Home

‘Een moderne en performante overheid creëert geen verwachtingen die veel ruimer gaan dan de EU-verplichtingen en waarvan iedereen weet dat ze niet kunnen worden ingelost.’ schrijft Bart De Wever in DS 04/12. Wat die verplichtingen zijn daar wordt met geen woord over gerept. Waarom dan toch over de EU-verplichtingen spreken? Wel, omdat die veel speelruimte aan de staten toelaten om te doen waar ze zin in hebben. En hier zou de N-VA graag gretig gebruik van maken dus eisen ze de ministerpost van migratie. Zal de migratieproblematiek opgelost raken met een N-VA minister? Ik denk het niet. Hier zijn verschillende redenen voor.

Geen EU-migratiebeleid

Migratie is een globale problematiek. Vlaanderen noch België zullen het migratieprobleem kunnen oplossen als dit probleem niet op Europees niveau wordt aangepakt. Het is op Europees niveau dat de zaken fout lopen en waardoor landen zoals Griekenland, Italië, Spanje en België in de problemen zitten. De EU heeft nog steeds geen degelijk migratiebeleid. Er is geen coherent beleid dat in de EU-landen wordt toegepast. Bijna alle EU-landen doen hun eigen zin. Dit gaat vaak in tegen de basisrechten en de conventies die door deze landen zijn ondertekend. De EU ziet dit allemaal gebeuren maar is te zwak om tussen te komen. In feite kan zij gewoonweg niet tussenkomen als we zien hoe inconsequent de migratiepolitiek wordt gehandhaafd in verschillende landen.

Op dit moment is de veiligheidspolitiek de oplossing. Fort Europa is een realiteit en Frontex (bevoegd voor het beschermen van de Europese grenzen) krijgt steeds meer de vrije hand om Europa te ‘beschermen’. Datzelfde Europa heeft het over open grenzen op  haar eigen bodem en vraagt nadrukkelijk van de landen waar de migranten vandaan komen (Afrikaanse landen bijvoorbeeld) dat ook zij hun grenzen openen. Ondertussen wordt migratie met het veiligheidsdiscours bestreden. Dat wil zeggen dat de migrant als een crimineel wordt beschouwd en niet als iemand die op vlucht is voor zijn leven, of streeft naar een beter leven.

De hoofddoelstelling van de Europese migratiepolitiek is dus zoveel mogelijk mensen tegenhouden, en zij die hier toch zijn binnen geraakt teruggesturen. Het is dan ook niet verbazingwekkend als de EU claimt dat illegale migratie haar grootste uitdaging is. En dit menen ze als men ziet welke reusachtig muur er wordt gebouwd net aan de grenzen van ‘open Europa’. De muur van Europa begint steeds meer te lijken op muren zoals die van Berlijn. Het is zelfs erger want het is een racistische muur, bedoeld om de niet-blanke ‘indringer’ buiten te houden.

Westen mede verantwoordelijk

De vraag die wij moeten stellen is: zal de huidige migratiepolitiek van de EU werken? Het antwoord is negatief. Waarom niet? Omdat het aantal conflicten overal in de wereld blijft toenemen. Er zijn steeds meer mensen die voor hun eigen leven en veiligheid moeten vluchten. De ongelijkheid tussen het Westen en wat wij ‘ontwikkelingslanden’ noemen is ook toegenomen. Dat mensen een betere toekomst zoeken kan je in de huidige geglobaliseerde wereld niet tegenhouden. De realiteit in veel van deze landen is hard. De politieke elites in deze landen zijn deels verantwoordelijk, maar de rol die de westerse landen hebben gespeeld en nog steeds spelen is niet te onderschatten. Integendeel, het Westen is mede verantwoordelijk want het heeft diezelfde landen in het verleden gekoloniseerd, geplunderd en de meest ondemocratische regimes gesteund. Het is in die landen dat het Westen vandaag haar troepen gestationeerd heeft in de naam van democratie. En het houdt hier niet mee op want er zijn ook de machtige westerse multinationals die deze landen kapot maken, gewoonweg om hun winsten te zien stijgen. De ontwikkelingshulp is tot nu toe rampzalig geweest (kijk naar het voorbeeld van Afrika). Afrikaanse landen zijn een dumpput geworden voor westerse overschotten en vervallen producten (van voedsel tot en met medicijnen). Het Westen vult haar kas met geld dat uit de ‘ontwikkelingslanden’ komt. ‘Omgekeerde ontwikkelingshulp’ heet dat. Dit is wat het Westen al sinds lange tijd heeft gezaaid. Is het dan verwonderlijk dat mensen uit deze landen op de vlucht slaan en naar Europa komen?

Een strenger migratiebeleid lost niets op

Een strenger migratiebeleid in België, wat de N-VA belooft, zal het migratieprobleem niet oplossen want de mensen zullen blijven komen zolang er redenen zijn om te vluchten. We hebben een ander beleid nodig. Er is vooreerst een Europees beleid nodig dat zich inzet om de realiteit in die landen van oorkomst te veranderen. Daar begint het. Men zal het probleem niet oplossen door racistische muren te bouwen want de mensen die voor hun leven vluchten zullen door de muren heen stappen. Men moet de muur van de sociale, economische en politieke problemen en ongelijkheid in die landen zelf veranderen zodat mensen niet hopeloos proberen hun land te ontvluchten. Zolang dit niet gebeurt, zullen Europa en België oogsten wat ze gezaaid hebben.

 

Bleri Lleshi is filosoof en documentairemaker

Uit: http://www.deredactie.be 7-12-10

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s