Home

BleriLleshiBrieven uit Brussel, een reeks brieven van Brusselse jongeren in De Morgen is nog maar pas gelanceerd en de website Apache publiceerde al een opinie waarin de reeks wordt afgekraakt. Meer zelfs, want in het opinie van Peter Casteels komen heel wat leugens voor en beledigingen aan de schrijvers van de brieven en de initiatiefnemers. Niets mis mee, volgens een kernredactielid van Apache, het ‘draait om stijl’. Is dat wel zo? Laten we even naar de feiten kijken.

‘Brieven uit Brussel’ en Apache

Voordat we verder gaan lijkt het mij gepast om de lezer iets meer te vertellen over ‘Brieven uit Brussel’ en over Apache.

‘Brieven uit Brussel’ is een idee van Bleri Lleshi (ik dus), Brusselaar, politiek filosoof en jongerenwerker. Ik werk al jaren met Brusselse jongeren en het is frustrerend om te zien hoe de gewone en positieve verhalen van onze jongeren nooit naar buiten komen. De media en politici hebben alleen maar oog voor de negatieve verhalen. Hieraan wou ik iets bijdragen en dus besloot ik om 20 stukken van Brusselse jongeren tussen 16 en 26 jaar op mijn blog te publiceren. Hun opdracht was simpel. De jongeren moesten spreken over hun eigen ervaringen, hun verhalen en hun dagelijks leven in Brussel. Om ook een ander publiek te kunnen bereiken dan de mensen die mijn blog lezen besloot ik om samenwerking te zoeken met een mainstream medium. De Morgen was er direct voor te vinden. En zo komen 10 van de 20 stukken in De Morgen, nadien wordt de reeks voortgezet op mijn blog. Er komt zelfs een vertaling van de hele reeks naar het Frans.

Apache is een website die onderhouden wordt door ‘professionele journalisten’. De website is er gekomen ‘omdat degelijke, ongebonden journalistiek nodig is’ lees ik op hun website. ‘Professionele journalisten’, maar niet mainstream, want: ‘We leggen de nadruk op degelijke, ongebonden kwaliteitsjournalistiek en onderzoeksjournalistiek.’. Het klinkt mooi.

Haatmail voor Vlaanderen

Ik werd gisteren 09/01 getipt door een kennis over een opinie op die website over Brieven uit Brussel. “Je zal verrast staan”, zei hij nog. En hij heeft gelijk gekregen want toen ik de opinie van de Apachemedewerker las, kon ik niet begrijpen hoe dit stuk vol onwaarheden en onjuiste informatie gepubliceerd raakte.

‘Een alleraardigste poging van initiatiefnemer en politiek filosoof Bleri Lleshi om clichés te ontkrachten. Maar er is iets erg merkwaardigs aan de hand met die brieven.’, zo opent de auteur. Vervolgens haalt hij twee citaten boven uit de eerste twee brieven en komt al gauw tot het besluit: ‘Brieven die bedoeld zijn om clichés over nieuwe Belgen te doorbreken, herhalen clichés over oude Vlamingen. De ‘wij/zij-tegenstelling’ – er zijn er tegenwoordig gelukkig meerdere – wordt er door bevestigd. De brieven uit Brussel lijken soms enkel haatmail voor Vlaanderen.’ Dat was snel.

Ik dacht dat we voor snelle opinies ergens anders moest zijn en niet bij Apache. Ik heb me blijkbaar zwaar vergist.

Op dit ogenblik is nog niet eens één derde van de brieven gepubliceerd en Apache haalt al het zware geschut boven.

Nieuwe Belgen vs Oude Vlamingen

Men schrijft dat deze brieven een ‘poging zijn om clichés te ontkrachten’. Dit is een loopje nemen met de waarheid. Ik citeer mezelf uit De Morgen: ‘Met deze brieven wil ik dat negatieve beeld ontkrachten en de lezer meer inzicht bieden in Brusselse jongeren.’ Het wordt erger als Apache begint over ‘clichés over nieuwe Belgen te doorbreken’ en ‘herhalen clichés over oude Vlamingen’. Nergens heb ik het over ‘nieuwe Belgen’ noch ‘oude Vlamingen’. Het is geen toeval dat ze deze concepten bovenhalen bij Apache want wat verder hebben ze het over ‘integratiedebat’, ‘multiculturalisme’ enz. Wat heeft dit in godsnaam te maken met Brieven uit Brussel? Nogmaals de brieven gaan over Brusselse jongeren.

