Home

Meetingpoints  ‘Wankele waarden’

door Federatie van Marokkaanse Verenigingen

Het is eindelijk zover, de meetingpoints gaan weer van start en staan dit jaar in het teken van de waarden die moslims belangrijk vinden. Wat zijn die waarden nu precies? Hoe gaan we er in ons persoonlijk leven mee om, en vooral, hoe slagen we erin om ze in het dagelijkse leven, op school, op het werk, en in onze relaties met vrienden en familie tot uiting te brengen? Om deze vragen te kunnen beantwoorden kan je onmogelijk de discussie uit de weg gaan over wie je zelf bent. Zie je jezelf in de eerste plaats als moslim, als Vlaming of heb je het gevoel dat je identiteit het resultaat is van een gezond evenwicht tussen allerlei aspecten maar geen die er noodzakelijk uitspringt? Ben je iemand die belang hecht aan traditie of is al wat niet progressief is achterhaald? Bewust zijn van wie je bent en waar je voor staat is belangrijk voor moslims die vandaag voor allerlei uitdagingen staan zoals de groeiende genderkloof, de solidariteit tussen generaties die onder druk komt te staan, de toenemende islamofobie, enzovoort. Is het mogelijk om antwoorden te vinden die toestaan trouw te blijven aan jezelf en je waarden, zonder te vervreemden van je omgeving die misschien anders denkt? Je hebt het al geraden, de meetingpoints gaan dit jaar over identiteit en waarden doorheen generaties. In drie meetingpoints kijken we naar het verleden, heden en toekomst. Wat blijft ons bij, waar hechten we belang aan, waar nemen we afscheid van en wat dragen we mee naar de toekomst?

Heb je een uitgesproken visie hieromtrent, ben je nieuwsgierig naar de mening van anderen of heb je gewoon zin in een boeiende en levendige discussie? Neem dan je agenda en noteer alvast de data van de komende meetingpoints!

Inleiding en deskundige begeleiding door Bleri Lleshi

27/02/2011:  Mijn land, mijn ouders, mijn roots.

17/04/2011: Leven als migrant, een (vergiftigd) geschenk?

29/05/2011: Geleid of geketend door geloof?

Steeds van 14u tot 17u.

27/02/2011: Mijn land, mijn ouders, mijn roots.

Vandaag staan de ogen van onze jongeren gericht naar de toekomst. De wereld ligt voor hun voeten en ze kunnen niet wachten om hun sprong te wagen in het diepe! In het diepe…daarvoor moet je sterk in je schoenen staan, goed weten wat je wil en wat voor leven je wil uitbouwen. Dat kan niet zonder de bagage die je van je ouders hebt meegekregen, toch? Zij hebben hun land van herkomst verlaten op zoek naar een betere toekomst, voor zichzelf, maar in eerste instantie voor hun kinderen. In een vreemd land hebben ze als Marokkaans-islamitische gastarbeiders op hun manier hun best gedaan om hun kinderen voor te bereiden. Ze hebben hun waarden en normen doorgegeven die ze kenden en heel vertrouwd waren, in de hoop dat hun kinderen toch goed zouden beseffen waar hun roots liggen en die ook zouden meedragen in hun leven. De islam zoals zij die beleefden speelde daarin een grote rol. Welke bagage heb jij meegekregen? Welke waarden hou je bewust in stand en bepalen de manier waarop naar je eigen leven kijkt? En welke duw je heel bewust van je weg? Kom mee en voor je in het diepe springt, blik even terug met ons naar het verleden.

17/04/2011: Leven als migrant, een (vergiftigd) geschenk?

