Home

samira azabarBeste Yasmine en Meyrem,

Onlangs kreeg ik jullie vurige pleidooien voor een neutraliteit die de aanwezige diversiteit respecteert onder ogen. Verheugd was ik om te zien dat zowel Groen als Sp.a de dresscode van het vorige Antwerps stadsbestuur wilden herzien.

Yasmine, velen hebben het ondertussen wellicht opgemerkt, maar het is duidelijk dat je de laatste tijd vaak in je pen kroop. Vooral om te reageren tegen het beleid van Bart De Wever, je weet wel, de burgemeester van Antwerpen die na decennia ‘socialistisch bewind’ Sp.a verkaste naar de oppositiebank. Heb je trouwens al wat kunnen wennen aan die minderheidspositie?

Verontwaardiging is al wat de klok slaat

Wat wel vreemd is, is dat je vooral verontwaardigd bent rond het beleid dat uw Sp.a-partijgenoot Patrick Janssens uitstippelde en waar vroeger geen enkele Sp.a-haan naar kraaide. Vooral uw twitter over ‘verschillen niet wegstoppen’ deed menig  wenkbrauwen fronsen. U stelt verder dat we met een dresscode geen stap vooruit komen. De oppositiebank zorgt er blijkbaar voor dat  Sp.a tot haar zinnen komt. Hadden we dat maar eerder geweten.

Uw partij had nochtans de keuze om enkele jaren geleden te luisteren naar verschillende vrouwen die gediscrimineerd werden door het Antwerps stadsbestuur, die nog durfde beweren dat ‘t Stad van iedereen was.  De Wever is tenminste eerlijk genoeg om te stellen dat ‘t stad in handen is van een elite.

Vele gemeenten, privé bedrijven en zelfs het onderwijs volgden de redenering van Janssens met betrekking tot neutraliteit. Zeg nu zelf, wie anders dan een Spa-marketeer zonder enige moraal is in staat om flagrante discriminatie en mensenrechtschendingen te verkopen als ‘een dresscode’? De dresscode die nu nota bene door een Sp.a’ster wordt bekritiseerd in naam van diversiteit en ‘datgene wat ons verenigt’. Is dit nu een geval van schizofrenie, dementie of hypocrisie, ik ben er nog niet uit.

Meyrem, het artikel op DeWereldMorgen.be waar je uitgebreid jouw visie weergeeft op samenleven in diversiteit werd veelvuldig gelezen en gedeeld. De huidige visie waar diversiteit wordt weggevaagd en neutraliteit als het ware zou moeten verschijnen als een djin uit een fles, deel je niet. Heel de discussie rond regenboog t-shirts gaf – nogmaals – weer hoe verwerpelijk de dresscode is. Het is tegelijkertijd pijnlijk om te zien dat er zo weinig weerwerk en minachting was in het maatschappelijk (non)debat toen men de dresscode (lees hoofddoekenverbod) invoerde. Maar gedanke zaken nemen geen keer.

Je opperde voor andere benaderingen wat neutraliteit betreft namelijk op gedragsniveau. Als ambtenaar behandel je alle burgers gelijk en doe je je best om Antwerpse burgers vooruit te helpen met hun vraag. Daar kan geen discussie over zijn: het dragen van een hoofddoek, piercing, keppel, aids lint, regenboog t-shirt, …is geen reden om aan uw plicht als dienstverlener voorbij te gaan. Verder zeg je dat ‘ Het al dan niet dragen van symbolen zoals een hoofddoek of een kruisje, of een pin van een of andere soort, zal geenszins de gedachten en gedragingen van die persoon veranderen. Gedragscodes en huisreglementen dienen om dat soort problemen aan te pakken. Vestimentaire voorschriften grijpen echter helemaal niet op gedragingen in’

Maar ergens in uw redenering loopt er blijkbaar iets mis, u stelt namelijk ook hetvolgende : ‘Dit betekent niet dat de hoofddoek en andere religieuze of morele symbolen overal moeten kunnen. Ook ik vind dat overheidsambtenaren die morele beslissingen moeten nemen, zoals rechters, volledig neutraal gekleed moeten gaan, om geen enkele schijn van partijdigheid te kunnen wekken.’

Hier lijkt u zichzelf tegen te spreken. Me dunkt dat politici moeilijkheden hebben met consequent redeneren. Hoe valt dit te rijmen met de rest van uw logica?

In welke mate is ons huidig juridisch systeem dan wel ‘neutraal’? In welke mate is een rechter zonder hoofddoek , keppel, tulband of regenboog t-shirt neutraler dan een rechter die er wel ene draagt? Gaat het dan niet om schijnneutraliteit? Of bedoel je dat wat als norm wordt versleten in onze samenleving, gelijk is aan neutraal? Nochtans draagt procureur Dams geen hoofddoek of regenboog tshirt . Neutraal is hij alleszins niet.