Vervolgens klaagt de auteur over een ‘wij/zij-tegenstelling’ die hij zelf creëert. En het wordt nog gekker als hij beweert dat de brieven van ‘de nieuwe Belgen’ op ‘haatmails voor Vlaanderen’ lijken. ‘Stijl’ denken ze dan misschien bij Apache maar dit is een zware beschuldiging naar de auteurs van de stukken. De jongeren vertellen vanuit hun eigen verhalen over bepaalde ervaringen waar inderdaad heel wat vooroordelen en stereotypes boven komen. Stereotypes die bestaan en bij Apache zou men beter dankbaar zijn dat deze jongeren ze bespreekbaar maken, in plaats van de jongeren ervan te beschuldigen dat ze haat prediken. Ter illustratie: de laatste woorden van de eerste brief luiden: ‘Misschien is dat het grootste probleem. We kijken allemaal naar de realiteit alleen vanuit onze eigen  bril.’

Als u dacht dat ze bij Apache, waar men ‘kwaliteitsjournalistiek’ hoog in het vaandel draagt, het hierbij zouden laten, dan moet ik u ontgoochelen. De auteur is duidelijk in wat hij gelezen heeft (als hij de brieven werkelijk heeft gelezen, zo dadelijk meer) want hij schrijft: ‘Misschien zijn het allemaal rotslechte schrijvers.’ En hierna volgt: ‘Clichés zijn ten slotte het wezenskenmerk van een belabberd schrijverschap.’. Hij besluit dan de jongeren met rust te laten want zijn inspiratie aan beledigingen is even op en hij richt zijn pijlen dan maar naar De Morgen, want die ‘heeft een reputatie als het gaat over ongelukkige pogingen om deze mensen een zetje in de rug te geven.’ Hiervoor haalt de auteur twee argumenten naar boven. De eerste keer dat hij bewijzen bovenhaalt. Eindelijk, denk ik dan. De eerste zaak is blijkbaar een fotoreportage in De Morgen en de tweede een brief ‘waarin een Marokkaanse holebi haar gedachten op een rijtje zet. Die had werkelijk niemand zien aankomen.’

De Marokkaanse holebi

Ik moet de auteur voor een keer gelijk geven want inderdaad ‘die had werkelijk niemand zien komen’ omdat die brief er nooit is geweest. Een brief geschreven door een blank meisje met een toch wel redelijk Vlaamse naam, bestempelt de auteur als een ‘Marokkaanse’. Zo goed heeft hij de brieven blijkbaar gelezen. Nadat ik de redactie van Apache hierover op de hoogte bracht (dat deze onjuiste informatie was, zoals andere onwaarheden in zijn stuk, ook aan het oog van de redactie ontsnapt – toevallig of niet?) voegde de auteur de volgende noot toe: ‘Correctie: er staat een pijnlijke fout in dit artikel. De ‘Marokkaanse holebi’ waarvan sprake is van Belgische origine. ‘Ik was elf jaar toen ik voor het eerst een meisje kuste. Ze was van Marokkaanse origine’, schrijft ze slechts aan het begin. Het getuigt van een zekere vooringenomenheid van mij om dat niet helder te kunnen lezen.’

‘Een zekere vooringenomenheid’? Is dit een grap? Op het moment van publicatie op 10/01 zijn 2 van de 4 gepubliceerde brieven geschreven door blanke Vlamingen terwijl de titel van het artikel van Apache luidt: ”Brieven uit Brussel: Nieuwe Belgen schrijven oude Vlamingen”. Is dit de onderzoeksjournalistiek van Apache? Een onderzoeksjournalistiek waarvoor men dan ook nog moet betalen? Neen, dank u.

‘Alternatieve’ media en onderzoeksjournalistiek

Die ‘Brieven uit Brussel’ zijn vooral het zoveelste bewijs van een volkomen vastgelopen integratiedebat’, gaat de auteur verder. Aan een reeks brieven door Brusselse jongeren koppelt Apache het ‘integratiedebat’. Dat ze maar 3 van de 20 stukken hebben gelezen is voor hen voldoende. Dat bijna de helft van de jongeren blanke Belgen zijn willen ze niet weten. Neen, het moet gaan over ‘nieuwe Belgen’.

