Home

Steeds meer jongeren in armoede, een jongerenwerkloosheid die blijft toenemen en een zorgwekkende schooluitval: de cijfers liegen er niet om, de Brusselse jongeren hebben het niet gemakkelijk. Maar er is ook talent en potentieel bij jongeren in onze stad. Daarin moeten we investeren.

Het Brussels Observatorium voor Welzijn en Gezondheid toont dat de armoedecijfers van 2010 steeds meer in het rood duiken. Voor Sarah Luyten van het Observatorium is jongerenarmoede ‘een van de dringendste problemen’: “Ze beginnen nog maar net aan hun leven, op de arbeidsmarkt, op de woningmarkt. Maar ze starten meteen met een achterstand.”

Ambities koesteren en waarmaken is niet eenvoudig als we kijken naar de sociale en economische situatie waarin vele Brusselse kinderen en jongeren opgroeien. Toch zijn er jongeren die slagen, die zich inzetten voor zichzelf en voor andere jongeren. Het is belangrijk om ook deze kant van het verhaal te tonen, te tonen dat er ook positieve verhalen zijn.

Zelf werk ik in een aantal projecten waar het engagement van de jongeren centraal staat. We vertrekken vanuit de jongeren zelf om hun ideeën te realiseren. Ik neem een voorbeeld. Eind vorig jaar zetten we met steun van Bruno De Lille, staatssecretaris voor Gelijke Kansen (Groen!), het project The Inspirator op, waarbij een groep Brusselse jongeren opgevolgd en gesteund worden in de realisatie van hun droomproject. Laat me kort een aantal van die jongeren voorstellen.

Stella woont nog geen twee jaar in Brussel en ze spreekt al goed Nederlands. Ook al heeft ze geen zekerheid om in België te mogen blijven, toch is ze volop bezig als animatrice met jongeren en ouderen. Ze heeft een project opgezet voor nieuwkomers (kinderen en jongeren). Ze wil hun laten zien dat België een land van mogelijkheden is. Maar de jongeren moeten ook zelf willen, het heft in eigen handen nemen om dingen te realiseren. Een ander land, een andere cultuur, het is niet gemakkelijk en dat beseft Stella zelf goed, maar deze jongeren moeten betrokken worden bij de samenleving.

De Schaarbekenaar Soufiane is een andere Brusselaar die, samen met een groep vrienden, ‘één op één’ begeleiding biedt aan jongeren in de eigen wijk. Ze motiveren de jongeren om hun best te doen en te slagen op school. Ze vervullen de rol van oudere broers en zussen die het zelfvertrouwen van deze jongeren willen opkrikken. De jongeren die zij vandaag begeleiden, kunnen morgen op hun beurt andere jongeren ondersteunen.

Gonzalo zat jarenlang zonder papieren. Hij heeft zijn middelbare school niet kunnen afmaken omdat hij niet presteerde zoals de school dat verwachtte van iemand van zijn leeftijd. Er werd geen rekening gehouden met zijn taalachterstand, met de nodige aanpassingsperiode en zijn moeilijke situatie (zonder papieren).

Vandaag heeft hij papieren en werk. Hij beseft dat niet iedereen dezelfde kansen krijgt of over dezelfde middelen beschikt. Het is voor die jongeren dat hij iets wil terug doen. Zoals Soufiane, Stella en de andere jongeren vertrekt Gonzalo vanuit eigen ervaring.

Het is enorm belangrijk te luisteren naar de verhalen, ervaringen, problemen, ideeën en ambities van de jongeren. Op die manier kunnen we hen bereiken en motiveren om zich te engageren en dingen te realiseren.
Als ik naar deze, maar ook vele andere jongeren kijk, ben ik hoopvol. Wie op de een of andere manier met jonge mensen in Brussel heeft gewerkt of de Brusselse jeugd kent, weet dat de stigmatisering niet opgaat voor de overgrote meerderheid van de Brusselse jongeren. Deze jongeren hebben veel in hun mars.

Papierberg
Er zijn mogelijkheden in Brussel, maar de jongeren weten niet waar ze moeten zijn, of waar ze moeten beginnen om iets te realiseren. Ondersteuning op lokaal en regionaal niveau is essentieel om hen erbij te betrekken. Politiek kan dus een rol spelen, door ideeën en projecten die van de jongeren zelf komen, op een laagdrempelige manier te ondersteunen. Het papierwerk bijvoorbeeld om aan subsidies te geraken voor een project is enorm demotiverend voor de jongeren. Dat vereenvoudigen zou een stap in de goede richting zijn.

We moeten ervoor zorgen dat kansen ook echt kansen zijn. We weten dat niet iedereen die kansen even gemakkelijk benut; in hen die het het moeilijkst hebben, moeten we het meest investeren. Op dit moment krijgt dit punt niet genoeg aandacht. Het zijn vooral zij die al hebben die nog meer kansen krijgen.

Vanuit het beleid, het middenveld, de gemeenschappen, de ouders en de jongeren zelf moet er samen gewerkt worden aan toekomstperspectieven voor de jongeren. Het is hard nodig dat we het potentieel en talent van de Brusselse jongeren ontwikkelen en daarin investeren. Investeren in hen is investeren in een betere toekomst voor Brussel.

Bleri Lleshi is politiek filosoof en documentairemaker.
The Inspirator en Bleri Lleshi’s documentaire Inspirerende Parcours zijn te bekijken op YouTube en Vimeo. Op 9 november om 20.15 uur is er een gespreksavond met Lleshi (Wetstraat 89, 1000 Brussel; inschrijven op 02-213.71.57)

Uit: Brussel Deze Week 03/11/11

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s