De eerste generatie voelt zich nog steeds te gast in België, maar onze jongeren nemen daar absoluut geen genoegen mee. België is voor hun “thuis”:  het land waar ze geboren zijn, waar ze schoollopen en werken, waar ze hun toekomst zullen uitbouwen en  wier nationaliteit ze dragen en wetgeving onderschrijven. Maar de Belgische samenleving biedt hen (nog) niet wat ze nodig hebben om van een thuis te kunnen spreken. Gediscrimineerd omwille van naam of huidskleur, een moslimidentiteit die alsmaar meer gecontesteerd wordt, het gebruik van de moedertaal dat systematisch ontmoedigd wordt,… Om maar niet te spreken van de negatieve beeldvorming in de media waarmee we dagelijks overspoeld worden. Een ding is duidelijk, je ouders zijn niet de enigen die jou opgevoed hebben. De school, je vrienden, de media,… hebben ongetwijfeld ook een belangrijke rol gespeeld in jouw vorming en je zelfbeeld. Maar je ouders hebben hun land van herkomst niet zomaar verlaten. Ze kozen bewust voor de kansen die de Belgische seculiere samenleving hen en hun nageslacht te bieden had. Wat zijn deze mogelijkheden en hoe slaag jij erin om ze ten volle te benutten? Of vind jij net dat België enkel kansen biedt aan mensen die het keurmerk “BBB” dragen en ze ontneemt aan al de rest? En hoe ga jij daar dan mee om? Hebben jouw ouders jou effectief een beter leven geschonken of zie jij het migrantenleven eerder als een vergiftigd geschenk?

29/05/2011: Geleid of geketend door geloof?

Je wil graag aan je leven beginnen maar je komt voor keuzes te staan waar je zelf geen antwoord op hebt. In de zoektocht naar een leidraad kiezen de meesten voor de islam. Een islam die in hun visie losstaat van elk land en cultuur, een islam die universeel en tijdloos is en alle moslims over de hele wereld bindt. In de praktijk zie je dat jongeren op verschillende manieren deze ‘zuivere islam’ vormgeven en uiten, van een zeer progressieve islam die zich in de seculiere samenleving weet in te passen tot de meest radicale vorm die zich afzet tegen de bredere samenleving én de eigen cultuur. In de talrijke tendensen die vandaag ons straatbeeld sieren, wordt er jammer genoeg weinig waarde gehecht aan de basisfundamenten waarop de islam gestoeld is. Wat zijn die kernideeën en -waarden? Op welke manier kunnen we ze terug betekenis geven zonder de eigen identiteit of achtergrond te moeten verloochenen? Kunnen we de kernideeën van de islam in praktijk brengen zonder dat ze ons beperken in het dagelijkse leven? Hoe kunnen ze ons helpen een antwoord te bieden op maatschappelijke uitdagingen, zoals radicalisering, armoede, de vergrijzing die zich stilaan maar zeker laat merken bij moslimouderen, de groeiende genderkloof en zoveel meer? Kunnen we een gemeenschap opbouwen die deze (islamitische) waarden uitdraagt of is dit een utopia dat nooit zal bestaan?

 

Plaats

FMV, Oudstrijdersstraat 9, 2140 Borgerhout.

Prijs

€ 3 per sessie of € 8 voor de hele reeks

Meer info en inschrijvingen

Tel: 03/204 10 10; e-mail: saida.elfekri@fmv-vzw.be

Advertisements

One thought on “Meeting Points – ‘Wankele waarden’

 1.  
  Maandag 28 nov 2011:Grote drukte bij het Turkse consulaat in Rotterdam

  50 jaar later staan lange rijen mensen voor het Turkse consulaat in Rotterdam. In Nederland geboren “jonge Turken” proberen zich massaal aan te melden voor de militaire dienstplicht in Turkije. Sommige mannen staan er al vanaf vannacht. Dit is weer een concrete bewijs, hoe miljoenen massa zich verbonden voelt met een externe mogendheid. Sociologisch gezien is dit een gestuurde colonne ook te zien in de grote toename van het Turkse machtontwikkeling in Nederland. Door zich niet als ‘Nederlanders’, maar als ‘Turk’ of “moslim” te definiëren hopen deze jongeren onder andere zich te verlossen van het slechte imago van het “westers” gezien te worden. Een identiteit die hen zou verbinden met de maagden van Turkije, een belangrijk symbool, evenals de oorlog tegen de Koerden, Joden en Armeniërs. Veel jongeren hebben sympathie voor hun machthebbers in herkomstlanden, omdat ze serieus en consequent zijn.
  Deze op anti-integratie gerichte strategie van wisselen van identiteit werkt echter zonder problemen: dankzij Nederlandse beleidsmakers met een verouderde politieke- ideologie kan alleen meer turkisering en arabisering ontstaan. Anti -Nederlandse macht ontwikkelingen worden gesteund door de Arabische en Turkse regimes onder de ogen van de dwaze politicologen. 30 jaar geleden kwamen we weinig moslima’s met een hoofddoek tegen. Inmiddels draagt de meerderheid van de moslima’s die ons land binnenkomt om er te “bidden” een hoofddoek, onder wie de laatste jaren zeer zwaar gesluierde vrouwen. Voor deze jongeren en vrouwen is de hoofddoek en militaire dienst een teken van hun turk-moslim-identiteit. Die identiteit is – zichtbaar – in de afgelopen jaren sterker geworden.

