Home

Het Europees Vakverbond (EVV) heeft opgeroepen om op 14 november een Europese actiedag te organiseren, gericht tegen de bezuinigingskoers in Europa, voor werk en solidariteit.

Verschillende vakbonden vooral in Zuid-Europese landen Griekeland, Spanje, Italie en Portugal hebben positief gereageerd en zullen mee staken. In België hebben een aantal van de vakbonden voor ‘gerichte lokale akties’ gekozen.

Volgens de Brusselse politiek filosoof en activist Bleri Lleshi is dit een gemiste kans. België wordt dagelijks geconfronteerd met de crisis, zie bijvoorbeeld Ford Genk, Philips Turnhout en de grote besparingen die op komst zijn. Bovendien blijft Brussel als de hoofdstad van Europa een symbolische plek en het is de verantwoordelijkheid van de Belgische vakbonden om hun stem te laten daar waar hun hoofdkwartieren staan.

Als Brusselaar en Europese burger die bezorgd is over de toekomst van zijn stad en Europaschreef hij een pamflet dat in veertien talen verscheen op zijn blog en circuleert op verschillende andere websites en blogs overal in Europa. ‘Europa zit in een diepe crisis en de Europese politici blijven trouw aan het neoliberale beleid terwijl alleen een sociaal en solidair Europa een toekomst heeft.’, schrijft Lleshi.

Hij opent het pamflet met Brussel, zijn stad en tegelijk het hart van Europa. De Brusselse realiteit lijkt op die in de rest van Europa. Eén op drie Brusselaars leeft in armoede. De werkloosheid is hoger dan 20% en in verschillende wijken loopt de jongerenwerkloosheid op tot 50%. Zelfs in haar hart is Europa ziek en zwak.’

Lleshi presenteert heel wat gloeind rode cijfers die aantonen dat de crisis steeds dieper wordt en waarschuwt dat we niet mogen vergeten dat achter deze cijfers een menselijke realiteit zit. ‘Gezien de feiten, de cijfers en de realiteit in Europa is actie niet alleen nodig, het is een verantwoordelijkheid die we dringend moeten opnemen voor de mensen nu en voor de toekomstige generaties. De vakbonden moeten opstaan en daadwerkelijk laten zien dat ze de huidige sociale afbraak niet langer aanvaarden.’

Volgens Lleshi moeten de vakbonden, allerlei bewegingen en actiegroepen die deelnemen aan de actiedag van 14 november solidair zijn met elkaar en samenwerken. ‘De strijd tegen het asociale en neoliberale beleid op nationaal en internationaal (Europees) niveau kan alleen in eenheid gevoerd worden om enige kans te hebben op slagen.’

Lleshi verwijst naar de verantwoordelijkheid van de vakbonden in het besluit van zijn pamflet. ‘Het is aan de vakbonden om solidair te zijn, zich te verenigen en hun stem te laten horen doorheen heel Europa op 14 november. De crisis en de gevolgen daarvan voelen we dagelijks. Laat voor één dag de stem van de werknemers, van verzet, en voor een sociaal en solidair Europa krachtig weerklinken.’

Het pamflet ‘Alleen een sociaal en solidair Europa heeft een toekomst’

https://blerilleshi.wordpress.com/2012/10/31/alleen-een-sociaal-en-solidair-europa-heeft-een-toekomst

Het pamflet in 13 andere talen: Frans, Engels, Duits, Italiaans, Spaans, Grieks, Turks, Portugees, Albanees, Hongaars, Arabisch, Rusissch en Pools

https://blerilleshi.wordpress.com/tag/14n

https://www.facebook.com/Bleri.Lleshi

Twitter @blerilleshi

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s