Home

Fatih is de kleine broer van een goeie kennis van mij. Nou, kleine broer is ondertussen een pak groter dan zijn oudere broer. Hij is een van de eersten aan wie ik dacht toen ik het nieuws vernam dat de minister van het onderwijs, Pascal Smet, beslist heeft om een einde te maken aan meertalig onderwijs in een aantal Nederlandstalige scholen in Brussel.

Omer (oudere broer Fatih) had het vaak over de schoolproblemen van zijn broer.  Het was via de leerkracht Turks dat hij na maanden werk terug de motivatie en het vertrouwen vond om zijn lessen serieus te nemen en daardoor veel beter te scoren op de vakken waarmee hij moeite had. Of beter gezegd waar hij weinig van begreep.

Zijn leerkracht sprak wekelijks met hem en mede door de steun van zijn oudere broer (die afstudeerde aan de universiteit) zit Fatih vandaag zelf aan de universiteit. Zeven jaar geleden was dat nog ondenkbaar.

Dit is één van de vele verhalen over jongeren en onderwijs, in Brussel en in andere Belgische steden. Jammer genoeg heeft meertalig onderwijs in al zijn vormen, in Brussel veel te weinig ruimte en aandacht gekregen en werd een dergelijke aanpak niet breed gesteund. Er zijn voorbeelden geweest waar goed werk werd verricht. Dit kunnen we niet ontkennen. Dit kunnen Smet noch zijn administratie loochenen.

Laten we eerlijk zijn, meertalig onderwijs, onderwijs in eigen taal en cultuur en bicultureel onderwijs zijn niet altijd goed en makkelijk verlopen. Eerst en vooral omdat er hoe langer, hoe minder steun voor was (is). Er was  misschien ook te weinig aandacht voor de inbedding van de ‘meertalige’ leerkrachten in de werking van de scholen. Maar om dan ineens te beslissen om één van de oudste en langst werkende projecten  af te schaffen, is op zijn minst onbegrijpelijk.

De vraag die velen hebben gesteld sinds we dit nieuws hebben vernomen is: waarom? Ik heb veel mogelijke antwoorden gehoord zoals: besparingen, onkunde (hij begrijpt niets van het onderwijs), onwetendheid (het komt van administratie en hij volgt gewoon)…

Ik ben van mening dat minister Smet goed weet wat hij doet. Wie zijn beslissingen even onder de loep neemt sinds hij minister is geworden, die kan alvast raden in welke richting hij denkt.

Het begon met de afschaffing van het steunpunt gelijke onderwijskansen. Hij verzette zich lang tegen een capaciteitsuitbreiding van het Nederlandstalig onderwijs in Brussel  terwijl hij de voorrangsmaatregel voor Nederlandstalige kinderen versterkte (ondertussen heeft hij toch geld vrijgemaakt voor een broodnodige capaciteitsuitbreiding ). Vandaag is het de beurt aan het meertalig onderwijs.

‘Sp.a schuift steeds meer naar rechts’ hoor ik vaak rondom mij.  Die analyse klopt niet helemaal. De klassieke links-rechts tegenstelling is in de huidige Belgische politiek niet meer echt aan de orde. Kijk maar naar de reactie van Open-VLD die niet snapt waarom een succesvol programma, gezien de slaagcijfers in het middelbaar, wordt afgeschaft.

Als je ziet welke politiek, wetten en initiatieven de Sp.a de afgelopen jaren (en vooral maanden) heeft gesteund dan besef je dat binnen die partij een revolutie gaande is. En een revolutie is er nodig, want de partij doet het al jaren niet meer goed, en gaat van slecht naar slechter. De lopende (r)evolutie is er wel één die de partij zuur opbreekt en die nog zuurder zal worden.

Nemen we concreet het onderwijsbeleid, wat ongetwijfeld een zeer belangrijke en bepalende post is met een enorm impact op de samenleving, dan zien we welke richting het allemaal uitgaat.

De Sp.a heeft voor een populistisch discours gekozen. Ze denken alleen maar aan de stemmen. En het maakt hen niet uit bij wie en hoe ze die stemmen halen. De Sp.a kiest duidelijk steeds meer voor een anti-progressief, anti-sociaal, en anti-solidair programma. Wie nog lid is van deze partij en wie nog op hen denkt te stemmen, moet hier maar eens goed over nadenken.

De burger, de kiezer, kan niet doen wat de minister en zijn partij doen: met name de realiteit negeren. Er staat te veel op het spel voor de kiezer: de toekomst van zijn kinderen. Want het onderwijs bepaalt nu eenmaal voor een groot deel wat je toekomst wordt.

De toekomst van een deel van de Brusselse jongeren is in de handen van iemand die zich Brusselaar noemt, maar die tegelijk Brussel van alle kanten schade berokkent en constant in het vizier heeft. Smet is allang op de kar gesprongen van Cd&v en NV-A, zich vastklampend aan een achterhaald, eng en vooral uitsluitingsverhaal in Brussel. Dit heeft Brussel, met al zijn problemen, o.a in het onderwijs, nu net niet nodig.

We hebben nood aan een ander project. Als het meertalig onderwijs of het bicultureel project niet naar behoren werkt, wel meneer de minister, roep dan de verantwoordelijke op het matje en zorg dat het beter functioneert. Evalueer, stuur bij en ondersteun, zodat meertalig onderwijs eindelijk een echte kans krijgt. Het kan niet anders want in de Brusselse realiteit is meertalig onderwijs de enige toekomst.

De dualiteit Frans – Nederlands is achterhaald en moet worden opengebroken. Het Brussels onderwijs moet in de handen van Brusselaars komen en zo snel mogelijk de stap maken naar meertalig onderwijs, als een weerspiegeling van de multiculturele stad. De pedagogische visie en uitwerking van het onderwijs moet stroken met de samenstelling van de Brusselse jeugd. Alleen op die manier kunnen we de jongeren de toekomst geven die ze verdienen.

Bleri Lleshi is Brussels filosoof en documentairemaker

https://blerilleshi.wordpress.com

https://www.facebook.com/Bleri.Lleshi

Twitter @blerilleshi

Advertisements

6 thoughts on “Nieuwe smet op onderwijs

 1. Geachte heer Lleshi
  Graag zouden we dit opiniestuk in ons tijdschrift publiceren. Is dit mogelijk?

  Alain

  • Dank U Meneer Lleshi, voor uw bijdrage in deze!
   Onbegrijpelijk dat een onderwijsminister van linkse(?)signatuur zoiets stopzet.
   Nieuwe meertaligheidsprojecten worden o.m. in Gent positief onthaald, maar tegelijkertijd hierdoor ‘belachelijk’ gemaakt! Terwijl zelfvertrouwen en welbevinden van de betrokken kinderen primordiaal is in opgroeien. Comprenne qui voudra!

 2. Met de SPA de NVA achterna : SPA-minister van Onderwijs Pascal Smet verbiedt nu mensen zonder papieren deel te nemen aan de gesubsidieerde Nederlandse lessen. Comprenne qui voudra! Suggestie : de S van SPA vervangen door ZZ (zelfzuchtig)! (En misschien best ook de partijkleur veranderen).
  Hugues Vandegehuchte( een diep beschaamde onderwijsmedewerker).

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s