Home

Geachte collega, geachte confrater De Block,

Bij deze wil ik u wijzen op enkele artikelen binnen de code van geneeskundige plichtenleer.

Artikel 3 in hoofdstuk II van de algemene bepalingen wijst elke collega op het feit dat geneeskunde een “bij uitstek menslievende opdracht” is, of een arts nu in functie is of niet. Verder wordt gesteld dat de “menselijke persoon steeds eerbiedigd moet worden”. Artikel 8 van hetzelfde hoofdstuk wijst op onze “sociale plicht tegenover de gemeenschap”, waar men gemeenschap als mondiaal mag beschouwen, niet enkel nationaal, provinciaal of dorpelijk. Sterker nog, het volgende artikel 9 stelt dat “de geneesheer ervoor moet waken, zelfs buiten zijn beroepsactiviteiten, geen daden te stellen die de eer of de waardigheid van het beroep zouden kunnen schaden”.

U heeft niet voorkomen, terwijl u wel die kans had, dat een geïntegreerde en met zijn leven bedreigde jongeman gedeporteerd werd naar een zwaar door oorlog en onveiligheid getroffen land en stad. Dit is mijn insziens niet in overeenstemming met de hierboven vermelde bepalingen. Voornamelijk de eer en waardigheid van ons beroep werd door u geschaad en uw beslissing om niet tussen te komen is eigenlijk arts–onwaardig.

Het feit dat u minister bent ontheft u niet van uw sociale plicht als arts. U kan het kwaad dat geschied is nog ongedaan maken.

Vriendelijke groeten,

Wouter Arrazola de Oñate

Arts – onderzoeker

 foto Arnold Herrewegh

Zie ook

https://www.facebook.com/Action4Parwais

https://blerilleshi.wordpress.com

https://www.facebook.com/Bleri.Lleshi

twitter @blerilleshi

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s