Home

In ons artikel ‘Het voorspel van kiezersbedrog’ hebben we, twee Antwerpenaren actief in onze stad, het debat willen openen over de stem van de  Antwerpenaars met een migratieachtergrond. De politici die we benoemd hebben in ons stuk hebben ondertussen gereageerd. We kunnen alleen maar toejuichen dat deze kandidaten in debat willen en durven treden. Jammer genoeg blijven hun reacties oppervlakkig en weinig inhoudelijk.

Aan schepen Güler Turan

In uw weerwoord hebt u het over statistieken[1]: 23% van de jongeren wordt geboren in een kansarm gezin. Schrijnende toestand voor een welvarend land als België. Opmerkelijk is dat u vergeet dat onder andere wij deel uitmaken van die statistieken. U weet wel ‘de verloren generatie’. Die willekeurige verkiezingstour die u trouwens verricht om ervaringen op te doen bij de kansarme jeugd was vroeger onze dagdagelijkse realiteit. U mag ze op straat ‘vinden’, wij komen ze vooral tegen op familie- en vriendenbezoek, in onze eigenste kringen.

Tof dat u met cijfers opkomt als een ware schepen want zeg nu eerlijk 10 miljoen euro is toch een groot bedrag. Maar aan de andere kant zien we meer dan de helft van Belgen met een Marokkaans-Turkse achtergrond in armoede leven. Om hun kinderen dezelfde kansen te gunnen lijkt 10 miljoen euro veel, maar laten we eerlijk zijn, het zijn slechts broodkruimels. Voor het museum MAS, een waar prestigeproject, hadden jullie meer dan 20 miljoen euro over, en bedelden jullie nog eens 50 miljoen euro bij Anciaux. Prioriteiten? Als we kijken naar het middenveld zien we vrijwilligers die al meer hebben gepresteerd onder andere door jarenlange voedselbedelingen (vzw Al Ikram, …), diverse naschoolse activiteiten, bijlessen, gratis doktersbezoeken, … en noem maar op. In de meeste gevallen gesubsidieerd door de eigen gemeenschap. In dit geval doet de geëngageerde Antwerpse (moslim)burger meer dan het Stad. Of is dat jullie bewust beleid om Antwerpse burgers te ‘activeren’?

Misschien is het belangrijk mee te delen hoe het stadsbestuur de strijd tegen armoede voert, vooral kindarmoede. U hoorde wellicht , als schepen van wonen, wel van de Geelhandplaats, waar het plein voor een kost van bijna één miljoen euro werd omgetoverd tot een kleurrijk terrein. Ik zou denken dat kinderen meer gediend zijn met vochtvrije slaapkamers of een eigen studieruimte. Toch zien we vandaag de dag nog sociale wooncomplexen waar de verwarming – tijdens kortere perioden – vaak niet wordt opgezet omdat dat te kostelijk is. Het lijkt wel elke dag ‘dikke truiendag’ voor die jongeren. Of hoeveel sociale huurappartmenten er zijn met 4 kinderen en slechts 2 slaapkamers. Schrijnend dat vandaag de dag gezinnen het zelfs moeten trachten te redden zonder degelijk elektriciteitstoevoer, omdat ze het niet kunnen betalen. Problemen waarmee jullie op ‘t Schoon Verdiep waarschijnlijk niet mee geconfronteerd worden.

Wellicht hebt u ons verder misbegrepen: we zeiden niet dat ‘allochtone’ thema’s niet tot jullie werkterrein behoorden, enkel dat jullie ook daarin blijkbaar niet slagen om een degelijk sociaal beleid te voeren. Het is misleidend van uw collega’s , Karim Bachar en Hicham El Mzairh, die kiezers wijsmaken dat ze  tegen het hoofddoekenverbod zijn terwijl we duidelijk weten wat het Sp.a-standpunt hieromtrent is. We weten ook wat de gevolgen waren in Antwerpen. Weinig meisjes en vrouwen met een hoofddoek voelen zich nog goed. Wij polariseren? De pot verwijt de ketel.

Het is triest dat uw collega, Robert Voorhamme, druk bezig is om als een ware ploegbaas overal containers te plaatsen, voor kleuters welteverstaan, wegens plaatstekort op scholen. Hij had ze blijkbaar niet zien aankomen. En uw collega Monica De Coninck die binnen haar OCMW-periode een ware heksenjacht hield op de meest zwakkeren in onze samenleving. Zelfs NVA was tevreden over haar beleid. Zeg nu zelf: was er dan geen belletje gaan rinkelen?

Mevrouw Turan, fijn dat u denkt dat u met een kopje koffie alle samenlevingsissues binnen de blokken kunt oplossen. Ik zou eerder inzetten op kwaliteitsvolle woningen, kleinere blokken en meer aandacht voor de behoeften en noden van de bewoners. Sta ons toe te zeggen dat u in deze wel erg naïef klinkt. Als de ongelijkheid, racisme, polarisatie en discriminatie in onze Stad niet aangepakt worden, geraakt u met uw kopjes koffie niet ver. Zelfs niet met uw ‘Stralende Glimlach’.

Maryam H’madoun en Samira Azabar

Foto: Samira Azabar

 © Hilde Welffens

Zie ook

https://blerilleshi.wordpress.com/2012/09/11/het-voorspel-van-kiezersbedrog

One thought on “Wat de politici in Antwerpen negeren

  1. Pingback: Tikkende tijdbommen en neo-gastarbeiders « Bleri Lleshi's Blog

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s