Home

We vroegen het aan tien mensen waarom ze zondag mee komen betogen in Brussel voor de sans-papiers in ons land. Hier volgen hun antwoorden. Vandaag de reacties langs Nederlandstalig kant.

Ali Selvi

Ik zal deel nemen aan deze actie om ten eerste mijn solidariteit te betuigen met de mensen die illegaal verblijven in ons land. Ze hebben het volste recht om hier te leven als een volwaardig mens. Het is een mensenrecht. Maar onze wetten of regeringen respecteren deze wetten niet. Een ander reden is dat ik weet wat hongerstaking is. In Turkije hadden duizenden politieke gevangenen een hongerstaking gehouden. Dat was in 2000 en heeft tot 2007 geduurd. 122 mensen (gevangenen en familieleden van gevangenen) stierven. En neen, hongerstaking is geen chantage. Het is de enige, laatste middel die een mens zonder rechten zoals mensen zonder papieren en politieke gevangenen gebruikt om rechten af te dwingen.

Caro Bridts

Geen enkel mens is en kan illegaal zijn. Iedere persoon die geboren word ‘bestaat’. Een systeem van een samenleving kan bepaalde gorepen mensen niet zomaar uitschakelen dacht ik….Wel ik zie het wel gebeuren, op een zodanige manier dat het op termijn de mensen zelf zijn die zich gaan uitschakelen omdat ze meer en meer het gevoel meekrijgen dat ze niet in het systeem horen! Het ergste wat men iemand kan aandoen is hem/haar het gevoel geven dat hij/ zij niet bestaat en niemand is of mag zijn.

Er zijn de mensenrechten en de grondrechten, en toch worden die meer en meer voorwaardelijk, dit mag men niet laten gebeurenn, iedere persoon heeft het recht om erkend te worden als mens hier of elders….Laten we hier beginnen en voor mij si de betoging van zondag neit alleen een betoging voor mensen zonder papieren maar voor de mensenrechten op zich want velen worden hiervan uitgesloten door een samenlevingssysteem die meer en meer eisen stelt en waar minder en minder mensen in mee kunnen.

Ik geloof in de mens en als die zich erkend voelt als mens , als die iemand mag zijn, als die mag bestaan dan zullen mensen geen behoefte meer voelen, hebben om vanalles te moeten ondernemen om erkend te worden als mens!

Afspraak zondag in Brussel voor en met de mensen die in mensontwaardige situaties moeten overleven!

Sarah Melsens

Het is uiterst belangrijk zoveel mogelijk mensen te mobiliseren om de huidige trend in het migratiebeleid te counteren. Op alle niveaus wordt het migratiebeleid verstrengt terwijl de huidige realiteit net naar een versoepeling van haar wetgeving moet gaan. Vele onderzoeken wijzen erop dat migratie onze samenleving niet enkel cultureel verrijkt, ze wijzen er ook op dat onze sociale zekerheid baat heeft bij een open immigratiebeleid waarbij elkeen zijn bijdrage kan leveren aan de samenleving. In economische termen wil dit zeggen dat immigranten meer bijdragen aan de sociale zekerheid dan dat zij terugkrijgen van diezelfde sociale zekerheid.

Anderzijds is het ook belangrijk het migratiediscours te counteren. De media zijn uiterst slecht geïnformeerd en nemen maar al te vaak klakkeloos de rechtse argumenten van politici over waarbij weinig is voor andere stemmen. De zogenaamde fiscale fraude die wordt gepleegd door migranten zijn peanuts in vergelijking met de fraude en belanstingsontduiking van bedrijven zoals Electrabel! Het dominante discours kan gecounterd worden door massaal op straat te komen voor gelijke rechten voor allen!

Het zijn niet de migranten die onze vijanden zijn maar de 1% rijksten in onze samenleving! Duidelijke permanente regularisatieriteria op basis van werk en duurzame verankering zijn noodzakelijk als we willen dat iedereen gelijke sociale, culturele en economische rechten en plichten heeft binnen onze samenleving.

Luk Vervaet

Ik betoog zondag voor de mensen zonder papieren. En voor de hongerstakers aan de VUB in het bijzonder. Want Europa staat op een kruispunt.

Gaan we ons laten meevoeren door de wind van bevrijding die waait doorheen Latijns-Amerika en de Arabische wereld ? Of kiezen we ervoor om van Europa een belegerde burcht en één grote gevangenis te maken ?

We kunnen hier niet alle miserie van de wereld opvangen”, hoor je zeggen. Ik beweer dat we van die miserie in de wereld helemaal niets opvangen. Wat met de honderden miljoenen ontheemden en vluchtelingen die over deze planeet zwerven ? We moeten onze blanke, coloniale superioriteit en ons racisme afleggen en ervoor kiezen om rijkdom én armoede met de rest van de planeet te delen. Ervoor kiezen om met hen de conflicten in deze wereld te delen en op te lossen. Ervoor kiezen om samen met hen deze wereld herop te bouwen. We horen het niet graag, maar de andere keuze leidt in zijn extreme vorm naar de apocalyptische wereld van Anders B. Breivik, die vandaag terecht staat in Oslo.

Mitta Van der Maat

“Geen mens kiest waar hij geboren wordt. Het is dan ook een aberratie vast te houden aan het negentiende -eeuwse concept van de natie en haar grenzen. De gelimiteerde mogelijkheden van onze planeet zullen moeten gedeeld worden. Goedschiks of kwaadschiks. Vrijheid van handel moet in de toekomst ook vrijheid van verblijf inhouden. En nee, wij zijn niet “het OCMW van de wereld”- de meeste migranten blijven dichter bij hun geboorteland. Wij doen niet eens onze “fair share”.

De facebookevent van de betoging nu zondag 22-04-2012. Kom mee betogen!

https://www.facebook.com/events/193806690737431/

twitter @blerilleshi

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s