Home

Vlaanderen is een ‘debat’ rijker. Toeval of niet, het gaat weer over islam en Brusselse jongeren. Het is te triest voor woorden om te zien hoe men dit soort ‘debatten’ telkens weer voert.

Laat me duidelijk stellen dat ik het gedrag van de mannen in de reportage van Rits-studente Sofie Peeters (DS 25 juli) ten stelligste veroordeel. Dat zou vanzelfsprekend moeten zijn voor elke burger. Dergelijk gedrag is onaanvaardbaar, waar dan ook en van wie dan ook.

Ik vind seksisme geen klein probleem en daarom stoor ik me zo aan de wijze waarop het debat wordt gevoerd. Men neemt de zaak niet ernstig. Anders zou men meer en andere vragen stellen. De juiste mensen aan het woord laten, ook.

De analyse van Terzake-anker Kathleen Cools was duidelijk. Het zijn niet gewoon mannen die seksistische opmerkingen maken, het zijn allochtone mannen. Aan de regisseur vanFemme de la rue: ‘Je geeft een verslag. De feiten zoals ze zijn. Het risico is dat je een hele bevolkingsgroep – het zijn duidelijk allemaal allochtone mannen – dreigt te viseren’. En Peeters: ‘Het is gewoon de realiteit, zoals u zegt. In Brussel is het negen keer op de tien een man van allochtone afkomst die dergelijke opmerkingen maakt’.

In hetzelfde programma gaat de Mechelse burgemeester Bart Somers nog een stap verder. Alhoewel in de reportage met geen woord gerept wordt over de islam, legt hij toch onmiddellijk het verband met de moslims. Hij brengt het zogezegd als een nuancering, want hij kent ‘ook moslims die respect hebben voor vrouwen’. Wat hem betreft is de oorzaak van het probleem dat deze jonge mannen worden opgevoed met ‘een tweederangsbeeld’ van vrouwen. En dat komt van de man die ‘seksisme even erg vindt als racisme’. En hij deed zijn naam alle eer aan door ‘repressieve maatregelen’ en ‘nultolerantie’ te eisen.

Verlichte elite

Bij die ‘debatten’ heb je ook altijd de stem van zelfverklaarde vertegenwoordigers van de gemeenschap. Als het over homoagressie gaat of problemen met moslims, dan heb je altijd de verlichte elite die graag het woord neemt om de taboes te doorbreken. Yamila Idrissi was gisteren niet ter beschikking voor Terzake, want ze was in Brussel de reportage aan het bespreken. Gelukkig kwam via Facebook reactie van Hicham El Mzairh, ook SP.A en werkzaam bij de stad Antwerpen: ‘De moslimgemeenschap in Brussel zou zich moeten schamen, op deze ramadannacht, na de reportage van Terzake over vrouwen in Brussel.’

En zo wordt seksisme een ‘allochtonenprobleem’ en een ‘moslimprobleem’.

Daar zijn de GAS-boetes!

En dan de oplossing van het beleid: de GAS-boetes! Vanaf 1 september kan de stad Brussel gemeentelijke administratieve sancties uitdelen aan mannen die vrouwen lastigvallen op straat. Denken ze nu echt dat iemand in het politiekantoor zal herhalen wat hij net op straat zei?

Kunnen we het debat alstublieft met wat meer ernst voeren?

Koppel het gedrag van deze mannen niet aan religie. Dit heeft niets te maken met de islam. Dergelijk machogedrag vind je helaas bij mannen ongeacht religie, cultuur, of ze leven in een grote stad, dan wel in een boerendorp.

Opvoeding speelt hier een centrale rol, maar niet omdat jonge mannen dergelijk gedrag en dergelijke taal van thuis uit meekrijgen. Het belang van opvoeding ligt erin om jongeren sterk te maken, zodat ze niet meegaan in zo’n gedrag van vrienden. Leren omgaan met sociale druk en grenzen leren kennen, zodat ze een voorbeeld kunnen zijn voor anderen en zodat ze het aandurven om diegenen die zich niet weten te gedragen daarop aan te spreken.

Het ging in de reportage over de Anneessenswijk. Ik ken die wijk. Veel jongeren uit die wijk zijn gefrustreerd en hebben geen enkel vooruitzicht. Er is grote armoede, hoge schooluitval, men woont in slechte omstandigheden. Voor de jongeren is er weinig of niets: een parkje, waar ze hun vrije tijd kunnen doorbrengen. Wil je gedragsproblemen aanpakken, dan zal je ook de sociale en economische problemen van de wijk moeten aanpakken.

Nogmaals: waar blijft dat degelijk onderwijs waar ze leren omgaan met de diversiteit in een multiculturele stad zoals Brussel? Waar blijven die jobs en de kans om te werken in plaats van op straat rond te hangen? Echte recreatiekansen zodat ze niet steeds op de binnenpleintjes en langs de Anspachlaan moeten flaneren. Dat alles zou zeker helpen. Maar daarover hoorden we niets van de politici, noch van de ‘vertegenwoordigers’ van de gemeenschap. België scoort nog steeds slecht voor ongelijkheid binnen het onderwijs en op de arbeidsmarkt.

