Onthoud altijd dat je niet alleen bent, ga voort in vertrouwen ook al lijkt het bij momenten onoverkomelijk.

  Bij mij is het een pak erger verlopen, ik behoor tot dat segment van allochtone jongeren die na zijn veelbelovende aso-studies de psychiatrie in moest. Ondertussen, na tien jaar intensief zoeken naar zingeving en (zelf-)therapie ben ik er een beetje bovenop geraakt maar het lijkt meer een stilte-voor-de-storm fase want ik ben niet werkelijk in staat ben om het te redden temidden van deze vorm van sociaal verkeer.

  Als je het volgende leest* over allochtonen in Nederland (en andere Europese landen), dan krijg je het gevoel dat er nog heeel veeel werk voor de boeg staat..

  *http://www.joop.nl/opinies/detail/artikel/8537_verzwegen_epidemie_psychose_bij_allochtonen/

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s