  Drie Marokkanen hebben bij het VN-comité voor de Mensenrechten in Genève een klacht tegen Nederland ingediend. Ze beweren dat kritiek op de islamitische ideologie hun “positie” in Nederland ondergraaft! Deze drie Marokkanen hebben geen klacht of een strafzaak tegen hun eigen Marokkaanse dictatuur ingediend, terwijl Marokko nog steeds een zuivere dictatuur is. Blijkbaar deze Turken en Marokkanen hangen nog steeds aan de basisprincipes van hun invasie doctrine: bovendien hun “taqiyya” maakt het mogelijk moslims om niet-moslims te misleiden als het helpt de verspreiding of dominantie van hun herkomstlanden stelsels. Politieke leiding van het uitschot, getuig, dit ongrijpbare crapuul verziekt onze samenleving en sleurt vele mensen mee in een negatieve spiraal van afwijzing.
  Turkse mannen zijn dienstplichtig tot hun 38ste. Nu kunnen ze nog voor vijfduizend euro hun dienstijd van 15 maanden verkorten tot een speciale hersensspoeling cursus om voor altijd Turk te blijven, van 21 dagen en het bedrag om de dienstplicht af te kopen zou in die wet worden verhoogd tot 10.000 euro. Miljarden van Nederlandse belasting geld verdwijnen op deze manier in de zakken van Turkse Moslims leiders. Corrupte EU commissies gaan weer hun “positieve cijfers” presenteren, net als toen bij Griekenland, om te bewijzen dat Turkije nu rijp geworden is voor de EU lidmaatschappij.
   
  Door de Islamitische doctrinaire verbreiding zijn er grote spanningen en het opkomend invasie van Nederlandse steden is een realiteit geworden:de explosieve opmars van de vijandige vijfde colonne van 2 miljoen Moslims wordt zeker het verval van de maatschappij. Politiek gedreven grote groepen zijn bezig belangrijke posities verwerven binnen de overheid instanties. Uit een geheime Turkse document is gebleken dat de Turkse en Arabische leiders geïnteresseerd zijn in de politie en justitiële apparaat. Ze doen dat onder andere via politieke partijen. Voor de militaire dienst ga jij duizenden Euro betalen aan een andere land, hang jij een Turkse vlag en TV schotel op je flat en ga jij solliciteren bij de Nederlandse politie? In Nederland met name via de PvdA, CDA, SP, D66 en Groen Links. Deze partijen willen nog meer uitstoot massaal binnenhalen. U kunt u schamen voor de manier waarop ons land te grabbel is gegooid aan doelbewust opererende strijders en import van achterlijkheid en criminaliteit.
  Onder de naam “migrant”, “gastarbeiders” naar Europa gesmokkelde leden van de milli Gorus, diyanet, fetullah, hezbullah, Moslim Broederschap, de organisaties die bekend staan om hun radicale ideeën, stichtten in Nederland nog grotere Islamitische Gemeenschappen die verbonden zijn met de Moslimlanden machthebbers. Grote groepen van Turken en Marokkanen die door de islamitische autoriteiten van uitgebreide fondsen worden voorzien om hun macht in Europa te verbreiden blijven in afwachting.
  Ze komen en ze blijven hier ons de strot uit die zich als overjaarse middeleeuwers gedragen. Nooit hoorden we Turken en Marokkanen over hun duizenden haatzaaiende imams, over hun barbarse machthebbers in Marokko en Turkije die wel uit onze ruif vreten maar ons verder wegzetten als varkens. En uitgerekend die mensen moeten klagen over Nederland die hen gratis opvoedt, die niets anders doet dan misstanden, ontstaan en gebaseerd op een middeleeuwse, barbaarse en onmenselijke haat- en wraakideologie aan de kaak stellen.
  Moslimlanden hebben aangepaste mensenrechtenverklaringen om de schurkachtigheid van deze barbaarse ideologie nog enigszins te verhullen. VN commissie is echter een broeinest van islamieten waar o.a. Iran, Pakistan, Soedan, Somalië, Turkije en Saudiarabië in zitten. Een organisatie die al sinds jaar en dag door gecorrumpeerde en dubieuze, foute landen wordt gedomineerd. Gezien de samenstelling van de verenigde naties, er zijn 58 islamitische landen, welke ijskoud stelt dat de rechten van de mens zoals voorzien door de VN, niet op niet-moslims van toepassing zijn. Dat deze drie dubbele paspoortbezitters niets beters weten de doen voor hun tweede vaderland dan zich ook wereldwijd belachelijk te maken doet de vraag rijzen waarom ze nog in Nederland willen blijven wonen waar ze zich niet beschermd voelen. VN met de 58 islamitische landen wordt gevaarlijk voor de kleine Europese landen die explosief groeiende Moslims enclaves krijgen: moslims straks met een meerderheid in deze enclaves zullen elke keer VN bijroepen die in de politiek werd opgenomen omdat wij zonodig ook buitenlanders over ons wilden laten regeren.
   
