Home

Beste mevrouw de minister

Op zaterdag 7 mei werd Ricardo, 27 jaar, toegetakeld door agenten van de politie Zaventem. Ricardo was op weg naar een muziekfestival tegen een gesloten centrum. Nog geen tien dagen geleden kreeg een jongeman in Gent negen hechtingen na een ontmoeting met de politie. Onnodig en onterecht politiegeweld, bleek achteraf. Alle weken lopen berichten binnen van gevallen waarin een politieman (-vrouw) niet gewoon zijn/haar boekje te buiten gaat, maar burgers mishandelt en afranselt. Burgers die tot bewijs van het tegendeel, onschuldig zijn.

Mijn eerste vraag: Wat hebt u hiertegen ondernomen en wat bent u van plan te ondernemen? Of vindt u ook dat elke burger nu eenmaal een potentieel gevaar is?

U beweert dat uw repressiepolitiek niet aan de burger wordt doorgerekend. Klopt dit wel, denk ik dan? Het politiebudget wordt toch betaald met de belastingen van de burger.

Ik wil niet dat met de belastingen die ik betaal, de politie onterecht mensen het ziekenhuis inslaat. We hebben lang mogen wachten op de politiehervorming. ‘Een gemeenschapsgerichte politiezorg die de dienstverlening aan de burger verbetert’, dat was de belofte aan de burger. Wat is er terecht gekomen van die belofte?

Toen twee agenten lichtgewond raakten tijdens een schermutseling met jongeren in Hofstade hebt u wel snel en hard gereageerd. ‘Wie zich misdraagt, die heeft pech’, zei u krachtig in de media over de jongeren. U hebt nooit begrip getoond voor de oorzaken van de agressie bij die jongeren. U stond wel op de eerste rij te roepen voor nultolerantie. Gaat uw nultolerantie de socio-economische problemen van deze jongeren oplossen?

U staat ook op de eerste rij om meer hekken, hogere muren en meer toezichtcamera’s te verdedigen. Daarin worden duizenden euro’s geïnvesteerd. Dit is investeren in het ‘afschermen’ en beschermen van een kleine groep en het uitsluiten van diegenen die u als problematisch ziet. En zo denkt, samen met u, ook een goed deel van uw politiekorpsen.

Dat u in Hofstade en elders dergelijke investeringen toejuicht en zo vurig verdedigt is een jammerlijke zaak, maar nieuw is het niet. Als we uw geschiedenis bekijken, weten we dat dit uw soort politiek is. Controleren en straffen.

Gaat u nu ook de politieagenten straffen die Ricardo en Ken hebben afgeranseld? Waarom zwijgt u daarover? Waarom komen dergelijke, wat u wellicht ‘eenmalige incidenten’ noemt, zo vaak voor? Waar is de gemeenschapsgerichte politiezorg? Waar is de politieagent die eerst en vooral preventief optreedt? Waar zijn de agenten die hard kunnen optreden, maar die ook als een sociaal werker weten te reageren waar nodig? Per slot hebben ze in hun werk te maken met mensen, vaak met jonge mensen.

U zal ongetwijfeld hebben vernomen hoeveel vertrouwen ‘de mensen’ nog hebben in de politie (bijna even ‘veel’ als in de politiek). En ik denk dat u goed op de hoogte bent van het racisme bij veel van de agenten. Denk maar aan het laatste onderzoek bij de politie in Antwerpen. U weet ook hoe geviseerd en gediscrimineerd jongeren zich voelen in onze grote steden.

Waarom horen we hierover niets van u? Zijn dit volgens u dan geen problemen? Of stoort u zich er niet echt aan? Indien toch wel, dan hoor ik graag wat u concreet gaat doen?

Jongeren viseren, stigmatiseren en discrimineren, dat is u goed gelukt. Benieuwd of u in staat bent om voor eenmaal een stap in een andere richting te zetten en jongeren die onterecht worden toegetakeld te beschermen. Burgers die hun belastingen betalen de politiezorg bieden die beloofd is. Maatregelen nemen tegen de agenten die verantwoordelijk zijn voor deze laffe daden.

