Home

Bart De Wever wil er alles aan doen om burgemeester van Antwerpen te worden. Hiervoor zal hij de stemmen van de migrantengemeenschap goed kunnen gebruiken. Zijn ‘verleidingstour’ is begonnen.

“Integratie betekent voor ons niet dat mensen hun geloof, hun identiteit, hun cultuur en hun verleden moeten achterlaten aan de grens”, zegt De Wever in zijn toespraak aan de mensen van Fedactio, een koepelorganisatie van Turkse verenigingen. Bovendien ‘overtuigde De Wever het publiek van Turkse afkomst.’ (De Standaard, 25/05) met deze ene zin, als we de journalist van De Standaard mogen geloven.

Hoe overtuigend is wat De Wever hier vertelt? Laten we naar theorie en praktijk kijken.

Het is niet de eerste keer dat De Wever het heeft over thema’s zoals integratie en identiteit. Het thema identiteit stond altijd hoog op zijn agenda. Tot recent gebruikte hij het vooral om zoveel mogelijk mensen te overtuigen van zijn project: een sterke Vlaamse identiteit voor een natie Vlaanderen. Toeval of niet, woensdag (23/05) kwam de Vlaamse regering met het Handvest voor Vlaanderen waarin Vlaanderen als volgt wordt omschreven: ‘Het is een democratische en sociale rechtsstaat en vormt een natie met een eigen taal en cultuur, met een democratische politieke traditie en met respect voor de lokale autonomie, het private initiatief en het verenigingsleven.’

Dit handvest hoort in de categorie ‘terwijl u sliep’ want de burgers werden er op geen enkel moment bij betrokken. De meerderheidspartijen vergaten onder druk van de N-VA (de partij van De Wever weet u wel) zelfs de oppositiepartijen uit te nodigen. In een persbericht op haar website meldt de N-VA vol trots: “Op aangeven van de N-VA wordt Vlaanderen in het Handvest erkend als ‘natie’.” (website N-VA 24/05)

Het gaat De Wever voor de wind. Nu nog de nieuwe Antwerpenaren in zijn project laten meestappen en zijn victorie is compleet. Maar deze Antwerpenaren zouden beter moeten weten. Het discours van N-VA over asiel en migratie is ons goed bekend. Theo Francken en Sarah Smeyers zijn niet uit het nieuws te houden met telkens weer de vraag om zo hard mogelijk op te treden tegen migranten. Volgens hen, beste Bart, ziet uw partij die mensen onze grenzen liever niet oversteken – tenzij in omgekeerde richting natuurlijk.

Vandaag beweert De Wever dat die mensen hun identiteit niet ‘aan de grens moeten achterlaten’ maar niet zo lang geleden schreef hij: “Identiteit geeft antwoord op de vraag wie behoort tot het volk en wie niet”. (DS 10/06/10)

In mijn definitie kan identiteit onmogelijk een antwoord geven op de vraag wie wel of niet tot het volk behoort. Dit is alleen mogelijk als men identiteit ziet als een dominante identiteit die vast is en die op voorhand scheidsrechter speelt over wie wel of niet erkend wordt ‘als spelers van dezelfde ploeg’, zoals De Wever claimt in een ander opiniestuk. Iemand die dat soort vaste identiteit promoot, is uit op het uitsluiten van mensen en groepen die niet passen binnen het prentje van die vaste identiteit. Anders gezegd: wil je erbij horen, dan moet je je eigen identiteit wel degelijk achterlaten.

In diezelfde ontmoeting met de Turkse gemeenschap kwam ook het hoofddoekenverbod aan bod. “Grenzen opleggen aan godsdienstvrijheid kan wat mij betreft enkel als dat redelijk en proportioneel is”, zei De Wever, en: ”Voor loketten van de stadsdiensten is dat bijvoorbeeld het geval, elders op de werkvloer en dus ook bij bedrijven valt dat moeilijker te beoordelen.” (DM 25/05) Dit is een juweeltje van rond de pot draaien. De N-VA steunde het hoofddoekenverbod in Antwerpen waar de N-VA deel uitmaakt van de coalitie. Bart De Wever wou zelfs een algemeen hoofddoekenverbod binnen het onderwijs steunen. Daar waar De Wever als politicus mee kan beslissen, mag een hoofddoek niet. In bedrijven moet men het zelf maar weten.