‘Eigenlijk hadden we nu zover moeten zijn dat Brusselse jongeren over alle mogelijke onderwerpen meepraten.’ De jongeren worden vrij gelaten om te praten waarover ze willen. Als de auteur enig onderzoek had gedaan, dan had hij op mijn blog ondertussen 6 brieven uit de reeks kunnen lezen. Hij had het laatste stuk kunnen lezen waarin een meisje met een hoofddoek schrijft over de daklozen in Brussel. Als de auteur de tijd had genomen om iets meer brieven uit de reeks te lezen dan had hij ook gelezen over werken met jongeren, over onderwijs, gelijke kansen, racisme enz. De auteur en de redactie van Apache hebben dit niet nodig geacht.

Het niveau van de ‘professionele journalisten’ bij Apache durf ik sterk in vraag te stellen, niet alleen omdat ze een stuk publiceren van een dergelijk beschamend niveau. Zelfs de basisregels van journalistiek kent men niet bij Apache. Het beeld dat ze bij de opinie van Casteels gebruiken komt van mijn blog. Tot mijn verbazing zag ik  geen verwijzing naar mijn blog noch naar mijn copyright. Dit hebben ze pas rechtgezet nadat ik ze erover aansprak. Voor een website gerund door professionals toch wel amateuristisch.

Ik heb deze zaak uitvoerig aan bod laten komen omdat ik het onaanvaardbaar vind dat men dergelijke onwaarheden en beledigingen schrijft over jongeren die de moed hebben om in de pen te kruipen en hun schrijfsels en zieleroersels met de wereld te delen om zo iets positiefs te kunnen bijdragen. Bovendien is dit het zoveelste voorbeeld dat duidelijk toont hoe miserabel het niveau is van wat men ‘alternatieve’ media noemt. Het wordt tijd dat ze de eigen werking kritisch in vraag stellen en kiezen voor meer professionalisme of er gewoon mee stoppen, want dit is bedroevend. Het is ook oneerlijk dat ze misbruik maken van het label ‘alternatieve’ media terwijl hun berichtgeving zelfs het niveau van de mainstream media niet haalt. Wie deze media hoog aanslaat moet hier maar eens goed over nadenken. De lezer en de (toekomstige) abonnee van Apache moet zelfs twee keer nadenken.

Bleri Lleshi is politiek filosoof

https://blerilleshi.wordpress.com/

https://www.facebook.com/Bleri.Lleshi

@blerilleshi

Alles over de reeks Brieven uit Brussel

https://blerilleshi.wordpress.com/tag/brieven-uit-brussel/

14 thoughts on “Apache: professionals in onjuiste berichtgeving

 1. Bleri,
  Je post en schrijft over Apache vanzelfsprekend wat je zelf wil.
  Het zou wel correct zijn mocht je aangeven dat we de fout over de ‘Marokkaanse holebi’ onmiddellijk hebben gecorrigeerd, dat in het stuk wel een vermelding stond en staat naar je blog en intussen ook bij de foto.
  Ik begrijp best dat je boos bent omdat je een mooi initiatief onterecht bejegend vind. Dat je het opneemt voor de jongeren die je door ons onterecht bejegend vindt, siert je ook. Maar ik blijf er bij, en ik heb het je ook al proberen uit te leggen, dat veel met je lezing van het stuk te maken heeft.
  Ik heb intussen begrepen dat je mening niet zal veranderen, maar als je op basis ven één opiniestuk het initiatief Apache integraal afschiet, dan doe je in een wel zeer overtreffende trap wat je het opiniestuk verwijt.

 2. Ik blijf correct. Want beide correcties heb ik in het stuk hierboven vermeld als je goed hebt gelezen.
  Over de ‘Marokkaanse holebi’ ‘Nadat ik de redactie van Apache hierover op de hoogte bracht (dat deze onjuiste informatie was, zoals andere onwaarheden in zijn stuk, ook aan het oog van de redactie ontsnapt – toevallig of niet?) voegde de auteur de volgende noot toe:’

  Over de foto ‘Het beeld dat ze bij de opinie van Casteels gebruiken komt van mijn blog. Tot mijn verbazing zag ik geen verwijzing naar mijn blog noch naar mijn copyright. Dit hebben ze pas rechtgezet nadat ik ze erover aansprak.’

