Home

PVDA+/PTB+ heeft voor de verrassing gezorgd bij de verkiezingen zondag. De score is indrukwekkend. In totaal 52 verkozenen. Na dertig jaar hebben ze twee verkozenen in Brussel. In belangrijke Waalse steden zoals Luik, Bergen en Charleroi komen ze in de gemeenteraad. In Zelzate, Genk en Antwerpen halen ze knappe scores.

In Antwerpen halen ze 8% van de stemmen en vier gemeentraadsleden. Evenveel als Groen! en het dubbele van Open VLD. In de districtsraden van Antwerpen halen ze 17 zetels en ze behalen zelfs twee provincieraadsleden. Peter Mertens haalt 8823 voorkeurstemmen. Alleen De Wever, Janssens en Dewinter gaan hem voor.

‘Dat we acht procent zouden halen, overtreft ook mijn stoutste verwachtingen’ zei Mertens in DS (15/10). Dat PVDA+ de verrassing zou worden bij deze verkiezingen had ik -en ik was niet de enige- al voorspeld op Knack.be vorige zaterdag (13/10).

Sinds Peter Mertens voorzitter is geworden (2008), werd de partij vernieuwd. Jonger, dynamischer en met aandacht voor verschillende thema’s en groepen in de samenleving.

Voor een kleine partij heeft de PVDA+ een stevige studiedienst kunnen uitbouwen, terwijl andere en grotere partijen hun studiediensten net hebben afgebouwd. Tom De Meester (energie) en Marco Van Hees (fiscaliteit) zijn belangrijke stemmen in het debat en komen vaak in de media. Het boek ‘Hoe durven ze?’ van Mertens heeft ook meer openingen gecreëerd. Die openingen had de PVDA+ nodig om de mensen haar boodschap over te brengen: ‘Eerst de mensen, niet de winst’, en te pleiten voor een sociaal en solidair beleid.

Die boodschap is overgekomen en de mensen weten nu dat er een alternatief bestaat. PVDA+ heeft veel energie gestoken in deze verkiezingen en is vooral bij de mensen zelf langs geweest. Zoals we weten ging in Antwerpen alle aandacht naar De Wever en Janssens. De mainstream media kozen ervoor om Mertens niet uit te nodigen naar de kopstukkendebatten. En als de media toch over PVDA+ schrijven of praten, dan blijven ze berichten over de ‘extreemlinkse PVDA’. Andere opiniemakers of politici kunnen niet nalaten om in clichés te hervallen, zoals Yves Desmet (DM 15/10) die Mertens en diens partij in deze krant maoïsten noemde.

Als je het programma van PVDA+ leest en naar Mertens luistert, dan gaat het hier over een linkse partij. Niet meer, niet minder.

Dat de PVDA+ zoveel stemmen behaalt in Antwerpen toont aan dat er nood is aan een links alternatief. In deze tijden van crisis zijn de socio-economische problemen van de mensen toegenomen. Problemen die vragen om een sociaal beleid. Terwijl het stadsbestuur en de meeste partijen deze problemen negeren heeft de PVDA+ ze hoog op de agenda staan. Betaalbaar wonen, betaalbare gezondheidszorg en goed en gratis onderwijs zijn haar eerste prioriteiten.

Er is nog een tweede reden. Vele Antwerpenaren zijn het rechtse beleid van Janssens beu. Als Bart De Wever zegt dat Janssens met zijn huidig discours op zíjn terrein zit dan heeft hij gelijk. Zoals Filip Dewinter gelijk heeft als hij De Wever hetzelfde verwijt. Om meer stemmen te winnen heeft N-VA zich het discours, een deel van de kandidaten en een groot deel van kiezers van het Vlaams Belang eigen gemaakt. Zonder die stemmen zou De Wever nooit vekozen worden als burgemeester.

Behalve haar trouwe achterban heeft de PVDA+ ook heel wat mensen kunnen overtuigen die het beleid van Janssens te rechts vonden. Exacte cijfers zijn er nog niet, maar het is overduidelijk dat heel wat mensen van de migrantengemeenschap op PVDA hebben gestemd. In Borgerhout haalt de PVDA+ 17% van de stemmen. Zohra Othman van PVDA was hier de kandidaat met de meeste voorkeursstemmen. De PVDA+ erkent dat deze gemeenschap behalve met zorgwekkende armoede ook wordt geconfronteerd met racisme en discriminatie. PVDA+ is ook duidelijk tegen het hoofddoekenverbod. Een verbod dat Janssens stemmen heeft gekost. Ook vermeldenswaardig, twee van de vier verkozenen van PVDA+ in Antwerpen hebben een migrantenachtergrond.

Mertens maakte al de belofte om de volgende zes jaar oppositie te voeren tegen het asociaal en neoliberaal beleid van De Wever en verder aan een sociaal en links alternatief te bouwen. Hopelijk wordt hij hierin gevolgd door Groen! maar ook Rood en andere progressieve bewegingen. Als we kijken naar het eerste nieuws over de gevormde coalities, zal een sterke linkse oppositie boordnodig zijn, en niet alleen in Antwerpen.

Bleri Lleshi is politiek filosoof

Uit De Morgen 15/10

https://blerilleshi.wordpress.com

https://www.facebook.com/Bleri.Lleshi

Twitter @blerilleshi

2 thoughts on “Links alternatief

  1. De vernieuwing, verjonging van PVDA+ werpt zijn vruchten af! Mijn hart en bloeddruk hebben zondag namiddag een paar serieuze sprongen gemaakt 😉

  2. Dit verkiezingsresultaat is dubbel.

    Het is enerzijds onmiskenbaar een stap vooruit voor links in België. Anderzijds mogen we niet vergeten dat enorme kansen zijn verloren gegaan door de weigering om front te vormen, om aan één zeel te trekken. In Sint-Gillis haalden PVDA en GAUCHES COMMUNES samen 7,5%, goed voor twee zetels. Jammer genoeg waren er twee lijsten die de buit mooi verdeelden. Rersultaat: 0 zetels:(

    In Gent zou het voorstel van ROOD! (Kartellijst PVDA – ROOD! met Tom De Meester als lijsttrekker) een verkozene hebben gehaald, mogelijk twee. Jammer genoeg is Tom De Meester nooit aan tafel komen zitten. Onbegrijpelijk. Campagnes kosten veel energie. Ik ga niet zeggen dat deze energie nu helemaal verloren is, maar ze had toch veel beter kunnen worden aangewend. Dat behoort een specialist toch te weten.

    Hoeveel zetels zou een consequent links front hebben behaald in Luik, Brussel, Brugge (waarom niet?), Antwerpen, Leuven, Aalst, Knokke, Everywhere? En hoe zou de linker zijde deze zetels kunnen gebruiken om dit wankele systeem een finale duw te geven en met iets nieuws te beginnen?

    Deze vragen zouden ons dichter bij elkaar moeten brengen zodat we in 2014 het enorme potentieel, dat links overduidelijk heeft, ten volle beginnen te verzilveren.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s