Opblaaspop

Het gaat hem ook over het vrouwbeeld in onze westerse samenleving. ‘Hoe kunnen we als vrouw gerespecteerd worden als we constant afgebeeld worden als een soort opblaaspop,’ zegt de studente in haar reportage. Waarom hoor ik niemand hierover klagen? Volgens mij is dat commerciële vrouwbeeld een probleem dat zwaar wordt onderschat. De invloed van die dagelijkse beelden zijn groot. En er zijn geen grenzen. Zoals u in deze krant kon lezen: ‘Het nieuwe lustobject is een man’ (DS 25 juli).

Kortom: ik wil graag een debat zonder taboes, maar vooral ook zonder clichés en stereotypes en met fundamentele, kritische vragen. Zodat we het seksisme in onze samenleving echt bestrijden.

Uit: De Standaard 28-07-2012

https://blerilleshi.wordpress.com

https://www.facebook.com/Bleri.Lleshi

Twitter @blerilleshi

4 thoughts on “Seksisme: voorbij taboes en clichés

 1. Opvoeding is denk ik niet dé sleutel, wel een deel ervan. Door te focussen op opvoeding herleidt/vernauw je de problematiek (én mogelijke oplossingen) eigenlijk tot louter gedrag en dus tot op het niveau van ‘het individu’ in het gezin en welke rol dat de ouders hebben in overdragen van gedragscodes, en die is -zo weten we uit sociologisch onderzoek- eigenlijk vrij beperkt. De grootste waardenoverdracht of het aanleren van gedragscodes gebeurt eerder in peergroups. Terecht stel je dus: “niet meegaan in zo’n gedrag van vrienden”. De vraag is dan wel hoe dat gedrag ontstaat (en duidelijk niet alleen bij jongeren en dus de nog ‘op te voeden’ mensen!). Dan ligt de sleutel, zoals je zelf zegt, veeleer in de impliciete maar erg krachtige beelden en boodschappen die we in onze samenleving verspreiden over de ‘identiteit’ van de vrouw, haar positie, en haar rol. Seksisme zit dus veel dieper dan we zouden willen geloven.

 2. Beste Bleri, ik krijg ‘bijna’ medelijden met die arme mannen die nergens naartoe kunnen, geen recreatiemogelijkheden of een job krijgen aangeboden. Maar je krijgt niet alles zomaar cadeau, voor werk moet je je inspannen. Je doet alsof die mannen er eigenlijk zelf niets aan kunnen doen dat ze vrouwen lastigvallen, want ocharme, ze krijgen toch zo weinig werk en voorzieningen. K vind dat geen excuus om vrouwen zo te behandelen, iedereen is verantwoordelijk voor zijn eigen daden, wat voor achtergrond je ook hebt. Bovendien moet je een kat een kat durven noemen, ik kan me niet herinneren dat ik ooit ben lastiggevallen door een Niet – Marokkaanse man. Gelukkig word ik tegenwoordig niet meer lastiggevallen, ik kom nl. nog zelden in de Anneessensbuurt.

  Gegroet,

  Sofie (VUB)

  • Beste Sofie
   Seksisme is geen alleenrecht van Marokkaanse mannen – seksisme heeft nu eenmaal geen nationaliteit noch een religie of seksisme is niet typerend voor één bepaald volk.

   Je lijkt te insinueren dat enkel Marokkaanse mannen vrouwen lastigvallen? En dat ze dit enkel doen in de Anneessensbuurt in Brussel?
   Maar misschien begrijp ik het verkeerd en heb je het écht enkel en alleen over jouw eigen allerindividueelste ervaring en heb je niet de intentie te veralgemenen…

   Ik durf te beweren dat ik Marokkaanse mannen ken die zelfs in de Anneessensbuurt in Brussel geen vrouwen zouden lastigvallen. En omgekeerd weet ik van Marokkaanse jongens die zich in groep in de Brugse Poort in Gent nét iets méér man voelen dan ze al zijn.
   Wat mij altijd opvalt is dat de meeste van die Marokkaanse jongens met een grote mond ook wel kleine hartjes hebben als je ze onder vier ogen spreekt…Zij verschillen daarin niet zo héél erg veel van andere jongens van om het even welke nationaliteit die zich in groep als ware haantjes gedragen omdat zoiets eigen is aan hun leeftijd, omdat er de groepsdruk is enz… Begrijp me niet verkeerd: ik wéét dat er problemen zijn in bepaalde wijken in Brussel maar als je écht een kat een kat durft te noemen, dan is kan je geen volledige bevolkingsgroep over één kam scheren – dat is gewoonweg unfair, vind ik.

   Ik durf ook te beweren dat er Vlaamse mannen in brave Vlaamse wijken zijn die vrouwen lastigvallen. Ze vallen niet enkel Vlaamse vrouwen lastig. Ze vallen ook vrouwen van allerlei andere nationaliteiten lastig. Gelukkig heb jij dat nog nooit meegemaakt en ik wens het je ook niet toe maar ik ben ervan overtuigd dat je genoeg vrouwen vindt die aan den lijve het seksisme van Vlaamse mannen ondervonden hebben.

   Ik denk dat het artikel waarop jij reageert vooral aantoont dat we moeten opletten voor die typische val om automatisch seksisme te verbinden aan moslimjongeren/-mannen.

   Medelijden hoef je niet te hebben maar misschien wel een opener geest en een bereidheid tot nuanceren.

   Met vriendelijke groeten
   Inge

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s