Home

Rijkdom voor een kleine minderheid, uitbuiting van de meerderheid

We weten niet of Karl Marx er blij mee zou zijn dat zijn werk tot een Graphic Classic herleid zou worden. En dan nog wel ‘Het kapitaal’, het werk dat hij zelf niet heeft kunnen voltooien. Maar veel heeft hij er niet over te zeggen, want die Graphic Classic is er en wel in twee delen.

Deel 1 vertelt het verhaal van Robin. Samen met zijn vader heeft hij een piepkleine kaasboerderij, die erg populair is. Hij ziet veel miserie rondom hem en zou graag rijk worden. Op een dag ontmoet hij Daniël, een investeerder die direct potentieel ziet in de kaasboerderij en heel de boel koopt. De boerderij wordt een heus bedrijf geworden is en al snel blijkt dat Robin alles toch niet zo goed snapt. Al die economische en financiële termen gaan hem het petje te boven en hij heeft het in het begin ook moeilijk als hij ziet hoe de arbeiders behandeld worden. Dat gaat namelijk in tegen de waarden en principes waarmee hij thuis is opgevoed. Maar Robin wil nog steeds rijk worden en zodra hij werk als een ‘goed’ ziet is hij verkocht aan het idee van meer productie, meer rijkdom.

In Deel 2 gaat het verhaal verder, maar eerst doet Friederich Engels de kernideeën van ‘Het Kapitaal’ op een toegankelijke manier uit de doeken. De boodschap is duidelijk: in het kapitalistische systeem spelen de arbeiders een centrale rol. De rijken worden rijker dankzij het werk van de arbeiders. En dat is vandaag nog steeds een belangrijk gegeven. De arbeidersklasse mag dan misschien niet meer zo groot zijn als 100 jaar geleden, maar het concept werk blijft van groot belang. Het is nog altijd een even dominant principe. De meeste onder ons zijn helemaal afhankelijk van hun job omdat het nog steeds hun belangrijkste bron van inkomen is.

Het denken van Marx wordt steeds relevanter nu het kapitalistische systeem volop in een diepe crisis verkeert. Wie in deze Graphic Classics, het originele werk zoekt, zal dat echter niet vinden. De originele versie van ‘Het Kapitaal’ is een omvangrijk wetenschappelijk omvangrijk werk. Het is een van de belangrijkste economische analyses van het huidige economische systeem. Toch zijn de twee delen van deze strip handig en interessant om de filosofie Marx beter te begrijpen. Het verhaal van de kaasboerderij en de tekeningen maken dat ‘Het Kapitaal’ zeer begrijpelijk wordt. Het enig punt van kritiek is dat het inhoudelijk gerust wat meer had mogen zijn. Samen met het Communistisch Manifest dat ook bij EPO heruitgegeven is, vormen de twee strips toch een stevig en toegankelijke trio tot het belanrgijkste werk van Marx.

Met de huidige crisis in het achterhoofd kunnen we alleen maar toejuichen dat EPO Marx en Engels opnieuw voor het voetlicht breng. In deze tijden kan het absoluut geen kwaad om  het kapitalistische systeem fundamenteel in vraag te stellen. Het is en blijft een systeem dat leidt tot rijkdom voor een kleine minderheid en uitbuiting van de meerderheid. Ongelijkheid en onrechtvaardigheid blijven er inherent aan. Lezen dus en hopelijk geeft dat de moed om het originele werk bij de hand te nemen.

Bleri Lleshi

Uit: Cutting Edge 08-11-11

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s