Home

De andere kant van de crisis

Het zijn barre tijden. De crisis blijft aanslepen: meer mensen belanden in armoede, de werkloosheid stijgt, en verschillende landen staan op de rand van het bankroet. In 2008 werd beloofd dat men hard zou optreden tegen diegenen die de crisis hadden veroorzaakt. Want een ezel stoot zich geen tweemaal aan dezelfde steen. En toch… banken, speculanten en andere spilfiguren in de financiële wereld werden ongemoeid gelaten. Het gevolg was dat de financiële crisis een economische crisis werd.

Peter Mertens, voorzitter van de linkse PVDA, had er genoeg van en kroop in de pen. Met ‘Hoe durven ze? De euro, de crisis en de grote hold-up’ (****) levert hij een boek van 350 bladzijden af, dat leest als een trein. Mertens is verontwaardigd en hij doet geen moeite om dat te verbergen. Rechtuit en in verstaanbare taal behandelt hij de verschillende aspecten van de crisis die ons vandaag treft.

De crisis valt volgens Mertens niet uit de lucht. Ze is veroorzaakt door een ‘elite’ die een paar jaar na de crisis begon, gewoon verder haar zin doet. Voor hen is het alsof er niets is gebeurd, en dat klopt waarschijnlijk nog ook. Voor de gewone man in de straat is dat wel anders, hoewel velen misschien denken dat de situatie niet zo dramatisch is als ze wordt voorgesteld. Nochtans gaat het hier om de grootste crisis sinds de jaren dertig van de vorige eeuw. Dat mag ook niet verbazen. De beleidsmakers en de media houden ons nog steeds de illusie voor dat de schade beperkt is gebleven en dat er groei op komst is. Het is het klassieke verhaal dat ons voorhoudt dat als we allemaal wat besparen, het wel in orde komt.

Met ‘Hoe durven ze?’ doorprikt Mertens dat ballonnetje. Met hard cijfermateriaal toont hij dat de crisis veel groter is dan we denken. Het gaat immers niet enkel over theoretische begrippen als economische groei maar om reële zaken die gewone mensen midscheeps treffen: miljoenen Europeanen die hun baan kwijt zijn, een stijgend aantal werkende armen…

‘Hoe durven ze?’ richt zich niet alleen op de Belgische situatie, maar onder meer ook op Duitsland, het grote Europese voorbeeld. Mertens toont aan dat er geen reden is om het Duitse model over te nemen, omdat het op uitbuiting gebaseerd is. Het hoofdstuk over Griekenland is dan weer brandend actueel. Het boek richt zijn pijlen op de politieke, financiële en industriële elite die er de macht in handen heeft. Ondanks de diepe crisis boeren industriëlen, banken en managers goed. Hun rijkdom neemt zelfs toe.

Vervolgens keert Mertens terug naar eigen land waar hij het nationalisme van Bart De Wever en diens idolen Edmund Burke en Theodore Dalrymple in het vizier neemt. Wanneer zij het over de complexe sociale, economische en politieke problemen hebben, komen ze niet verder dan een moraliserend discours van eigen verantwoordelijkheid. Voor Mertens is dat simplistisch en onaanvaardbaar.

Maar ‘Hoe durven ze?’ is meer dan een analyse van de problemen. Mertens sluit af met een aanzet tot een breder maatschappelijk debat. Hij noemt het ‘Socialisme 2.0’ en komt met een aantal voorstellen over wat er zou moeten veranderen.

‘Hoe durven ze?’ is een uiterst actueel boek dat ons de huidige crisis beter doet begrijpen. Je kunt zeggen dat het om een eenzijdige benadering gaat, maar het belicht dan wel een kant die elders zo goed als nooit aan bod komt. Het enige minpunt is dat de auteur misschien meer aandacht had moeten besteden aan broodnodige oplossingen.

Bleri Lleshi

Uit: Cutting Edge 21-02-12

One thought on “Hoe durven ze? De euro, de crisis en de grote hold-up’ (2011)

  1. Hey Bleri! Goei samenvatting. Uiteraard heeft Peter Mertens wel heel wat concrete voorstellen en alternatieven, maar staan die niet per se allemaal in het boek, omdat het ook net bedoeld is voor een breed publiek en het vooral een analyse van de crisis wil zijn. Maar heel wat antwoorden zijn te vinden in het pvda-partijprogramma http://www.pvda.be/wie-zijn-we/programma.html
    En dát geeft pas voer tot actie! 🙂
    Groetjes,
    Sam

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s