Home

De grenzeloze wegels van kunst (****)

Professoren durven wel eens een boek te schrijven dat behalve de academische wereld ook voor een breed publiek bedoeld is. De meeste daarvan hebben het moeilijk om een tekst in elkaar te steken die inhoudelijk sterk is en voor het publiek leesbaar en begrijpbaar blijft.

Professor Antoon Van den Braembussche (Erasmus Universiteit en VUB) lijkt erin geslaagd te zijn om over een toch wel moeilijk thema als kunst de lezer een stevige basis te bieden over de verschillende stromingen in de kunstfilosofie. De auteur maakt een reis door de verschillende filosofische denkwijzes die van betekenis zijn geweest en nog steeds zijn binnen de kunst. Een aantal sleutelfiguren zoals Hegel, Kant, Heidegger en Derrida laat hij langer aan het woord. Begrijpelijk, gezien hun betekenis in de kunstfilosofie. Het interessante aan dit boek is dat de verschillende filosofen op zo’n manier worden voorgesteld dat men ook het zinsverband van hun denken begrijpt. Dit komt doordat de auteur telkens eerst de filosofische familie introduceert alvorens op de filosoof zelf te focussen.

Een van de sterkste punten van het boek, naast de enorme belezenheid, lijkt ons de systematiek waarop al die verschillende filosofische scholen worden uitgelegd. Het is niet vanzelfsprekend om deze grondbegrippen en basistheorieën uit de kunstfilosofie voor een breed publiek te introduceren op zulke manier dat de lezer steeds mee is. Volgens ons heeft de auteur dit kunnen realiseren door een portie spontaniteit weten te bewaren in zijn tekst en zijn heldere schrijfstijl.

‘Denken over kunst’ is al aan zijn vierde druk toe. Deze laatste druk bij uitgeverij Coutinho is ongetwijfeld de mooiste. Naast een uitgebreide bibliografie bij elk hoofdstuk vind je op het einde van het boek een aantal afbeeldingen van kunstwerken terug die in het boek besproken worden. Gezien de omvang van de literatuur en de namenlijst die in het boek verwerkt worden, is de index ook erg handig. Een minpunt zijn echter de vele uitroeptekens die de auteur hanteert in zijn volle optimisme, maar bij de lezer een beetje storend en verwarrend zijn.

Het zou interessant zijn mocht er een hoofdstuk aan dit boek worden toegevoegd waarin de niet-Westerse stromingen over kunst geïntroduceerd worden. Met het becommentarieerde literatuuroverzicht zou het een handige springplank zijn voor de lezer om zelf verder op zoektocht te gaan naar zijn/haar lievelingstheorie. Voor wie liever of beter in Engels leest, is ‘Denken over kunst’ onlangs in het Engels bij uitgeverij Springer verschenen.

De auteur geeft geen kant en klare antwoorden over wat kunst nu is want dit verschilt naargelang de theorie van waaruit kunst wordt benaderd. De auteur kijkt een stap verder dan de theorie en legt bij elk hoofdstuk een brug naar de praktijk door praktische voorbeelden te bespreken in wat hij ‘Het atelier van de kunstenaar’ noemt. Volgens hem hebben de theorieën die hij bespreekt sterke punten, maar vertonen ze ook elk zwakheden. Als men op zoek gaat naar de juiste theorie, dan is dit niet het juiste boek. Dit boek is eerder op zoek naar dat wat de titel weergeeft: denken over kunst.

Kortom, als we kunst benaderen is er geen waarheid waarmee het kunstwerk kan vergeleken worden. Het perspectief is meervoudig en steeds mobiel, onstabiel want een vaste bodem is er niet meer.

Bleri Lleshi

Uit:  CuttingEdge 10-08-10

One thought on “Antoon Van den Braembussche, ‘Denken over kunst’ (2007)

  1. Hi Bleri
    I would like to inform you that I am reading the “thinking art “in English and I found it very interesting so I am looking for the comments and whatsoever about this very important book, what I gathered from your writing is that you have some words about the book and the author. To get the whole I need your words and comments in English. If it is too much I am sorry because I cannot understand your language.
    Thanks

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s