  Het westen is financieel verzwakt door de explosief groeiende Moslims te onderhouden.
   
  Hiervan profiteren China en Moslimlanden zelf; de islam is in het centrum van het debat in het Westen. Demografisch gezien worden vijandige groepen in Nederland in rap tempo steeds groter en hun invloed op de maatschappij steeds agressiever. Vroeger was dit niet het geval. Al zouden we het willen, we kunnen ons moeilijker aan de culturele invloed van de islam onttrekken. Islamitische wangedrag wordt door de blinde politicus als godsdienst beschouwd. CDA, PVDA, SP, D66 en GL staan nog steeds achter het uitstoot verplaatsing naar Nederland, “….kijk naar je omgeving, er zijn enkele homo’s en bejaarden achtergebleven, moeten we ons met deze mensen integreren?”, zegt Imam A. Karim. Deze imam weet heel goed dat er veel Nederlandse politicus achter hem staan…Blijkbaar zit de vijand niet in de woestijnen, deze jihadisten streven ernaar de Europese samenlevingen zo snel mogelijk te ontwrichten. Ongeveer 80% van de activiteiten zijn gewijd aan de zeer vijandelijke “kafir” en die staat in alle moskeen centraal. De militante islamitische groepen die zich als matige etnische minderheden te manifesteren, vinden steeds meer steun onder de Moslim migranten.
   
  Turken en Marokkanen trouwen eigen volk
   
  Ruim 80 procent van de Turken en Marokkanen die vorig jaar trouwden, deden dat met een partner uit dezelfde herkomstgroep. Dat blijkt uit cijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) maandag publiceerde.
  Partners van Turken en Marokkanen wonen vaak al in Nederland. Bij een op de vijf huwelijken haalde men de afgelopen jaren een partner naar Nederland om te trouwen. In het begin van deze eeuw was dat bij ruim de helft van de Turkse en Marokkaanse huwelijken het geval. Het percentage bruiloften van allochtonen waarbij een partner uit het land van herkomst naar Nederland komt, schommelt de laatste jaren rond de 10 procent.
  Turken en Marokkanen kiezen vaker een partner die van dezelfde afkomst is dan andere groepen allochtonen. Zo gaven drie op de tien Surinamers en vier op de tien Antillianen vorig jaar het jawoord aan een autochtoon.
  Vorig jaar trouwden in Nederland 34.500 allochtonen. Een kwart van hen is Turks of Marokkaans. (Bron:Telegraaf)
   
  Nog meer moslims binnen halen is georganiseerd moordaanslag op de staat en volk.
   
