Home

Bleri Lleshi onderzocht de identiteit van Brusselse jongeren. In de documentaire Bxl stad zonder eigenaar laat hij hen zelf aan het woord.

Jozefien Van Huffel

„Ik voel me hier thuis omdat niemand hier thuis is. ‘Ik ben Brusselaar’: het betekent niets en tegelijk heel veel,” zegt een van de jongeren uit Bxl stad zonder eigenaar. In gesprek over hun eigen identiteit brengt politicoloog en documentairemaker Bleri Lleshi hen in beeld, soms zelfzeker en soms twijfelend.

„De titel speelde al door mijn hoofd voor de documentaire af was. Anders dan in steden zoals Rome of Madrid, heb je in Brussel geen dominante groep die zijn visie doordrukt”, zegt Lleshi. „Dat is heel positief: mensen voelen zich gemakkelijk thuis in de stad. Maar tegelijk is het gevaarlijk.”

„Je krijgt immers versnippering. Wie de middelen heeft, kan van Brussel genieten, de rest valt uit de boot”, vervolgt hij. „Er is geen gemeenschappelijkheid. Hoe kunnen de mensen met de middelen iets doen voor de mensen die het nodig hebben?”

Lleshi bestempelt Brussel belangrijk voor zijn eigen identiteit. „Ik zet me hier in, ik participeer: dat maakt me een Brusselaar”, zegt hij. „Je krijgt heel wat terug als je je engageert voor de plek waar je woont. Je bouwt een andere relatie op met mensen en krijgt iets gemeenschappelijks. Daar moeten we naar streven.”

„Ik ben te conservatief voor de Belgen, te liberaal voor de moslims”, stelt ook een van de jongeren. „Hun identiteit is duidelijk meerduidig, dynamisch en complex”, knikt Lleshi. „Ze noemen zich Belgo-Turk of Afro-Vlaming en ook blanke Belgische jongeren zien zichzelf als een mix. Het beleid behandelt de jongeren vaak vanuit de visie van een volwassene: ze moeten weten wat ze zijn.”

Volgens Lleshi geldt die complexe identiteit voor de meeste jongeren, maar is ze toch sterker in de Brusselse context. Een grote stad, met een enorme ongelijkheid en tegelijk ook de kans om met veel culturen kennis te maken. „Maar tegelijk zitten de jongeren vast in een Vlaamse of Waalse context, via het onderwijs. Het werkt op dezelfde manier als in Peer of in Bree en dat is een probleem. Ik pleit niet voor een leerplan van een lager niveau, wel voor een aanpassing van het onderwijs aan de Brusselse werkelijkheid.”

Uit: Kerk & Leven 12-01-11

Picture: © Lucia Russo

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s