Mevrouw de minister, beloof ons alstublieft niet weer dat u van beleid gaat veranderen. Dit hebben we al zo vaak gehoord. Hervormingen hoeven we ook niet, want die zijn ondertussen doel op zich geworden. U kan eigenlijk niet anders dan toegeven dat politie en samen met de politie het gerecht niet naar behoren werken.

Misschien moet u simpelweg meer in mensen investeren. In  beter opgeleide en in beter omkaderde mensen. Dat zal meer opleveren. En begin vooral met de politieagenten. Zodat die in staat zijn om gemeenschapsgericht te werken. Zodat ze in staat zijn om met jongeren te werken. Zodat ze in staat zijn om in een multiculturele stad te werken. Pas als u dat realiseert, is uw dienstverlening aan de burger verbeterd.

Benieuwd naar uw antwoorden.

Een burger.

Bleri Lleshi werkt als begeleider bij Alba vzw in Brussel. Hij schrijft deze brief in eigen naam.

4 thoughts on “Open brief aan minister Turtelboom

 1. Een zeer terechte oproep en aanklacht, Bleri. Zeker omdat de politie een geweldmonopolie heeft en het, sinds de politiehervorming, niet meer mogelijk is bij het ene politiekorps een klacht in te dienen tegen het andere. België is het ENIGE democratische land waar er slechts één politie bestaat – efficiëntie en democratie gaan lang niet altijd samen… Wanneer een politieman op u losslaat en gij zoudt van uw recht op wettige zelfverdediging gebruik maken, dan zult ge voor weerspannigheid worden veroordeeld. Het volledig ontmachten en (letterlijk en figuurlijk) ontwapenen van burgers is een typische ontwikkeling in staten die de totalitaire weg opgaan (de recente uitspraken van De Clerk (Justitie) over het onmogelijk maken van individuele klachten bij de Raad van State tegen de staat is een ander veelzeggend teken aan den wand). De politie in België staat de facto boven de wet, en gedraagt zich er ook naar – ge zult nooit een veronstschuldiging laat staan schuldbekentenis uit die richting horen – al moet het gezegd, er zijn uitzonderingen. De Belgische politie is onlangs nog veroordeeld door de Raad van Europa wegens buitensporig geweld tegen actievoerders die protesteerden tegen het Europese uitwijzingsbeleid. Er zijn ook meer en meer incdenten met dodelijke afloop. Het lijkt mij dringend noodzakelijk dat er een electronisch en vrij toegankelijk observatorium wordt opgericht waar al deze gevallen gerapporteerd en geconsulteerd kunnen worden, ook met betrekking tot hun eventuele juridische opvolging. De mensonwaardige toestanden in vele politiegevangenissen – mensen die ontkleed worden opgesloten in een ruimte met enkel een betonnen grond – zou ook dringend eens onder de aandacht mogen worden gebracht. Tenslotte, de verschillende mensenrechtenorganisaties in dit land zouden hun krachten hieromtrent moeten bundelen.

 2. beste heren, check your facts
  die “onschuldige” ricardo is niet zo onschuldig als hij lijkt
  ik ken de flik in kwestie persoonlijk, hij is geen geweldenaar
  maar na het tegenhouden van een busje waar de onschuldige ricardo in zat
  zetten die het op een loopje, na het checken van ricardo bleek deze gekend te zijn voor wapenbezit e.d.
  toen deze zich weerspannig en aggressief toonde greep mijne maat in ter verdediging waarbij hij, niet intententioneel ricardo in het aangezicht raakte
  tja, doe maar zoals zovele marginalen en blijf de criminelen verdedigen zoals ze in anderlecht, parijs en marseille doen

  ai toch

  • Dsl c est ricardo et je viens de traduire ton commentaire et ça me choque tes préjugés. J ai pas élevé ma main, dans aucun moment. Dans tout les cas, personne peut utilise une telle violence et surtout si c est la police.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s