Home

31487_10150185439595151_672239_n(1)Mohamed Benhaddou wil klare taal over racisme van stadsbestuur

In Gent wordt volgende week het woord ‘allochtoon’ ten grave gedragen en moeten discotheken met een portier voor de deur verplicht een camera installeren. Zo wil de stad racisme en discriminatie aanpakken. Is dat voldoende en wat kan of moet Antwerpen doen om discriminatie de stad uit te jagen? Mohamed Benhaddou (30) heeft een paar suggesties en is niet mild voor het huidige en vorige stadsbestuur. “Er wordt vooral aan symboolpolitiek gedaan”.

“Als dit stadsbestuur racisme en discriminatie wil aanpakken moet het met een duidelijk plan komen. Te beginnen bij het onderwijs. Maar ik zie alleen maar maatregelen om de rechtse middenklasse in Antwerpen gunstig te stemmen.”

Het woord allochtoon is niet van toepassing op Mohamed Benhaddou.  Hij is van Hoboken. Geboren en getogen. Hij maakte jaren geleden deel uit  van de Arabische  Europese Liga (AEL). “Nog steeds, maar de organisatie is nog weinig actief. We zijn destijds gediaboliseerd door de politieke en de media. Ten onrechte. Want we kwamen op voor onze rechten en ageerden tegen discriminatie. Meer dan dat deden we niet.”

Wat moeten er nu van vinden dat de stad Gent het woord ‘allochtoon’ schrapt?

Door dit woord te schrappen zijn de problemen de wereld niet uit. Maar ik vind het wel een goede zaak. Het is een containerbegrip geworden voor vele mensen.

Ik erger me aan de manier waarop burgemeester Bart De Wever hierop gereageerd heeft. Hij noemt dit niet meer dan een semantische discussie. Dat is niet waar. Bovendien zegt hij dat een beleid uit daden en niet uit woorden moet bestaan. Heel juist, maar ik zit nog altijd te wachten op daden in Antwerpen.

Wat verwacht je dan van dit stadsbestuur?

Maatregelen op het vlak van onderwijs, wonen en werken. De discriminatie is nog altijd enorm groot. Neem nu onderwijs. Ondanks het GOK-decreet neemt de kloof tussen ‘autochtonen’ en ‘allochtonen’ alleen maar toe.

Kinderen mogen op de speelplaats hun thuistaal niet spreken. Hoofddoeken worden niet getolereerd. Hoe kun je dan verwachten dat die kinderen zich thuisvoelen? En we hebben tot op heden nog geen enkele islamitische feestdag in de scholen.

Zorg ervoor dat die kinderen het gevoel hebben dat ook hun cultuur en manier van leven gewaardeerd wordt. Geef ze het gevoel dat de school ook van hun is.

Wat dat betreft heeft ook het vorige stadsbestuur onder burgemeester Patrick Janssens boter op het hoofd.  Ook zij zijn nooit bereid geweest om echt naar gelijkheid te streven.

Hetzelfde geldt voor wonen. Er is een schrijnend tekort aan sociale woningen en de gemiddelde wachttijd is drie jaar. Voor mensen met een andere afkomst daar nog eens bij dat ze vaak niet welkom zijn op de private huurmarkt. Het gevolg is dat deze mensen niet zelden in handen van huisjesmelkers terechtkomen.

Ik verwacht van een stadsbestuur dat ze die problemen aanpakken in plaats van zich bezig te houden met symboolpolitiek over hoofddoeken en vreemdelingentaksen.

Hoe komt het dan dat het stadsbestuur zo weinig aandacht aan dit soort zaken besteedt?

In de vorige legislatuur werd gemikt op de progressieve tweeverdieners die van groen in de stad houden.  Dit stadsbestuur neemt maatregelen waarbij het goedkoop wil scoren bij de rechtse en vaak verzuurde Antwerpenaar. De maatregelen die genomen zijn op maat van deze mensen gemaakt. Wie dit stadsbestuur, net zoals het vorige, niet vertegenwoordigt, zijn de armen in deze stad. Mensen die het om welke reden dan ook moeilijk hebben.

Ik kan me niet van de indruk ontdoen  dat het stadsbestuur deze mensen het liefst wegstopt in een of andere wijk en er vervolgens niet meer aan denkt.

Een grote stad onwaardig horen we je zeggen?

Absoluut. Het wordt tijd dat het stadsbestuur zich afvraagt hoe je een stad als Antwerpen organiseert. Uiteindelijk willen de meeste mensen hetzelfde: een goede opleiding, een goede baan en een huis.

De manier waarop deze stad nu bestuurd wordt is heel dorps. Neem nu de discussie over de hoofddoek achter het loket. Zoveel heisa over een lapje stof. Terwijl het er alleen maar om gaat of je als burger goed bediend wordt of niet.

Wie een slechte behandeling krijgt aan het loket heeft recht van klagen. Ongeacht of die ambtenaar een hoofddoek draagt of niet. Het argument dat de Antwerpenaar nog niet klaar is voor vrouwen met een hoofddoek slaat nergens op. Het signaleren van vreemde nummerplaten zoals procureur Dams vraagt is dat ook. Dat is eerder een dorpse houding dan de mentaliteit van een grootstad.

Veel mensen, ook van een andere origine, hebben in oktober wel voor de N-VA gestemd.

Als Bart De Wever en dit stadsbestuur grote groepen mensen in deze stad blijven negeren en geen inspanningen doen om discriminaties weg te werken zal dat niet zo blijven.

Op deze manier zal Bart De Wever bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 geen overwinning meer behalen. Wie stemt er bewust? Dat zijn vaak goedopgeleide mensen die de tijd en de moeite nemen om een verkiezingsprogramma te lezen.

Maar er zijn een boel andere mensen die veel minder bewust kiezen.  Als blijkt dat ze door dit bestuur in de kou worden gezet haken ze af. Trouwens wat heeft dit stadsbestuur de arme ‘autochtonen’ in pakweg Borgerhout te bieden? Met symboolbeslissingen zoals een samenscholingsverbod na een paar vage smsjes los je die mensen hun problemen evenmin op.

Het samenscholingsverbod zit veel Borgerhoutenaren hoog. Wat vind je van de betoging die het extreemrechtse N-SA gaat houden op het Moorkensplein?

Het is zeer onverstandig van Bart De Wever om daarvoor toestemming te geven op die plek. Het is toch duidelijk dat het N-SA op zoek is naar confrontatie.

Ik ga akkoord dat er vrijheid van meningsuiting moet zijn. Maar de burgemeester had beter gezegd dat die betoging op een andere dag en op een andere locatie moest plaatsvinden. De vrijheid van meningsuiting zal niet lijden als die jongens op 30 april betogen op een ander plein. Provocatie lijkt dus zeker mee te spelen.

Tot slot even terug naar Gent. Het lijkt wel of alles wat er daar tegenwoordig gebeurt goed wordt bevonden, terwijl in Antwerpen …

We moeten opletten met vergelijkingen te maken tussen die twee steden. Het leidt soms tot stereotiepen.

Maar niemand kan eromheen dat Antwerpen een stuk rechtser is dan Gent. Dat is altijd zo al geweest. We hebben in het verleden met het Vlaams Belang  te maken gehad. Een factor die in Gent altijd veel minder heeft meegespeeld.

In Antwerpen is de grote ongelijkheid tussen gemeenschappen altijd in stand gehouden. Ook door voormalig burgemeester Patrick Janssens.

Er is racisme in deze stad en daar is nooit veel aan gedaan. En ik heb niet de indruk dat dit de volgende jaren gaat veranderen.

Patrick van de Perre / GvA

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s