“Integratie betekent samen bouwen aan onze gemeenschap, ieder op zijn manier.”, gaat De Wever verder. In zijn daden zien we een ander verhaal. De Antwerpenaren met een andere origine kunnen zelf oordelen als ze naar het beleid kijken van minister voor Integratie Geert Bourgeois (N-VA). Zijn paternalistische, stereotyperende en stigmatiserende brochure voor migranten is een uitstekend voorbeeld van het discours en het beleid van de N-VA.

Nergens in Europa is er meer ongelijkheid voor migranten binnen het onderwijs en op de arbeidsmarkt dan in België. De armoedecijfers bij de migrantengemeenschap in Antwerpen zijn dramatisch. Uit onderzoek door onderzoeksgroep OASeS (Armoede, Sociale Uitsluiting en de Stad) van de Universiteit Antwerpen bleek dat 55 procent van de migranten van Marokkaanse herkomst en 59 procent van die met een Turkse origine leeft onder de armoederisicogrens. Voor Blanco Belgen ligt dat cijfer op 10 procent.

Deze cijfers interesseren minister Bourgeois niet. In zijn nieuwe nota over integratie vind je nergens een woord over de socio-economische integratie. Het gaat bij hem en de N-VA om taal. Die mensen moeten onze Vlaamsche taal leren en de rest zien we dan verder wel.

Ook te betreuren is de titel van het artikel in De Standaard ‘De Wever mikt op exotische kiezer’. ‘Exotisch’? Volgens het woordenboek betekent dat woord ‘uitheems’, ‘buitenlands’, ‘vreemd’. Ik zou niet weten wat er zo ‘uitheems’ en ‘vreemd’ is aan deze Antwerpenaren die de politiek en de media telkens weer in het verdommenishoekje duwen.

Bleri Lleshi is politiek filosoof en medeauteur van het boek Identiteit en Interculturaliteit. Identiteitsconstructie bij jongeren in Brussel (2010, 3de druk)

https://blerilleshi.wordpress.com

https://www.facebook.com/Bleri.Lleshi

twitter @blerilleshi

5 thoughts on “Een N-VA handvest voor de Antwerpenaar

 1. Wat ik zo eigenaardig vind een vlomink die de term war on drugs gebruikt.
  HET MOET ZIJN oorlog tegen MEDICAMENTEN. Of verstaan ze dat niet de vlomink.
  info: 1984 door George Orwell hij noemde het NEWSPEAK

 2. op allerlei gebied heb je gelijk, echter een paar kleine opmerkingen.

  De hoofddoeken zijn verboden aan het loket en bij publieke functies. Mensen die voor de stad werken maar niet in contact komen met ‘klanten’ zeg maar mogen doen wat ze willen. Dus niet ‘Daar waar De Wever als politicus mee kan beslissen, mag een hoofddoek niet. In bedrijven moet men het zelf maar weten.’ Als atheïst kan ik dit alleen maar toejuichen en hoop ik oprecht dat er een dag komt dat religie echt verbannen wordt tot de privésfeer…ook de christelijke religie en traditie trouwens.

  Ten tweede die ‘vlaamsche taal’ is wel degelijk belangrijk en een goede start in intergratie, elkaar ‘begrijpen’ helpt immers als je dezelfde taal spreekt, dat ‘begrijpen’ moet weliswaar van twee kanten komen en misschien zou een integratie brochure voor VLAMINGEN ook niet slecht zijn. Zodat we eens weten waarom die ‘vreemdelingen’ altijd van die ‘vreemde’ dingen doen…clichés vermijden word echter een moeilijke oefening.

  Ik stel, spijtig genoeg, vast dat er vele ‘turken’ en ‘Marokkanen’ zijn die eigenlijk Vlamingen zijn maar zich nog steeds Turks, Marokkaans, Algerijns,… noemen. Dat zij zich geen Vlaming voelen wil ik niet in hun schoenen schuiven trouwens!

  Al bij al maak ik mij minder zorgen over het vermeende racisme van de de N.V.A maar meer over het socio-economische programma dat nog donkerder blauw kleurt dan dat van de blauwste liberaal…helaas zal menig ‘allochtoon’ (wat vreselijk dat we een benaming nodig hebben voor een Vlaming die ooit elders woonde) ook hiervan de gevolgen meer voelen dan de ‘doorsnee’ Vlaming.

