Home

‘Burning Ice’ wordt een vaste afspraak in het Kaaitheater. Tijdens deze editie komt een brandend actueel thema aan bod. ‘Ons blind geloof in de heilige drievuldigheid ‘groei-geld-winst’ als beste maatstaf voor menselijk welzijn wordt door de huidige financiële en ecologische crisissen behoorlijk op de proef gesteld.’

Kaaitheater & Argus willen dit blinde geloof in vraag stellen. Kunstenaars, economen en filosofen komen aan het woord van 17 tot 23 januari. Wat ze gemeenschappelijk hebben is hun boodschap: er bestaat een andere economische logica. De illusie van de vrije markt wordt in vraag gesteld, het geld wordt anders bekeken en het thema milieu gaat men vanuit verschillende hoeken benaderen.

Er staat heel wat op het programma: gesprekken, performances, film, concert en theater. Een aantal aanraders zijn zeker Jan Ritsema c.s. ‘Oidipous, my foot’, Investment van Davis Freeman en de tweedaagse The Un-Economic Summit waar een aantal interessante economen in debat gaan en voorbeelden vanuit de praktijk met het publiek delen.

We zullen trachten een aantal van de activiteiten de volgende dagen te bespreken. Op onze agenda hebben we ook een interview met een van de hoofdgasten Ruth Potts. Ze is projectleider ‘Great Transition’ bij de New Economics Foundation.

Iemand die we nu reeds aan het woord laten is de Brusselaar Geert De Pauw. De Pauw is directeur van het Buurthuis Bonnevie in Molenbeek.

De missie van De Pauw is om Community Land Trust (CLT) in Brussel op te richten. ‘Community Land Trusts zijn organisaties die betaalbare woningen voor mensen met een laag inkomen produceren, op grond die eigendom is van de gemeenschap, en via een systeem waarbij er een scheiding wordt gemaakt tussen de landeigendom en de eigendom van de woning.’

De Pauw is van mening dat er in België mogelijkheden zijn voor CLT. De CLT zouden ‘niet alleen een vernieuwende manier kunnen zijn om betaalbare woningen te creëren. Ze zouden ook de sociale woningbouw haar utopische en maatschappijvernieuwende elan van de begindagen terug kunnen geven, en kunnen bijdragen tot het oplossen van een aantal belangrijke problemen waar onze steden vandaag mee te maken krijgen.’

De Pauw en het Buurthuis Bonnevie voegden al de daad bij het woord en niet zo lang geleden werd een huis geopend waar veertien families gehuisvest zijn. Samen zijn ze de eigenaars van deze pand aan de Finsstraat in Molenbeek.

Het gaat om grote families die beperkte financïele mogelijkheden hebben. De Pauw:  ‘Voor de grote families in Molenbeek wordt het steeds moeilijker om behoorlijke huisvesting te vinden. Er zijn al weinig appartementen met vier of vijf slaapkamers, en de weinige die er zijn, zijn heel duur’. Huisvesting en armoede zijn twee grote problemen waarmee Brussel al een tijd kampt. Het aantal sociale woningen is pover als je het vergelijkt met andere Europese steden.

Initiatieven als deze vanuit het Buurthuis Bonnevie zijn welkom. Ondertussen zijn er heel wat partners komen aansluiten en de weg lijkt open voor CLT in Brussel. Het Brussels Gewest blijft belangrijke partner. Brussels Woningfonds heeft bijvoorbeeld in het geval van Molenbeek een cruciaal rol gespeeld door op te treden als bouwheer.

‘Voor de overheid is het model erg interessant omdat het een antwoord biedt op uitdagingen die vandaag hoog op de agenda staan, zoals duurzame ontwikkeling en goed bestuur, en omdat het de mogelijkheid biedt om permanent betaalbare woningen te creëren via een –in vergelijking met andere modellen– beperkte investering’, besluit De Pauw.

 

Bleri Lleshi

 

Burning Ice @ Kaaitheater van 17 tot 23 januari

http://www.kaaitheater.be/festival.jsp?festival=38

Het Buurthuis Bonnevie en Community Land Trust

http://bonnevie.vgc.be/

http://communitylandtrust.wordpress.com/


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s