Home

Wat zijn de verbanden tussen het kapitalisme en de crisis en wat is de impact van het kapitalisme op de mens? Aan het woord een psychologe en een econoom.

>>__AANLEIDING__<<
Tijdens de ontmoetingen van Other Voices geven we het woord aan interessante en inspirerende sprekers over een bepaald thema. In de media of de grote debatten komen telkens weer dezelfde mensen aan het woord. Het is geen toeval dat deze mensen weinig representatief zijn en meestal gaat het om een zeer kleine, vooral mannelijke elite. Wij gaan anders te werk.

We bieden een podium aan een zeer diverse groep sprekers. In de eerste reeks ontmoetingen, die doorgaan tussen november 2012 en mei 2013, nodigen we tien gastsprekers uit. De meerderheid van hen heeft een migratieachtergrond, voor de helft zijn het vrouwen en ze komen uit de academische wereld, het middenveld, de sociaal artistieke wereld… Wat ze gemeen hebben zijn hun engagement en hun activisme.>>_KAPITALISME_IS/IN_CRISIS: KRITIEK_ &_ ALTERNATIEVEN_<<Het thema van de tweede ontmoeting is Kapitalisme is/in crisis: kritiek en alternatieven.

Het is crisis en het zijn harde tijden. Tijden die nu al een aantal decennia gedomineerd worden door een doorgedreven kapitalisme ten voordele van een kleine groep in onze samenleving. De problemen zijn enorm en ze zullen niet opgelost raken zolang het kapitalistisch systeem stand houdt. Het is een systeem dat constant crisissen genereert. Crisissen die leiden tot meer ongelijkheid, uitsluiting en armoede. Crisissen die inherent zijn aan het kapitalisme, zoals Karl Marx lang geleden voorspelde.

Behalve crisissen op sociaal, economisch en politiek vlak hebben we ook te maken met een crisis van de mens zelf. Eén van de fundamenten van het kapitalistische systeem is het individualisme. Hoe langer het kapitalisme domineert, hoe meer egoïstisch dit individualisme wordt. Het is elk voor zichzelf.

Een andere hoeksteen van het kapitalisme is dat we in competitie gaan met elkaar om te overleven of om –zogezegd- het beste uit onszelf te halen. Competitie is niet alleen essentieel voor de markt, het is ook een regelaar geworden voor de samenleving. Binnen het neoliberale kapitalistische systeem moeten de sociale processen overeenstemmen met de werking van de markt. Op die manier domineert het kapitalisme ons leven in alle mogelijke domeinen: onderwijs, werk, relatie…

Tijdens deze ontmoeting zoeken we naar de verbanden tussen het kapitalisme, de crisis en de impact op de mens.

Eerst volgt een kritiek op het kapitalisme. Kritiek dat niet louter op socio-economische aspecten focust maar ook op persoonlijke en menselijke relaties. Een kijk vanuit de psychologie en systeemtheorie op de invloed van het kapitalisme op de mens. Birsen Taspinar werkt al jaren als psychologe en systeemtherapeute. De invloed van het kapitalisme op de mens is haar bekend niet alleen van de boeken, maar ook uit de praktijk.

In zijn bijdrage maakt Nick Deschacht een balans op van de economische crisis die de wereld reeds vijf jaar in zijn greep houdt. Nu de klassieke stromingen in de economische wetenschap in sneltempo hun geloofwaardigheid verliezen, is er nood aan een grondigere analyse. Een aantal basisvragen moet opnieuw gesteld: ‘Wat is het kapitalisme eigenlijk?’, ‘Waarom leidt het tot crisis?’, en ‘Wat is de waarde van de socialistische economische theorie?”. Vanuit die vragen gaat Deschacht op zoek naar alternatieven en naar mogelijke aanzetten tot een grondige structuurhervorming van het huidige systeem.

De inleiding wordt verzorgd door Bleri Lleshi. Daarna is het woord aan de sprekers. Elk van hen krijgt 30 minuten. Nadien volgt een open discussie met het publiek.

>>__DE GASTEN__ & MODERATOR_<<

Birsen Taspinar, psychologe en systeemtherapeute

Nick Deschacht, econoom en docent aan de HUB

Bleri Lleshi, politiek filosoof

19.30 – Inleiding door Bleri Lleshi
19.50 – Birsen Taspinar
20.20 – Nick Deschacht
20.50 – Pauze
21.00 – Discussie met het publiek
22.00 – Einde

Praktisch
Datum en uur: donderdag 6 december 2012 om 19.30
Locatie: La Tentation, Laekensestraat 28, 1000 Brussel
Toegang: vrije bijdrage
U inschrijven kan via ovbrussels@gmail.com

One thought on “‘Kapitalisme is/in crisis: kritiek en alternatieven’ met Birsen Taspinar & Nick Deschacht

  1. Pingback: Openbare Bank » Kapitalisme is/in crisis

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s