 3. Ik heb de indruk dat je BDW op z’n minst op 1 punt mis hebt begrepen. Hij pende effectief in ‘De Standaard’ de zin “Identiteit geeft antwoord op de vraag wie behoort tot het volk en wie niet”. Maar dat impliceert niet persé dat je daarvoor als nieuwkomer je oorspronkelijke identiteit moet achterlaten. Een nieuwe identiteit kan je ook combineren met je oude identiteit. Dat is wat de N-VA politici van buitenlandse afkomst effectief ook doen. Iedereen heeft sowieso al een meervoudige identiteit omdat je niemand kan vastpinnen op uitsluitend 1 welbepaald sociaal of cultureel gegeven en de achtergrond en ook de identiteit van mensen – ook van volkeren – altijd complex is en uit verschillende lagen bestaat. En dat heeft BDW wel degelijk ook begrepen wanneer hij in dezelfde column het heeft over :”(…) waarin ieder individu zijn/haar verschillende identiteiten vorm geeft en beleeft”.

  Ook wat Geert Bourgeois betreft lijk je me negatiever dan nodig. Je schrijft dat hij alleen geïnteresseerd zou zijn in taal en niet in socio-economische integratie. Nu is taalkennis wel de hefboom bij uitstek voor socio-economische integratie. Verder heeft hij het in zijn nota “Bestuurszaken 2009-2014” wel degelijk over socio-economische integratie. Onder andere onder het hoofdstukje “3.3.9 Elk talent telt: de kracht van diversiteit benutten”.

  Verder vraag ik mij ook af op basis van welke info je je besluit trekt dat de Vlaamse Regering expliciet onder druk van haar 2 N-VA ministers de oppositie niet betrokken zou hebben bij het vorm geven van wat nog net niet een Vlaamse Grondwet is. Ben je zeker dat dat is gebeurd onder druk van de kleinste van de 3 regeringspartners? In alle geval onderschrijf ik wel volledig je kritiek op het feit dat de burger niet betrokken werd bij het schrijven van dat Handvest. Je moet het maar durven. 20 jaar aan een Vlaamse Grondwet schrijven zonder een greintje van een nationaal debat, zonder een burgertop, zonder een volksraadpleging en zonder een staten generaal van onze gemeenschap van 6,5 miljoen oude en nieuwe Vlamingen. Mijn duim wijst naar beneden.

 4. We kunnen onze origine en cultuur niet achterlaten het is een deel van ons en het zal zo blijven ook al komen we aan generatie 10 van “de allochtonen“ van toen zullen we de “autochtoon“ worden met onze achtergrond. Stel je voor als Belg, Vlaming ,Franstalige levende in een andere land waar ze een andere cultuur hebben,ik twijfel niet dat u alles zou doen om u origine bij te houden en op z`m minst zich aanpassen aan het land waar u leeft. En u zal ook geërgerd worden als men u nog steeds autochtoon noemt als je hier degelijk geboren ben en erger nog een van u ouder degelijk een plaatselijk iemand is . Nog iets er zijn niet alleen Turken, Albanezen, of Marokkanen als migrant die hier leven waarom praten we niet meer eens over hun?
  Waarom steeds die andere groep stigmatiseren?

 5. Identiteit is iets persoonlijks. Het is zeker geen bezit. Identiteit is wat je bent. En niemand bepaalt zomaar wat je bent. Zelfs jijzelf niet. Het enige wat je kan doen is jezelf pogen te veranderen, pogen je identiteit te veranderen. De meeste mensen doen dat niet en dat is ook niet nodig zolang je een goed mens bent.

  Of je nu Belg, Turk, Marokkaan, Vlaming, Waal en/of iets anders bent, is niet omdat je een identiteitskaart hebt. En niemand anders dan jijzelf weet wat je bent. Jij voelt dat. Als jij je Vlaming, Belg of Turk voelt, dan ben je dat ook. Er is geen andere manier om identiteit te bepalen. Het is alleen jouw hart dat de juiste weergave geeft.

  Als Bart De Wever zegt dat identiteit antwoord geeft op de vraag wie behoort tot het volk en wie niet, dan heeft hij daar gelijk in. Maar alleen jij kan weten of die identiteit er is of niet. Omdat jij dat voelt. Alleen jij voelt je Vlaming en/of Belg, Waal, Europeaan, Brusselaar, Turk, Marokkaan enzovoort. Daar kan en zal niemand iets aan veranderen. Elk van die eigenschappen is onderdeel van jouw totale identiteit. En het voelen te behoren tot één of meerdere bevolkingsgroepen is maar een element van jouw identiteit.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s