Home

‘If you don’t stand for something you will fall for anything’ – Malcom X
Een avond over politiek en activisme, de banden tussen de twee en waarom we in actie moeten komen.

>>__AANLEIDING__<<
Tijdens de ontmoetingen van Other Voices geven we het woord aan interessante en inspirerende sprekers over een bepaald thema. In de media of de grote debatten komen telkens weer dezelfde mensen aan het woord. Het is geen toeval dat deze mensen weinig representatief zijn en meestal gaat het om een zeer kleine, vooral mannelijke elite. Wij gaan anders te werk.

We bieden een podium aan een zeer diverse groep sprekers. In de eerste reeks ontmoetingen, die doorgaan tussen november 2012 en mei 2013, nodigen we tien gastsprekers uit. De meerderheid van hen heeft een migratieachtergrond, voor de helft zijn het vrouwen en ze komen uit de academische wereld, het middenveld, de sociaal artistieke wereld… Wat ze gemeen hebben zijn hun engagement en hun activisme.>>_POLITIEK & ACTIVISME_<<Het thema van de eerste ontmoeting is Politiek en Activisme.We zoeken naar de verbanden tussen politiek en activisme aan de hand van de verhalen van twee activisten. Eén in Gent, de andere in Antwerpen. Op het eerste zicht zijn ze met een verschillende strijd bezig, maar we vragen ons af of er niets is wat ze verbindt. Waarom hebben ze de stap naar activisme gezet?
VragenEr zijn nog een aantal belangrijke vragen die we tijdens deze eerste avond aan bod willen laten komen. Namelijk: is politiek alleen voor de politici of ook voor de burgers? Wanneer zijn we met politiek bezig? Als we in de politiek stappen of een lidkaart van een politieke partij aanschaffen?Als de overheid en de beleidsmakers een fout beleid voeren en de verkeerde beslissingen nemen, is het aan ons burgers om in actie te komen en te protesteren. Hoe worden burgers activisten? En waarom zouden burgers en/of middenveldorganisaties tot activisme overgaan?

Inhoud spreekbeurten

‘In een steeds meer rechts en neoliberaal wordende samenleving is verandering noodzakelijk. Verontwaardiging is hierbij een eerste stap naar een meer menselijkere samenleving. Niettemin is verzet nodig om concrete verbetering te brengen. Samira Azabar – vormingswerkster, sociologe en activiste – vertelt over wat haar beweegt en tot actie aanzet binnen de huidige maatschappelijke context.’

Dominique Willaert – medewerker van Victoria Deluxe – komt vertellen over zijn parcours van arbeiderszoon tot activist en ook hoe hij samen met een brede ploeg burgers de voorbije jaren heel sterk ingezet hebben op het ontwikkelen van creatief verzet en terechte verontwaardiging. Hij probeert dit toe te lichten aan de hand van heel concrete voorbeelden, maar ook gelinkt aan een bredere analyse. In de uiteenzetting wordt ook stil gestaan bij de bewuste keuze die Victoria Deluxe maakt om als organisatie heel duidelijk te kiezen voor een politiserende maatschappelijke rol.’

De inleiding wordt verzorgd door Bleri Lleshi. Daarna is het woord aan de sprekers. Elk van hen krijgt 30 minuten. Nadien volgt een open discussie met het publiek.

>>__DE GASTEN__ & MODERATOR_<<

Dominique Willaert, artistiek leider Victoria Deluxe en activist betrokken bij verschillende sociale en politieke acties: Dag van het Socialisme, Verontwaardiging, daklozen…

Samira Azabar, sociologe en activiste betrokken bij heel wat sociale en politieke acties BOEH!, Kieskeurig 2012, jongeren…

Bleri Lleshi, politiek filosoof en activist rond migratie en mensenrechten

19.30 – Inleiding door Bleri Lleshi
19.50 – Dominique Willaert
20.20 – Samira Azabar
20.50 – Pauze
21.00 – Discussie met het publiek
22.00 – Einde

Praktisch

Datum en uur: donderdag 8 november 2012 om 19.30
Locatie: La Tentation, Laekensestraat 28, 1000 Brussel
Toegang : entrance : entre vrije bijdrage / voluntary entrance fee / contribution volontaire
Inschrijven via ovbrussels@gmail.com
Organisatie Other Voices & La Tentation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s