Home

Imperialisme in de 21ste eeuw

Steeds meer auteurs klagen de toenemende problemen die de economische en financiële crisis met zich meebrengt, aan. Bij ons is ‘Hoe durven’ ze, de bestseller van Peter Mertens, misschien wel het bekendste voorbeeld, maar ook internationaal gebeurt er wat. Michael Parenti is één van de belangrijkste progressieve denkers in de VS. Met zijn jongste boek ‘Hoe de rijken de wereld regeren’ laat hij niets aan de verbeelding over. Parent heeft het op dat welbekende ene procent van de wereldbevolking gemunt.

‘Hoe de rijken de wereld regeren’ toont hoe een kleine groep mensen de wereld in zijn greep wil krijgen. Het lijkt op een fictieverhaal, maar dat is het niet. Deze elite heeft eerst en vooral de arbeidersklasse in het vizier, maar stilaan voelt ook de middenklasse de gevolgen aan de lijve.

Parenti schrijft over grote problemen in simpele taal. Vooral de Verenigde Staten en hun politiek moeten het ontgelden in zijn boek. Het imperialisme van deze grootmacht heeft heel wat miserie in de wereld gebracht, beweert de auteur. Hij haalt verschillende voorbeelden aan, gaande van Zuid-Amerika tot de Balkan, van economische chantage tot militaire tussenkomsten van Uncle Sam.

Het eerste deel van het boek blijft redelijk algemeen zonder veel nieuwe argumenten. Parenti gaat hier en daar zelfs kort door de bocht wat betreft de humanitaire interventies van de Westerse mogendheden. Het is in het tweede deel van het boek dat hij zich meer richt op de elite die volgens hem onze wereld domineert. Parenti ziet een redelijk goed georganiseerde elite die op het hoogste niveau de lakens uitdeelt. Daarbij slaagt hij erin om te laten zien hoe deze elite te werk gaat.

Parenti is het niet eens met auteurs die beweren dat de VS en mensen zoals Georges W. Bush niet weten wat ze doen. Integendeel, volgens hem is elk stap goed berekend om zoveel mogelijk macht te verkrijgen en die dan ook te behouden. Dit toont hij aan door het aanhalen van feiten die we meestal niet in de media of in andere publicaties tegenkomen.

Een ander interessant punt in dit boek is het feit dat Parenti het concept ‘imperialisme’ actualiseert. Zijn analyse steunt niet op een ouderwets discours, maar houdt rekening met de verschijnselen van het imperialisme in de 21e eeuw.

Misschien had hij wat dieper kunnen ingaan op een aantal punten, zoals de werking van de economische en financiële elite en hun relatie met de politiek. Hiervoor had hij wat meer ruimte kunnen nemen. Anderzijds is het formaat van dit boek handig als je snel en goed geïnformeerd wilt worden over dit thema.

‘Hoe rijken de wereld regeren’ is een degelijk boek dat een aantal gefundeerde argumenten duidelijk en helder presenteert. Parenti is ongetwijfeld een naam die in progressieve kringen steeds luider zal klinken.

Bleri Lleshi

Cutting Edge – 15 april 2012

twitter @blerilleshi

One thought on “Michael Parenti, ‘Hoe de rijken de wereld regeren’

  1. Pingback: Kapitalisme, Imperialisme, Rijken en verdeling in de wereld | Marcus' s Space

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s