Home

eduinequality-headOngelijkheid binnen het onderwijs in ons land is zorgwekkend. We zijn één van de slechtste leerlingen op Europees niveau. Tijdens deze ontmoeting gaan we op zoek naar de oorzaken van deze ongelijkheid en mogelijke oplossingen.

>>__AANLEIDING__<<
Tijdens de ontmoetingen van Other Voices geven we het woord aan interessante en inspirerende sprekers over een bepaald thema. In de media of de grote debatten komen telkens weer dezelfde mensen aan het woord. Het is geen toeval dat deze mensen weinig representatief zijn en meestal gaat het om een zeer kleine, vooral ma
nnelijke elite. Wij gaan anders te werk.

We bieden een podium aan een zeer diverse groep sprekers. In de eerste reeks ontmoetingen, die doorgaan tussen november 2012 en mei 2013, nodigen we tien gastsprekers uit. De meerderheid van hen heeft een migratieachtergrond, voor de helft zijn het vrouwen en ze komen uit de academische wereld, het middenveld, de sociaal artistieke wereld… Wat ze gemeen hebben zijn hun engagement en hun activisme.

>>_ONGELIJKHEID_BINNEN_HET_ ONDERWIJS_<<

Het thema van de vierde ontmoeting is Ongelijkheid binnen het onderwijs.

We hebben een sterk gedifferentiëerd onderwijssysteem waarin leerlingen al op jonge leeftijd geselecteerd worden naar niveau en inzake beroepsgerichte oriëntatie. Dit heeft negatieve effecten op de gelijke verdeling van onderwijskansen tussen leerlingen uit uiteenlopende groepen in de samenleving. Onderzoek heeft meermaals bewezen dat dit fataal is voor leerlingen met een lage socio-economische achtergrond en migranten omdat de kans groot is dat zij in lage richtingen en in zwakke scholen terechtkomen. Dit werkt segregatie in de hand. Het aantal leerlingen met een migrantenachtergrond in ‘zwarte scholen’ is drie keer hoger dan het aantal leerlingen zonder migratiegeschiedenis.

Vaak stelt men dat sociale en etnische ongelijkheden in het onderwijs aan de basis liggen van allerlei maatschappelijke problemen. Maar de vraag is wat we nu moeten begrijpen onder onderwijsongelijkheid. Bijvoorbeeld, hoe groot zijn de ongelijkheden in het onderwijs? Zijn deze ongelijkheden geen ‘natuurlijke’ fenomenen die altijd en overal aanwezig zijn? Gaat het effectief om etnische verschillen, of gaat het eerder om verschillen tussen sociale klassen of misschien verschillen in biologische aanleg (intelligentie)? En belangrijker, hoe komen ongelijkheden tot stand en wat kunnen we eraan doen? Tijdens deze uiteenzetting, proberen we op basis van recente studies naar antwoorden te zoeken.

Aan het woord Orhan Agirdag, socioloog en onderzoeker aan de Ugent. Agirdag is gedoctoreerd op het thema ongelijkheid binnen het onderwijs. Lief Vandevoort (sociologe) is de tweede spreker. Vandevoort heeft jarenlange ervaring op het thema onderwijs, zowel op beleidsniveau als in de praktijk.

De inleiding wordt verzorgd door Bleri Lleshi. Daarna is het woord aan de sprekers. Elk van hen krijgt 30 minuten. Nadien volgt een open discussie met het publiek.

>>__DE GASTEN__ & MODERATOR_<<

– Organ Agirdag, socioloog UGent

– Lief Vandevoort, sociologe

– Bleri Lleshi, politiek filosoof

19.30 – Inleiding door Bleri Lleshi
19.50 – Orhan Agirdag
20.20 – Lief Vandevoort
20.50 – Pauze
21.00 – Discussie met het publiek
22.00 – Einde

Praktisch
Datum en uur: donderdag 7 maart 2013om 19.30
Locatie: La Tentation, Laekensestraat 28, 1000 Brussel
Toegang: vrije bijdrage
inschrijven kan via ovbrussels@gmail.com

FBevent https://www.facebook.com/events/454108687996321/

Organisatie Other Voices & La Tentation
https://www.facebook.com/OtherVoicesMeetings
http://www.centrogalego.be/la-tentation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s