Home

Geachte,

Ik schrijf u in verband met uw oproep gelanceerd via Twitter en Facebook eerder deze week. Daarin stelt u voor om geld in te zamelen voor het inhuren van een Albanees om Michelle Martin ‘neer te leggen’. Uw oproep heeft ondertussen heel wat verontwaardigde reacties uitgelokt.

Ik had u eerder willen schrijven maar dezer dagen neem ik examens af aan de Artesis Hogeschool in Antwerpen, uw stad.

Ik heb de afgelopen dagen veel reacties gelezen op uw oproep. Die kunnen simpelweg worden samengevat in drie categorieën. Er zijn mensen die vinden dat wat u zegt niet kan. Anderen kiezen om heel die kwestie te negeren gezien uw ideologische achtergrond. Een derde groep beweert dat we –u inclusief- het recht hebben om alles te zeggen wat we willen. Gedaan met dat politiek correct geklets. Bij deze drie simplistische categorieën reken ik niet de mensen die het volmondig eens zijn met u. U liegt niet als u beweert dat u zegt wat de mensen denken. Een deel van de mensen welteverstaan.

Ik ben van mening dat wat u schreef in de sociale media en nadien ook verdedigde in de pers, niet door de beugel kan en veroordeeld moet worden. U bent dan misschien wel partijloos, maar u bent wel nog steeds volksvertegenwoordiger. Eén van de belangrijkste en meest democratische functies die een burger kan bekleden in dit land.

U mag gerust een eigen mening hebben over allerlei zaken in onze samenleving maar zolang u deze functie bekleedt, draagt u de ermee gepaard gaande verantwoordelijkheid voor wat betreft de meningen die u in het openbaar verkondigt.

U deelde uw oproep met duizenden mensen via Twitter en Facebook en u weet ook dat via hen nog duizenden anderen mee kunnen lezen en reageren.

U beweert dat u een discussie wou openen. Dat is uw goed recht, maar iemand in uw functie heeft de mogelijkheid en de plicht om discussies op een verantwoordelijke manier te lanceren met respect voor de democratische beginselen waaraan u trouw hebt gezworen. Aan deze beginselen bent u niet trouw gebleven. Hiervoor volgt hopelijk een gepaste straf.

U roept op om een burger van dit land ‘neer te leggen’. Wie die burger is en wat die burger deed doet er niet toe:  u, ik noch iemand anders mag in het openbaar dergelijke oproep lanceren. Dat is strafbaar en ik hoop dat u er een gepaste straf voor krijgt.

In de vele reacties die volgden op uw oproep had men het alleen over de rechten van Michelle Martin. Maar ik vind uw racisme, uw xenofobie en de stigmatisering van de Albanezen even erg.

Er zijn duizenden Albanezen in dit land die een gewoon leven leiden. Mensen die hier hun leven opbouwen en het beste ervan proberen te maken. Het maakt blijkbaar niet uit wat een Albanees in dit land doet. Telkens opnieuw krijgen ze de vraag (als grap, provocatie of doodserieus) of ze ook tot de maffia behoren, of smokkelaars zijn enz. Stereotyperingen die u goed bekend zijn, gezien u ze zelf gebruikt en de wereld instuurt.

Ik sta regelmatig voor een groep Albanese Belgen, gaande van topintellectuelen (ja, die bestaan en ze vertegenwoordigen ons land overal in de wereld) tot inburgeraars. Ik vraag me af hoe ik hen kan spreken over hun engagement in deze samenleving (mijn dada), als tegelijk een volksvertegenwoordiger hen op een dergelijke lage en racistische manier stereotypeert. Ik vraag me ook af hoe al die mensen van Albanese origine in Antwerpen zich voelen als een gemeenteraadslid dergelijke stigmatiserende taal gebruikt.

Ik zou uw racistische opmerking kunnen negeren, maar ben dat niet van plan. Dergelijke uitspraken van een politicus horen niet, ook al is het vandaag steeds meer de tendens om (een) ‘politiek incorrect’ discours te gebruiken. U bent niet de enige; andere politici, denkers en opiniemakers zijn ook fans van dit discours. Een discours waarin veel haat, stigmatisering, discriminatie en racisme zit. “Het zijn maar woorden”, zegt men vaak, “die je het best gewoon kan negeren”.

Toch niet, want het verschil tussen woorden en daden is soms erg klein. Kijk maar naar Breivik en de tientallen voorbeelden van haatacties en moord, niet alleen in ons land, maar ook in VS en tal van Europese landen.