 3. Ik zit nog met wat anders bezig, maar op het eerste zicht dezelfde patronen als altijd. Apache laat zelfzuchtige egoïstische bullies aan het woord, en die hebben altijd dezelfde schema’s: leugens, halve waarheden, bedrog, karikaturen, en verdraaiïngen van uitspraken. Ik zag het de afgelopen weken gebeuren met de paus, met Guy Verhofstadt … Met Moslims zie ik het constant gebeuren. Het is een vorm van psychologische immaturiteit en van vastgelopen zitten in een onvolwassen stadium en er niet meer uit geraken ook. Racisme is hetzelfde als pesterijen. Het eerste wat je dan ook moet doen, is grenzen stellen, en besnuffel voor het overige de website van ISW Limits eens. Ik heb hier ook een boek van die mensen, en ook daarin staat dat je grenzen moet stellen. Maar het is toch wel belangrijk om dat op een bekwame manier te doen en vooral te vermijden dat het onevenwicht naar de andere kant overslaat. Ik zal zien wat ik nog kan doen. Maar niet alleen Apache heeft een probleem. De Morgen heeft wel die brieven van die jonge Brusselaars gepubliceerd, maar daarnaast is De Morgen meestal in hetzelfde bedje ziek als alle andere media. Media willen verkopen, en het beest in de mens verkoopt nu eenmaal veel beter dan kwaliteit.

 4. Een les in journalisme. Dat de journalisten bij de mainstream media onder druk staan is bekend. Journalisten bij Apache en dergelijke media hebben de luxe om hun tijd te nemen. Maar… ze doen het niet. Onbegrijpelijk.

 5. Bleri, ik bewonder je omdat je steeds vurig jouw standpunten verdedigt. Maar het valt me meer en meer op dat dit gepaard gaat met een Calimerocomplex. Je bent zo overtuigd van je gelijk dat je weinig kritiek kan verdragen.

  Toegegeven, Casteels lijkt z’n stuk over de brieven wat te vlug geschreven te hebben. Maar soms is het wel raak. Bovendien staat ook nergens dat hij de brieven een slecht initiatief vindt. Hij had er alleen meer van verwacht.

  De manier waarop jij dit ene opiniestuk aangrijpt om Apache zwart te maken stuit mij erg tegen de borst. Als abonnee van Apache weet ik dat deze journalisten wel degelijk kwaliteitsjournalistiek afleveren. De voorbeelden zijn te talrijk om op te noemen. Het laatste artikel vandaag bijvoorbeeld (over de connecties tussen PS en N-VA op de Antwerpse vastgoedmarkt) zal je zeker en vast kunnen bekoren.

  Jammer dat jij min of meer dezelfde fout maakte als Casteels en je oordeel veel te snel klaar had. Maar zoals gezegd, dat ligt waarschijnlijk in je aard. Desalniettemin beveel ik je een abonnement op Apache van harte aan. Laat je inspireren, zet je oogkleppen af en zoek de echte discussies op. Want nu krijg ik het gevoel dat je even goed meedraait in een polariserend wij-zij verhaal. En dat uiteindelijk komt niemand ten goede.

 6. Pingback: Vlaming zijn = destructief zijn | Edith Legrand

 7. Het was me het dagje weer! Zum kotzen, het beestachtige gedrag van politici en sommige opiniemakers en journalisten. De jongen, die op Apache de Brusselse brievenschrijvers beledigt en wat de macho uithangt, blijkt nog maar 23 jaar te zijn. Dat zal het probleem wel zijn, te weinig levenservaring.

  http://edithlegrand.com/?p=4289

 8. Aangezien ik weiger me te registreren bij Apache, kan ik er geen reactie achterlaten. Volgens mij wordt de blog van Bleri ook meer gelezen dan de website van Apache, dus ik richt mij hier tot Peter Casteels, de schrijver van het barslechte artikel waarover Bleri hier spreekt. Als ik zo vrij mag zijn, Bleri:

  Beste meneer Casteels,

  Ik heb zelf de tweede brief uit Brussel geschreven en voel me daarom persoonlijk aangesproken.

  Ik weet niet of u het kader van deze brieven goed begrepen had vooraleer u besloot hierover te berichten, maar de bedoeling ervan was dat tien Brusselse jongeren, van gelijk welke afkomst dan ook, vertellen over hun dagelijkse ervaringen, hun leven, hun verhaal vertelden. De Europese crisis, de situatie in Syrië, de uitspraken van de koning en alle andere zaken die u aanhaalt, hebben hier dus weinig mee te maken. Wat niet wil zeggen dat wij hierover geen mening hebben.