  Grote groepen van Turken, Marokkanen en Somaliërs noemen Nederlanders “kafir”. Een moslim is ten strengste verboden om religieuze interactie met een “kafir” hebben, behalve pogingen tot bekering. Volgens de ideologie van de politieke islam, wordt onderscheid gemaakt tussen een moslim en een niet-moslim: de “kafir” die dit stempel krijgt opgedrukt is een Nederlander. Het concept “kafir” heeft dus betrekking op een niet-moslims. Hoe achterlijker deze massa hoe groter de toewijding en het bijhorend fanatisme. In het westen zie je de islam qua macht toenemen, de achilleshiel zijn de imam’s en corrupte politicus. In het westen worden intolerante imam’s met open armen opgevangen. Barbarij, politiek geweld, wreedheid komen nu naar Nederland. Dat is wat de islam ons brengt en niets anders! Tel eens het aantal hoofddoekjes die sinds 8 jaar bijkwamen. Moslims zijn alleen maar “nog” achterlijker geworden. Hoeveel christenen verlaten de kerk en zijn ex-christenen geworden na de komst van deze massa moslims naar Nederland! Vandaag staan ze ten schande omwille van de agressie tegen de dieren in naam van de slachtfeest! Diep triest wat er deze dagen met al die miljoenen dieren gebeurd! Barbaarse massahysterie onder de naam van “offerfeest” en hun achterlijke miljoenen criminelen dienen zich te schamen voor al dit dierenleed!
  Het is verrassend hoe veel van in Nederland wonende Moslims, Nederlanders als hun ware vijand noemen. Tijdens offerfeest wordt in veel moskeen over de “kafir’s” gesproken, verbod op de rituele slachting van dieren wordt als argument gebruikt om nog meer Moslims te organiseren. Imams noemen Nederlanders “kafir”. De politieke islam heerst nu ook in Nederland. De Islam is neerbuigend richting het Westen…Ze stromen massaal binnen en geliktijdig noemen ze de Nederlanders hun vijanden, Moslims discrimineren openlijk.
  Na de jihadisten succes in Libië, gaat ayatollah Khamenei verder: “Arabische moslims moeten een internationaal islamitisch machtsblok vormen”, de Iraanse leider noemt het westen vanwege politieke en economische malaise zwakker dan ooit.
  Dankzij de westerse schurken zijn de Jihadisten van Libië aan de macht gekomen, Tunesië en Egypte krijgen hun enge islamitische regimes op een gevaarlijkere niveau terug. De kern van hele islamitische dictatuur, Saudische dictatuur wordt beschermd door de westerse elite. Als we het hebben over dictatuur, het ontbreken van een grondwet en van rechten voor de vrouwen en de minderheden, dan is het wel dààr waar opgetreden dient te worden. Ideologische bron van alle Arabische dictaturen, de gevaarlijke Islam heerst overal… De islamieten zitten in een positie als een hefboom door hun geografische ligging. Egypte onder de invloed van de Moslim Broederschap, gesteund door de Turkse moslims kan nu toegang krijgen tot de geavanceerde westerse wapens. Controle van Egypte over het Suez-kanaal zou de controle betekenen over de kortste route van Europa naar de Indische Oceaan en een directe invloed op de 1,8 miljoen vaten olie per dag die door het kanaal worden vervoerd.
  Islamitische dictatuur molla Khamenei is enthousiast over de politieke veranderingen in Arabische landen. ‘Het lijdt geen twijfel dat ze in ieder islamitisch land zullen leiden tot wat we in Libie hebben gezien.’ De islamieten controleren olievelden, bewapend via Iran gesmokkelde chemische wapens.