In een democratische staat die enig respect toont voor de eigen burgers, moet een discours zoals dat van u onaanvaardbaar en strafbaar zijn.

Het is aan de bevoegde instanties om te beslissen welke concrete maatregelen ze zullen nemen. Het gaat hier niet alleen om u, maar het gaat vooral om de essentiële rechtsbeginselen van ons land. Als men wil dat we die respecteren en naleven dan zal de Belgische staat moeten laten zien dat ze werkelijk gelden en verdedigd worden.

Bleri Lleshi, politiek filosoof en (Albanese) Brusselaar

https://blerilleshi.wordpress.com

https://www.facebook.com/Bleri.Lleshi

Twitter @blerilleshi

8 thoughts on “Aan volksvertegenwoordiger Jurgen Verstrepen

 1. Bedankt! Ik was van mening om die gast gewoon te negeren maar na het lezen van uw stuk ben ik van gedachte veranderd

 2. Om in een overtreffende trap van het social media gebeuren te blijven: Ik vind dit heel leuk!

 3. Ideologie of biologie?

  Laat mij één ding duidelijk stellen. Ik deel de mening van mr. Verstrepen niet, noch zijn ideologische gedachten. Maar ik denk ook wel ergens dat men deze ‘tweet’ met een dikke korrel zout moet nemen; akkoord.. die ‘Albanees’ had er niet bijgehoeven, huurmoordenaars komen uit alle windstreken (zelfs de onze), maar aandacht vestigen op zijn visie, is hem ook dubbel en dik gelukt. Door dit breed uit te smeren in de pers, kreeg hij zelfs meer aandacht dan goed is.
  Ik denk dat het beter is om meneer te negeren, omdat mensen dingen zeggen in een vlaag van zinsverbijstering. Hoeveel moppen zijn er niet over etnische volkeren die ook zeer racistisch zijn, maar waar men met de mantel der liefde zachtjes overgaat, want het zijn maar ‘moppen’. Ik geef zelf les in een joodse school, ik hou van mijn leerlingen en collega’s, maar ik grinnik soms ook zachtjes mee met één of andere jodenmop. Ben ik daarom een slechter mens?
  Ikzelf keur de vervroegde vrijlating van mevr. Martin ook niet goed. Als ze berouw heeft van haar wrede kindfolteringen (want dat is het: kinderen laten uithongeren tot de dood), dan zou ze netjes op haar plaats blijven zitten en haar straf uitdoen. En ik denk ergens ook: moest dit mijn kind zijn overkomen, zou ik in een eerste vlaag het rechtssysteem ook willen voorbijgaan en de eer aan mezelf houden. Dat is ons dierlijk instinct, dat af en toe de bovenhand haalt (en bij bepaalde personen nog meer zichtbaar is dan bij anderen). U noemt zichzelf een politiek filosoof, ik ben een bioloog en bekijk alles vanuit de evolutietheorie. En op dat vlak is de reactie van meneer Verstrepen een pure dierlijke reactie op een onrechtmatige situatie, net zoals u misschien vroeger iemand een klop op de neus hebt gegeven bij een ruzie over een akkefietje!
  Let wel: ik ben blij dat er mensen zoals u zijn, die durven opkomen voor hun morele waarden. Maar net daarom zou u moeten weten dat sommige mensen het niet waard zijn om inkt aan te verliezen, want dat geeft ze alleen maar het gevoel dat ze van belang zijn in deze maatschappij! In de eerste plaats had meneer Verstrepen nooit volksvertegenwoordiger mogen worden, want voor mij is een volksvertegenwoordiger iemand die de belangen van een grotere groep mensen behartigt en niet iemand die genadeloos en zonder geweten inbeukt op de minderheden in onze democratie.

  • Voorgaande visie werd door mij met zeer veel aandacht gelezen, en vind ik zeer verrijkend. Ans doet me nadenken … m.i. heeft hij gelijk. Het is inderdaad niet in een “zwart-witte-omlijsting” te kaderen. Dankjewel Ans. Jouw inbreng is – wat mij betreft – zeer nuchter en positief, en een grote meerwaarde in onze – al zo moeilijke – samenleving.

 4. Je hebt dit klaar en duidelijk verwoord… Gelukkig zijn er nog mensen zoals u… Die zijn immers een ongelofelijk sterk tegengif tegen dit soort degoutant gezever…die idd hun functie gebruiken voor wat ze niet dient!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s