  Voorts noemt u ons “rotslechte schrijvers”. Vrij triest, zeker omdat ik u zelf op enkele fouten kan betrappen (kent u de dan/als-regel, meneer Casteels?). Belabberde schrijvers omdat wij clichés aanhalen? Uiteraard zijn het clichés! Geen enkel woord uit mijn artikel is gelogen: ik krijg nu eenmaal dagelijks met clichés te maken. Ben ik dan een belabberd schrijver? Of neemt u aanstoot aan onze scherpe pen?

  Voelt u zich persoonlijk aangevallen omdat u denkt dat ik het over alle Vlamingen heb in mijn brief? Vond u mijn brief dan echt een haatmail? Kon u er niet mee lachen? U heeft de spot, satire en ironie toch wel begrepen, vermoed ik? Trouwens, als u tussen de lijnen kan lezen, weet u dat ik met deze brief alleen maar wou zeggen dat ik mij gewoon Belg voel en dat ik daarom altijd opnieuw sta te kijken van de vreemde vragen die ik krijg. Bovendien zou ik het appreciëren als u, wanneer u mij citeert, dit correct doet. Nergens heb ik gezegd dat de “domste vragen ooit” van Vlamingen kwamen. Misbruik mijn brief niet om uw artikel kracht bij te zetten. Ik durf bovendien te menen dat de geciteerde fragmenten uit uw artikel, de beste fragmenten waren. Bijgevolg kan ik begrijpen dat u onze quotes gebruikt heeft. Dank daarvoor. Alleen maar meer bekendheid.

  De bedoeling van mijn brief was inderdaad om de clichés te doorbreken. De clichés die bestaan over “onze mensen”. (trouwens
  heel lelijk om zo te verwijzen naar de schrijvers van de brieven uit Brussel, “deze mensen”, alsof wij allemaal uit hetzelfde hokje komen. Doet u misschien graag aan hokjesdenken?). Ik wou laten zien hoe absurd de clichés wel zijn.Uw artikel heeft dit allemaal teniet gedaan.

  En de situatie in Syrië: ik vind het triestig. Erg triestig. Als u mijn artikel volledig gelezen heeft, weet u trouwens ook dat ik Grieks bloed heb. Mijn familie in Griekenland zit volop in de crisis. Dat vind ik ook erg triestig.

  U wou toch weten wat ik ervan dacht? Bent u nu blij?

  Vriendelijke groeten,

  Danira Boukhriss Terkessidis (dat ook nog: als u het over mij heeft, kan u tenminste wel mijn achternaam juist weergeven. Die is niet alleen Terkessidis, luierik).

 9. Pingback: Haatmail voor Vlaanderen « Beaucrise

 10. Bleri,

  ik deel uw ergernis over het opiniestuk van Peter Casteels. Zo gaat het nu eenmaal met opiniestukken: soms zijn ze stevig, soms zijn ze bagger. Ik betrap mezelf erop dat de stukken die mijn eigen mening onder woorden brengen, vaker bij de eerste soort horen, dat is menselijk zelfbedrog. De stukken van Peter Casteels verkondigen zelden mijn mening, enkele keren heb ik op mijn blog uitgelegd waarom Casteels in mijn ogen de bal compleet mis sloeg.

  Dat doet u ook. Jammer genoeg tackelt u met twee voeten vooruit en haalt u in een eerste instantie het waardevolle initiatief Apache onderuit en even later zowaar ‘alle alternatieve media.’ Op basis van één of enkele (opinie)stukken? Kind en badwater? U bent boos en heeft recht op die boosheid. U heeft die boosheid geventileerd, en zoals gebeurlijk strandt dat in een ongenuanceerd stuk dat zwaarder rond zich heen schopt dan – dat hoop ik – de bedoeling is.

  Ik had me door uw tackle aangevallen kunnen voelen. Vanaf vandaag zal ik immers elke vrijdag een stukje voor Apache schrijven. (Niet als professional, ik word immers niet vergoed. Evenmin als journalist, ik schrijf immers columns.) Ik doe dit omdat initiatieven zoals Apache, net zoals uw talloze initiatieven, een bestaansreden en zelfs een noodzaak hebben in onze samenleving.