Geloofwaardigheid

Al bij al had deze bijdrage wel een prangende vraag naar de geloofwaardigheid van zowel Groen als Sp.a binnen heel de hoofddoekenkwestie. Het is namelijk gemakkelijk om als oppositiepartijen moties in te dienen en te interpelleren om dan vervolgens aan burgers te verklaren dat veranderingen er niet komen omwille van de halstarrigheid van het Antwerps stadsbestuur.

Voor vele burgers zou het interessanter zijn om jullie collega’s in Gent te volgen. Wat zullen zij doen met de dresscode nu Sp.a en Groen een meerderheid van zetels heeft in de gemeenteraad. Zullen ze de dresscode behouden of naar de prullenbak verwijzen? Wat daar gebeurt kan weleens een prikkel zijn voor andere steden. Vooral om te bewijzen dat jullie tussenkomsten in de Antwerpse gemeenteraad geen loze verkiezingsbeloftes voor 2014 inhouden maar uitingen zijn van een welgemeende bezorgdheid naar het versterken van burgerschap en participatie van eenieder.

Samira Azabar is Antwerpse activiste

Foto © Hilde Welffens

5 thoughts on “Politiek en geloofwaardigheid: open brief aan Yasmine Kerbache en Meyrem Almaci

  1. Ik wil Almaci hier nu niet hopeloos gaan verdedigen maar er is een verschil tussen een procureur en een rechter. Rechters worden nu ook al gewraakt omdat ze een schijn van partijtigheid over zich heen hebben gehaald of hebben laten blijken. Het discussiepunt zou dan eerder zijn of het louter dragen van een religieus symbool de verwachte schijn van onpartijtigheid teniet doet…

  2. beste Samira,

    met het grootste respect, maar het is niet omdat je het ergens niet mee eens bent, dat de redenering die ik maak geen steek houdt. Ik geef gewoon aan dat geen enkele situatie absoluut is of kan zijn, en dat net het verabsoluteren van dingen het probleem vormt. Dat gaat in beide richtingen. En dus verwijs ik inderdaad naar een rechter die een moreel (!) oordeel moet vellen, een inschatting moet maken, op basis van papieren wetgeving de dode letter leven moet inblazen, en waar geen enkele schijn van partijdigheid mag bestaan. Vandaar dat zij in elk land ook een toga dragen , in het VK hoort daar ook een pruik bij: zij verzinnebeelden de grondwet en zien er daarom allemaal gelijk uit. Ik vind dit perfect te rijmen met de rest van mijn betoog: kijk gerust eens naar het debat over het gerecht in Antwerpen vandaag. Helaas merk ik dat in dit debat nuances, hoe klein ook en hoe belangrijk ook om uit de stellingen te geraken, steeds worden verdacht gemaakt. helaas.

  3. Een beklaagde verschijnt voor de rechtbank wegens het veroorzaken van een verkeersongeval door dronkenschap. Rechter met hoofddoek laat zich niet beïnvloeden door haar religie die het gebruik van alcohol verbiedt. Spreekt zelfs een lichte straf uit. Gaat de veroordeelde – een niet-moslim – ook overtuigd zijn van die lichte strafmaat? Vrees ervoor. Als advocaat zou ik haar zonder meer gaan wraken.

  4. @ Meyrem, dan is het eerlijk om te kiezen voor een toga en pruik (als uniform) dan te stellen dat we een verbod voor levensbeschouwelijke kentekenen moeten invoeren op juridisch niveau. Het idee dat het al dan niet dragen van levensbeschouwelijke kentekenen een zekere partijdigheid doet vermoeden (alsof levensbeschouwingen zo éénduidig en helder te omschrijven zijn) gaat voorbij aan de diversiteit die er is in werkelijkheid. We zijn – in die redenering – aangewezen op clichés en vooroordelen … Uiteindelijk is er ook de argumentatie ter ondersteuning van het vonnis/oordeel die van belang is en waarop we kunnen oordelen of er blijk is van partijdigheid.
    @ Steven, het gegeven dat er rechters worden gewraakt zegt veel over de neutraliteit die ze zogezegd uitschijnen. Vele advocaten weten – vandaag de dag – op voorhand al hoe de rechters zullen oordelen omdat ze weten dat sommigen conservatief , progressief, hard tegen bepaalde misdrijven, strenger zijn, into diversiteit of juist niet etc. Om maar te zwijgen over de crisis, fraude, etc op juridisch terrein. Er is een groot verschil tussen hoe ons juridisch systeem zou moeten zijn en wat het in werkelijkheid is. Voorstellen moeten dan afgestemd worden op de werkelijkheid en niet op wat we verwachten in theorie …

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s