Home

Bleri Lleshi, Marc Van den Bossche (eds): Identiteit en interculturaliteit. Identiteitsconstructie bij jongeren in Brussel (VUBpress 2010)

Dit boek is een uitvloeisel van “ideaal Brussel”, een project van KifKif en de Vlaamse Gemeenschapscommissie, dat onderzocht hoe Brusselse jongeren hun identiteit zien en beleven. Het boek bestaat uit drie delen: een theoretisch, een praktisch en een gemengd praktisch/theoretisch deel. Alle bijdragen hebben gemeen dat ze breken met een eendimensionale en culturalistische kijk op identiteit. Voor de jongeren zelf is identiteit alvast iets dynamisch dat veel verschillende aspecten omvat.

Belangrijkste conclusies: een identiteit blijkt veeleer iets wat mensen “doen” dan iets wat ze “hebben”. Bovendien maken en beleven ze die identiteit niet in hun eentje maar in verhouding tot anderen. Ook niet in een vacuüm maar tegen de achtergrond van een bestaande orde. En dat is er momenteel één waarbij de meerderheid aan de minderheden een identiteit toeschrijft waarin die zichzelf nauwelijks herkennen. Bovendien wordt die identiteit dan ook nog eens sterk geassocieerd met samenlevingsproblemen allerhande.

Vooral dat laatste maakt dat het debat over identiteiten méér is dan een academisch tijdverdrijf. Vandaar de nadruk die de auteurs leggen op de noodzaak van “interculturele ontmoetingen”. In verschillende bijdragen gaan zij in op de vraag of en hoe een (collectieve) identiteit kan bijdragen aan het welzijn van de eigen groep, de anderen en de samenleving als geheel.

Belangrijkste minpunt van het boek: alle bevraagde jongeren zijn hoogopgeleid. Volgens de auteurs omdat de minder kansrijken de handen meer dan vol hebben met het hoofd boven water houden. Maar wees gerust, het boek besteedt ook uitgebreid aandacht aan de vraag of de beschreven hybride identiteitsconstructie en interculturele dialoog niet het voorrecht zijn van een stedelijke, hoogopgeleide elite.

Uit: Uit De Marge 09-12-10

http://www.uitdemarge.be/index.php?id=378&tx_ttnews%5Btt_news%5D=175&tx_ttnews%5BbackPid%5D=124&cHash=e7adbfb72f

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s