Home

media_l_54662841Na ‘Brieven uit Brussel’, waarin Brusselse jongeren op onze opiniepagina’s hun kijk op  samenleving in de hoofdstad gaven, start De Morgen met ‘Brieven uit Antwerpen’. Deze nieuwe versie drong zich op na het succes van de Brusselse reeks, zegt initiatiefnemer Bleri Lleshi.

“Opvallend is hoe jongeren in deze reeks reageren op actuele thema’s”, aldus politiek filosoof en jongerenwerker Lleshi. “De brieven gaan onder meer over de patsers van procureur Dams, de vreemdelingentaks van Liesbeth Homans en de ongelijkheid in het onderwijs.”

Met de reeks ‘Brieven uit Brussel’ wilde Lleshi helpen het stereotiepe beeld van Brussel te doorbreken en vooral jongeren zelf het woord te geven over hun ervaringen. “De reacties waren talrijk en heel positief. Heel mooi vond ik de mails van leerkrachten, tot zelfs in West- Vlaanderen, die mij dankten voor het initiatief. Een leerkracht schreef dat hij iedere week samen met de leerlingen discussies voerde over de brieven.”

De publicatie van de Brusselse brieven, in De Morgen, maar ook op de blog van Bleri Lleshi (blerilleshi.wordpress.com), zorgt voor een sneeuwbaleffect. De brieven worden gebundeld in een boek dat, als alles volgens plan verloopt, in mei verschijnt. “De brieven zullen daarin in het Frans en het Nederlands verschijnen. Dat tweetalige is belangrijk: ik wil een signaal sturen dat Brussel tweetalig is, net als de meeste jongeren die de brieven schreven. Tweetaligheid is iets wat ons verbindt. Het is geen strijd, terwijl dat nu wel zo wordt ervaren.”

Interview / Ayfer Erkul

© De Morgen

https://blerilleshi.wordpress.com/

https://www.facebook.com/Bleri.Lleshi

Twitter @blerilleshi

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s