  Na Egypte zijn er nog Jemen en Somalië. Islamieten kunnen de controle grijpen over het land en een beroep doen op Turkse erkenning en veiligheidsgaranties. Dan zouden de islamieten ook de toegang tot de Straat van Bab el-Mandab beheersen waardoor 4,8 miljoen vaten per dag aan olieopbrengst worden verscheept, en de toegang tot de Rode Zee. Bovendien zouden zij in staat zijn om de Somalische piraten te ondersteunen en kunnen helpen bij het opzetten van een Somalische staat. wat dit betreft is NAVO beleid totaal antiwesters.
  Heilige tocht van zwaar geïndoctrineerde moslims naar Europa blijft een vaste job van de Europese schurken. Naast de Turken en Marokkanen stromen ook brutale Somaliërs, Bulgaarse Moslims binnen. Hierdoor het aantal islamitische “gebedsruimtes” en moskeeën groeit nog steeds. Ook zijn gebedsruimtes binnen Nederlandse Universiteiten afgedwongen, evenals gescheiden loketten, taallessen en inburgeringcursussen etc. Er zijn veel Islamitische scholen bijgekomen. Vanaf het begin hebben de moslims veel volkeren overvallen, gekoloniseerd en waar mogelijk geïslamiseerd en hun productiviteit in de vorm van belastingen uitgebuit.
  Islam bewijst constant geen godsdienst te zijn maar een onredelijke, onvrije, enge, strenge ideologie, waaruit ontsnappen levensgevaarlijk is. Als we naar alle moslimlanden kijken zien we, vervolging, discriminatie, eenzame opsluiting, moord, verbanning en noem maar op. Bijna alle Arabische landen zitten continue in oorlog met de buurlanden. Turkije zegt openlijk dat alle buren vijanden zijn.
  Een moslimvrouw die de hoofddoek draagt, draagt de vlag van de islam. De helft van de bevolking zit gesluierd thuis, de andere helft is 5 maal daags bezig een ernstige hernia op te lopen. Het is de hoofddoek die de maat aangeeft voor het verschil tussen de islam en het westen. De moslimvrouw zegt openlijk dat de westerse beschaving onaanvaardbaar voor haar is, dat ze een ziekte is, een pest voor de mensheid, en dat alleen de islam de mens waardigheid kan geven. Het gevaarlijkste van de Islam is dat als die ideologie de overhand krijgt, alle vooruitgang stopt. Het is tijd om ons heel erg goed voor te bereiden op het allerergste.
   
  Hoe lang mogen Saoedi-Arabië, Egypte, Turkije, Pakistan, Iran, Marokko, Soedan en Somalië openlijk de moslims in Europa aansturen? Dictatoriale moslimlanden hebben door hun oliedollars decennia lang de politiek georganiseerde islam in Europa met veel geld verzorgd, vooral de Moslimbroederschap, Turkse, Marokkaanse islamitische federaties, AKP, Fetullah, rabita, diyanet en Milli Gorus profiteren daarvan. De directe inmenging van Moslimlanden in de lotgevallen van de moslims blijft dus nog steeds een grote gevaar voor de toekomst. Islamitische landen zien de westen niet alleen als een bedreiging, maar juist als een potentiële vijand, waarin maar één antwoord mogelijk: demografische explosie moslims via de baarmoeder, prediking en oproepen tot invoeren van Turkse Arabische cultuur.
   
  De grenzen die Moslimlanden nu hebben, vormen een constante bron van conflicten. Mede hierdoor ontstonden al deze instabiele landen, die een normale ontwikkeling van de islamitische wereld onmogelijk maken. Op islamitische ideologie gebaseerde staten kennen enorme interne spanningen. Doorgaans leidt men die af via een buitenlandse vijand; in dit geval Joden, Koerden, Armeniërs en andere Christenen. Dat komt de moslims goed van pas en dat is de belangrijkste reden dat een oplossing uitblijft. Joden worden vanuit alle kanten bedreigt, Koerden hebben nog steeds geen eigen land, Armeniërs en andere Christenen worden zwaar onderdrukt. Zolang men in het Midden-Oosten en Noord Afrika geen eerlijke verdeling kent, blijft het onmogelijk een rationele vrede te sluiten. Landen als Saoedi-Arabië, Egypte, Turkije, Pakistan, Iran, Marokko, Soedan, Somalië, Syrië waar veel immigranten uit afkomstig zijn, willen de Christenen, Joden of andere westerse mensen niet opnemen als burgers met burgerrechten gelijk aan die van de heersende meerderheidsgroep. Rassenscheiding is in deze wereld een bestaande wet. De heersende islamitische elite maakt zich niet druk over het bloedvergieten maar terroriseren hun slachtoffers om westerse hulp te vragen. Het zou beter zijn als er in Nederland zou worden nagedacht wat ons politieke antwoord kan zijn aan de landen waar islamitische sektes de normen bepalen waaraan deze volkeren zich conformeren.