  Ik hoef het daarvoor gelukkig niet eens te zijn met alles wat Peter Casteels schrijft, en ik ben er van overtuigd dat de redactie van Apache in de toekomst niet steeds mijn mening zal delen. Ik vind het wel jammer dat u in dit stuk mijn bijdrage en die van vele andere de grond in boort o.b.v., tja, van wat eigenlijk? Woede? Woede, dat hoort u te weten, is een slechte raadgever.

 11. Herman,
  Ik heb niet de neiging om te reageren op de reacties, maar gezien je deel van Apache wordt (en tuurlijk wordt je niet betaald dat is bij deze één van de kritieken op de werking van ‘alternatieve’ media) twee woordjes.
  Je zegt dat je ‘mijn ergerins deelt’ om nadien een hele betoog te houden om zogezegd mij te overtuigen dat ik ‘woedend’ ben?
  Ik ken je niet, heb dan ook nooit van je columns gelezen, maar ik hoop dat je in columns schrijven iets beter bent dan in de psychologische onzin die je hier neerpent.
  Ik heb deze keer een uitzondering gemaakt en toch je reactie gepubliceerd, maar volgende keer graag iets over de inhoud van mijn artikel.
  Dank

  • Okee. Lees dan paragraaf 2 van mijn reactie opnieuw. Dat is mijn reactie op uw artikel, met vraag: waarom zijn alternatieve media in uw ogen ‘miserabel’? Op welke criteria is dit gebaseerd? Op enkele stukken die u niet bevallen of omdat ze globaal ondermaats zijn?

   Ik hoopte dat uw gemene reactie uit woede was geschreven. Vandaar het vraagteken. Als dit niet het geval is, hoop ik van uw hand daar ooit een opiniestuk over te lezen. Ik vind uw stukken globaal genomen sterk geschreven, in tegenstelling tot uw reacties.

   En mag het een troost wezen: ik vond het betreffende stuk van Peter Casteels even ondermaats als u.

 12. Brusselse jongeren hun verhaal aanhoren, das iets waar je voor bij die jongeren moet zijn. t’zelfde met Antwerpse jongeren hier in Antwerpen. U weet het of u weet het niet, er gaan meer cliché’s de ronde dan inhoudelijke feiten en ware verhalen. Ik ben een vlaamse Antwerpenaar met dat verschil dat ik qua mensen en cultuur verder kijk dan mijn neus lang is ….. dat is op zich al een heel verschil met jan modaal. Het is net jan modaal die heel makkelijk clichés overneemt en die zich eigen maakt om ze als’t hem past verder te vertellen aan Man Jodaal. Wat ik hoor zijn de meest belachelijke dingen. Ik hoef me er persoonlijk niet over te schamen om hier te vertellen hoe vervelend ik het vond op oudejaarsovond dat enkele naaste en aangetrouwde familieleden plots op een veralgemeende wijze zich zeer negatief begonnen uit te laten op héél de alochtone gemeenschap. Mijn culturele bewustwording mag er dan zeer lang over gedaan hebben om persoonlijk nooit en nergens meteen iedereen over dezelfde kam te scheren, ik heb hen meteen met z’n allen laten weten ; ” racistisch vlaanderen is weer bezig” wat een larie.Daar worden ze meestal stil van en niets anders. Deze repliek geef ik meer en meer om clichépraat met z’n eigen leegte te confronteren. Het feit dat Bleri Lleshi er een bundel van maakt en deze publiceert is een nobel feit. Deze jongeren schrijven sterk omdat het uit hart en ziel komt. Het mag dan ook gezegd worden. Heel deze aktie zou kunnen aanzien worden als een sensibilisering wat de inhoudelijkheid en het potentieel betreft van deze jongeren. Dat er dan zo’n artikel vol vooroordelen ontstaat in Apache is niks om van te schrikken. t’is journalistiek die geen inhoud aan clichés toevoegt, noch de noodzaak en deugden aanvoelt van brieven uit Brussel. Voor nieuws over cultuur en begrip voor jongeren hoeven we blijkbaar niet bij die schrijver van Apache zijn. Het feit dat Apache niet echt z’n verantwoordelijkheid opneemt op de journalistieke foute benadering lijkt me al even onprofessioneel als een vooroordeel juist kan zijn, tenzij het helemaal geen journalistiek is.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s