  Het is bittere noodzaak dat er voor de Koerden en Christenen in Iran, Irak, Turkije en Syrië in de huidige wereldconstellatie een consensus komt, en steun van de westerse machten aan huidige onderdrukkers beëindigt wordt. Het beleid van westen is een beschamend voorbeeld van psychopathische machtswillekeur, dat niet zelden ook gevallen van afschuwelijke mislukkingen met zich draagt en gevaarlijke tocht naar europa veroorzaakt. Europa mag niet meer de foutieve grenzen van Moslimlanden beschermen, maar streven naar een eerlijk verdeling. Iran heeft 12 miljoen Koerden aan de de grens die geen enkele recht hebben. Hoe kunnen EU leiders zonder de Koerden zo’n grote Iran democratiseren?. Turkije onderdrukt 22 miljoen Koerden en bovendien met de steun van dwaze EU leiders. Je kunt nog opmerken dat EU landen ook enthousiast aan hun eigen stoelpoten gezaagd hebben met deze beleid. Een astronomisch bedrag is erin over de balk gegooid en dat heeft er aan bijgedragen dat veel landen in een enorme crisis zijn komen te verkeren.
   
  Nederland heeft het recht zijn eigen cultuur te behouden en dient zich niet gedienstig neer te leggen bij middeleeuwse opvattingen die het westen eeuwen terug al heeft overwonnen. Evolutie is vooruitgang dan zet je de klok geen eeuwen terug door lieden te volgen die een verschrikkelijk “systeem” van onderdrukking/onderwerping aanhangen. Zolang Europa niets doet aan de expansie van de moslims/islam hier, zal heel Europa een kruitvat worden. Europese politici die voor Moslims en tegen eigen land zijn, zijn gewoon knettergek en onwetend.
  Het moet verboden worden dat mensen met een dubbele nationaliteit aan verkiezingen voor staatsposten meedoen. Alle kamerleden en staatsambtenaren met een dubbele nationaliteit moeten van hun stoel gezet worden. Het is niet normaal dat de agenten van Arabische koningen en Turkse staat in feite in de regering zitten. Het is niet loyaal en staat niet echt voor groot vertrouwen. Demografisch gezien worden allochtone groepen in Nederland in rap tempo steeds groter en hun invloed op de maatschappij steeds agressiever. Dat zal onmisbaar tegen autochtone Nederlanders werken, tegen de nationale cultuur en tradities. Maar de Nederlandse cultuur en mentaliteit staat al langere tijd onder zware druk en invloed van de islamitische achterlijkheid. Op deze manier is het snel afgelopen met de Nederlandse nationale identiteit over een paar generaties. Is dat wat wij allemaal willen?

  Op dit moment wil de regering de kwestie over de bouw van moskeeën en minaretten niet eens bekijken. Een in ons land gebruikelijke struisvogel politiek, uit angst voor islamitisch electoraat natuurlijk. Maar het wordt onvermijdelijk. Het is tijd om alle subsidies aan alle islamitische kantoren en centra afschaffen en personeel af laten vloeien. Er zijn al een duizend en een diverse islamitische instellingen van alle denkbare kaliber en richtlijnen. Toch mislukken al decennia lang alle inburgeringprogramma’s.
  Dankzij die instellingen blijven moslims een aparte bevolkingsgroep. Voor de keurige heropvoeding van straatjongeren, voor de veiligheid en terrorismebestrijding doen ze ook niets. Het is geen geheim dat moslimorganisaties veel geld van rijke islamlanden en geheime organisaties ontvangen. Het geld is niet voor verbetering van een inburgeringproces of een extra les Nederlands, maar vóór het produceren van islamslaven en versterking van islamisering van ons land en héél Europa.

  Alle Islamitische scholen moeten dicht. Het is geen democratie maar een puur zelf beschermende maatregel op basis van Natuur-wetten en gezond verstand: Europeanen met een antidemocratische mentaliteit en levensvisie opvoeden en ontwikkelen is een georganiseerd moordaanslag op de staat en volk.
   
  Met Vriendelijke groeten,
  R. Blicker
   
   
   
   
   

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s